مهارت های ضروری برای مدیریت تقویم

admin دسته‌بندی نشده

عادت های ارزیابی تأثیر چشمگیری بر توفیق و نصیب وری می گذارند. بدون مدیریت صحیح تقویم، نمی توانید به درستی روی کارتان تمرکز کنید با بازدهی دهش داشته باشید. درادامه، به هشت روش برای مدیریت تقویم اشاره کرده ایم. پس، با زومیت همراه باشید.۱. یکپارچه سازی

وقتی مباحثه تقویم مطرح می شود، اولویت ها به یاد می آیند. تعدادی افراد به دستورالعمل های کاغذی وابسته اند و فدایی دیگر بوسیله ارزیابی های بزرگ دیواری روال دارند و فدایی هم نمی توانند عاری اپلیکیشن تقویم آنلاین عمر کنند. تا وقتی فعالیت منظم و سودمندی داشته باشید، استفاده از ارزیابی کاری است. معمولا دلیل استعمال از تقویم، درک مرحمت است که منتقل می کند؛ ولی بعضی تقویم ها به برهان گزینه های زیاد، کاربر را گیج می کنند. برای مثال، قرار ملاقاتی در برنامه ی کاربر وجود دارد و به رخ خودکار قرار دیگری بوسیله تقویم آنلاین او اضافه می شود و کاربر را گیج می کند.

بخاطر مدیریت صنف ای تقویم، برنامه ریزی های خود را فقط براساس تقویم ادا دهید؛ درنتیجه همه چیز طریق جای خویشتن قرار خواهد گرفت. همین موضوع برای بی مو ابزارهایبهره وری صدق می یواش. کمتر، بهینه تر است. برای مثال، فقط می توانید از Google Calendar و ادوات مدیریت مواجب شبیه Wunderlist و دفتر یادداشتی مثل Moleskine استفاده کنید.

۲. انتظام برنامه ی روزانه

جان رمپتون می گوید هرشب قبل از خواب، ایده ی واضحی از کارهای فردای خود دارد. همچنین، درکی طاسی از کارهای هفته یا ماه یا سال آینده دارد. او از تقویم آنلاین بخاطر تنظیم برنامه های روزمره ی خویشتن کاربرد می نرم. رمپتون در تقویمش بازه های زمانی مشخصی بخاطر هرکدام از فعالیت ها در دیدن گرفته است. بدین صورت نظام تخمین حفظ کردن می شود و جلسه ها و وظایف با یکدیگر تداخل پیدا نمی کنند. پیش عدول کردن براساس برنامه، بهره وری را هم افزودن می دهد.مقاله های مرتبط:آموزش ساخت ارزیابی بازاریابی محتواراهنمای تام افزایش یکروز وری به معاون مدیریت زمان۳. گروه بندی فعالیت های مانند در بلوک ها

تابه حال، چند اشکوب مجبور شدید کار خود را داخل میانه رها کنید، تنها به این دلیل که باید بوسیله جلسه می رفتید خواه به ایمیل پاسخ می دادید؟ این وقفه ها مانع روزی وری می شوند؛ به همین دلیل پس از ایجاد وقفه، معمولا بوسیله ۲۵ دقیقه زمان لازم دارید تا بتوانید وظایف خود را از شیوه بگیرید.

برای اطمینان از پیشرفت درون مسیر، سعی کنید از چندوظیفگی اجتناب کنید و وظایف را بدین ترتیب انجام دهید:زمان بندی و گروه بندی وظایف قرین با یکدیگر منجر بوسیله کاهش استرس و نفع جویی در زمان می شود. ازآنجاکه مرتب از مستمری ای به وظیفه ی دیگر پرش نمی کنید، تمرکز و انرژی هم حفظ می شوند. برای مثال، تکاپو کنید داخل تقویم، محدوده ی زمانی مشخصی برای پاسخ گویی به ایمیل و محدوده ی دیگری بخاطر فقره بی وقفه تو نظر بگیرید.جلسه های متشابه درون یک روز را زمان بندی کنید تا جریان کارهایتان حفظ کردن شوند.محدوده ی زمانی وقت آزاد و استراحت و ناهار را اندوه زمان بندی کنید. بدین ترتیب، فرصت استراحت و تمرکز مکرر را پیدا می کنید و می توانید با قدرت به کارتان دنباله دهید.۴. نیکوترین سازی جلسه های مفرط

طی زمان بندی جلسه ها، زمان پیش فرض ارزیابی آنلاین همیشه یک ساعت است. البته، بخاطر تمام میتینگ ها لازم محو یک ساعت نفس بگذارید. برای مثال، ۱۰ دقیقه تماس تلفنی برای جلسه ی شناساندن کافی است. با اختصاص این زمان، حتی اگر احساس کردید کنفرانس به سودتان نیست، تنها ۱۰ دقیقه از زمان خویشتن را از دست داده اید.با تنظیم ارزیابی برای کارهای روزمره از تداخل کارها جلوگیری کنید

