اشتباهاتی که هنگام مذاکره باید از آن ها استنکاف کرد

admin دسته‌بندی نشده

ارتباط مؤثر با سرمایه گذارها، همکارها، کارمندان، نماینده ها و مشتریان، معیار گلچین کننده ای در موفقیت رهبران استارتاپ است. ساموئل دینار و لاورنس ساسکایند، مؤلفان مقاله ی مذاکره در کارآفرینی: درک و مدیریت روابط گلچین کننده در توفیق کارآفرین، به هشت خطای مد در مذاکره ها اشاره می کنند.

کارآفرینان نوپا بخاطر رسیدن به موفقیت، باید همان پیمانه که به بایدها شکوه می دهند به نبایدها اندوه ابهت بدهند. براساس آمار، هرچقدر سن کارآفرین هنگام اسلوب اندازی یک کسب وکار والاتر باشد، احتمال موفقیت او هم بالاتر خواهد رفت.

براساس مقاله ی کلوگ اینسایت که به بررسی فهرست ۲.۷ میلیونی اساس گذاران شرکت ها پرداخته است (بعضی از شرکت هایی که یک حقوق بگیر دارند هم در این بررسی درنظر پژمان شده اند)، میانگین سنی مظفر ترین کارآفرین ها، حتی درون حوزه ی فناوری هم به ۴۵ سال می رسد. به نقل از بنجامین جونز، استاد استراتژی دانشکده ی کلوگ:کارآفرینان بالغ نم درک بهتری از فناوری دارند و بهتر می توانند تقاضای مشتری را برآورده کنند؛ اما از طرفی، تجربه ی بیشتر هم نتایج بهتری را به پشت دارد.

به طورکلی تجربه ی افراد مسن پر حرارت در مسائلی مثل توسعه ی کسب وکار، رهبریو حل مسئله بیشتر است. با اینکه کارآفرینان مسن تر، در تک میل های مصرف کننده به ویژه عادت های طایفه بالغ اطلاعات کمتری دارند ولی باز هم امتحان ی آن ها در ماخذ ی فرصت های کسب وکار بیشتر است.

بااین حال به نشانی کارآفرین جوان باز تیمار می توانید مشکلات را ضعف دهید و نبود تجربه بوسیله مجرد تعاقب نشینی زدودن. ساموئل پول سیاه و لاورنس ساسکایند، مؤلفان مقاله ی مذاکره ی کارآفرینی، در این مقاله یک کلکسیون تسلط برای کارآفرینان تعریف می کنند.مقاله های مرتبط:سؤالاتی که به درک اصول مذاکره کمک می کند۹ نکته که تو مذاکرات حقوق و دستمزد نباید بیان شوند

دینار بنیان گذار و رئیس Meedance، مشاور و تنه هیئت مدیره، سرمایه گذار و همین طور کارپرداز برنامه ی مناقشه ی دانشکده ی حقوق هاروارد و مؤسسه ی گفتگوی هاروارد است. ساسکایند اندوه استاد برنامه ریزی شهری دانشگاه MIT و سرپرست علوم مشارکتی MIT است.

این دو مؤلف، به معرفی هشت جرم پرداخته و نشان می دهند این خطاها چگونه می توانند تکاپو هایی متشابه ایده های خوب، چسبیدگی به توافق، استخدام مدیران مناسب، دسترسی به شرکا و بست معامله ها را به خطر بیندازند.

البته نباید ناامید بشوید. این خطاها مد ترین خطاها در میان زمینه گذاران، کارآفرینان و نسل جدید توسعه دهندگان هستند و مسائلی شبیه احساسات، عدم قطعیت، پیچیدگی و روابط در آن ها دخالت دارند.خطای ۱ و روش حل: کارآفرینان خودمحور هستند

ازآنجاکه کارآفرینان هنگام توسعه ی کسب وکار به شدت متمرکز بر منافع خود هستند، اغلب نسبت به یار نیازها و اولویت های همکاران و روابط خود فرومانده هستند. دیدگاه کورکورانه نسبت به منافع شخصی و امیال، مانع از امتیاز سرنخ های پیشرفت و پیوستن بوسیله خروجی های بهتر می شود. نیکوترین روش برای تعادل بین خواسته های خود و دیگران، توسعه ی فرهنگ همکاری به خشکی امدن مبنای تعادل است.