در عارض داشتن شناخت از مخاطب، ۴۵ دقیقه زمان برای جلسه و ۱۵ دقیقه غم برای گفت وگویی در کافی شاپ تو نظر بگیرید. چنانچه می خواهید مشاوره بدهید، مکالمه را به ۱۰ تا ۱۵ دقیقه محدود کنید. برای نشست های هفتگی کارکنان هم ۲۰ تا ۳۰ دقیقه کافی است. کامل جلسه ها به زمان انطباق نیاز ندارند. قبل از تنظیم جلسه، محدوده ی زمانی ایده آل را تنظیم کنید.۵. کنفرانس های متوالی را حذف کنید

در دستور کار ریزی میتینگ ها، از فراغت ملاقات های متواتر اجتناب کنید. درون این صورت، حدس دیررسیدن به جلسه ی دوم اندک خواهد بود؛ زیرا معمولا تعدادی جلسه ها بیشتر از حدمعمول طول می کشند و باید چند دقیقه را صرف آماده سازی کنید یا ممکن است داخل ترافیک بمانید.

معمولا ۱۵ دقیقه زمان خالی بین جلسه ها داخل نظر بگیرید. چنانچه می خواهید به جای دورتری بروید، ۳۰ دقیقه درون نظر بگیرید. با این کار تمرکز شما حفظ کردن می شود و هرگز دیر به قرار دیدار نمی رسید.

۶. حذف بی نظمی ها

بی نظمی باعث می شود کنترل خود بر تخمین را از دست بدهید. بی نظمی تو تقویم را می نبوغ بوسیله این موارد خلاصه کرد:مجمع های تکراری مثل شهرت نویسی هاملاقات بدون اذن جلسه یا هدفرویدادهای متوالی نامتناسب با پروگرام ی شماپرکردن تقویم با وظایف دقیقه ایزمان بندی فعالیت های ثانویه شبیه پیاده روی صبحگاهیسپردن کارها به سایرین

چند دقیقه نفس بگذارید و تقویم خویشتن را منظم کنید. درون این طور شرایطی، مدیریت ارزیابی سهل تیز خواهد وجود.۷. نه تفسیر کردن را بیاموزید

اگر همیشه بوسیله تمام درخواست ها و اشخاص «بله» بگویید، تقویم پر از وظایف و رویدادهایی می شود که به شما علاقه ندارند. درواقع، به جای اینکه بخاطر خودتان ثانیه بگذارید، مجبور می شوید به دیگران داخل تکمیل وظایفشان کمک کنید. بوسیله جای اینکه عاقبت هفته ها بتوانید به پیاده روی خواه کلاس آشپزی دلخواهتان بروید، مجبور می شوید به جلسات ناخواسته بروید. البته، خیر گزارش دادن به این معنی نیست که هیچ وقت بوسیله هیچ درخواستی بله نگویید؛ بلکه به این مجرد است که مرزهای مهارشدنی برای تقویمتان در دیدن بگیرید.۸. مرور هفتگی

این اصل برگرفته از کتاب «انجام امور» اثر دیوید آلن است که این روش تعریف شده است:از دیدگاه کاربردی، مرور کارها از سه بخش تشکیل شده است: شفافیت و استفاده از زمان حال و خلاقیت. شفافیت پردازش طاس داده ها را تضمین می نرم. عمر در نفس یا زمان حال هم تضمین می کند کامل اطلس ها یا فهرست ها به روز هستند. خلاقیت هم بوسیله صورت خودکار با انجام دو بسرنوشت شوم دچار کردن شروع به دست می آید.

بنابراین، قبل از پرکردن تقویم با ملاقات های تکراری، مرور هفتگی خود را بدین صورت ادا دهید:ممارست گذشته: بوسیله ارزیابی هفته ی گذشته نگاه کنید. شاید مربوط به طبقه کارگر و زحمتکش مثل ارسال ایمیل را از قلم انداخته باشید.مرور طرح های آینده: تو این مرحله، جلسه ها و نشست های آینده بوسیله شما یادآوری می شود و بخاطر آن ها آماده می شوید.آغاز هفته با ذهنیت مثبت: با مرور تخمین در روزهای آغاز هفته، برای ایفا کارها آمادگی مجرد لازم را به دست می آورید.بیشتر بخوانید:آموزش اسکرام؛ سرنوشت چهارم: رویدادهاآموزش اسکرام؛ قسمت ثالث: اسپرینت و برنامه ریزیبهترین روش های پاسخ به سوالات پس ازآن از یک جلسه خواه ارائهآموزش ساخت ارزیابی بازاریابی محتواچرا در مهلت های کامل کارها را بوسیله تعویق می اندازیم

شاید دوست داشته باشید:

راهکارهایی برای مدیریت بهتر دودمان کبیر در محیط کار

بسیار از یک دهه از ورود طایفه هزاره به بازار کار می گذرد. سلاله هزار اصطلاحی است که به متولدین […]

چگونه مهارت فکر انتقادی را در تیم خویشتن توسعه دهیم؟

فکر انتقادی در صدر مهم ترین و پرتقاضاترین احاطه ها برای متقاضیان شغلی راحتی دارد. با چنین فرضیه ای احتمالا […]

چرا برنامه های تحول دیجیتال با ضعف مواجه می شوند؟

ASGHAهمدستیOOOON ها و سازمان های ارشد صنعت و مالی در نقاط متعدد جهان، نفقه های سرسام آوری را به برنامه […]