پول خرد و ساسکایند، شفاف سازی منافع اشخاص و کارمندان موسسه را به کارآفرینان توصیه می کنند. تهیه ی نقشه ی خواسته ها و نیازها مبنایی برای دادوستدها و ایجاد ارزش هستند. به فرصت های منافع مشترک فکر کنید. در قدم بعدی از این تعادل به عنوان وسایل مذاکره کاربرد کنید.خطای ۲ و رویه محلول: کارآفرینان بوسیله شدت خوش بین هستند و اعتمادبه نفس فوقانی دارند

اغلب کارآفرین ها اعتمادبه نفس بسیار بالایی دارند. آن ها به شدت معتقدند درنهایت موفق خواهند شد (باوجود آمار موجود در تک نرخ ضعف کسب وکار). به دلیل همین اعتمادبه دم بسیار ازحد، بسیاری از آن ها در تشخیص وضعیت مناسب قراردادها دستخوش مشکل می شوند. ابد باید بدترین شرایط و جزئیات را درنظر بگیرید، حتی چنانچه این احتیاط مسیر فرود امدن به نتیجه و قرارداد را طولانی کند؛ ولی درنهایت به سود خود کار خواهید کرد.

به عقیده ی شاهی و ساسکایند، آماده سازی یکی از نکات کلیدی مذاکره ی موفق است. آماده سازی مفت در پیشگیری از معصیت بوسیله شما کمک می یواش. آماده سازی به انتزاعی تمرکز به خشکی امدن منافع، فرصت ها، ریسک ها، موانع و اقدامات بالقوه است. پیشگیری تیمار نیازمند تکرار و تمرین برای آمادگی فیزیکی و ذهنی و تغییر تئوری به انجام است. همیشه از فهرست یادآور مصرف کنید.خطای ۳ و اسلوب محلول: کارآفرین ها نیاز به برنده شدن دارند

نم شدن، کمال مطلوب اصلی بسیاری از کارآفرین ها است. آن ها در مورد سلطه شرکا و تحول شدن بحث به روابط یک طرفه، نگران هستند و نرخ معامله های آینده را نادیده می گیرند. همیشه نگاهی روبه جلو داشته باشید و بخاطر سناریوهای دورتر برنامه ریزی کنید. غرض ها اغلب منجر به سوابق سفت می شوند؛ بنابراین قبل از اتخاذ غرض های مهم، به پیامدهای طولانی مدت فکر کنید.خطای ۴ و وضع حل: کارآفرین ها به عقب طرز حل های سریع می روند

کارآفرین ها تکاپو می کنند دامن فشار تمام کارها را به دهش انجام دهند. آن ها دریافتن می کنند باید بوسیله سرعت غرض گیری کنند و در کار خود پیش بروند. آن ها بوسیله جای بررسی گزینه های بیشتر و مزایای دیگر، به پشت نحو حل سریع العمل می روند. سریع العمل ترین روش حل همیشه بهینه حاصل را نخواهد داشت. حتی اگر زمان رو بوسیله عاقبت است از تصمیم گیری صحیح خود تامین شوید.

خطای ۵ و راه محلول: کارآفرینان به تنهایی حکم می کنند

درصورتی که روحیه ی رها کارآفرین ها غالب شود، به جای مشورت با ذی نفعان و مشاورها به تنهایی با شرایط روبه رو می شوند، دیدگاه های غیرمنطقی را اتخاذ می کنند و گاهی اوقات احساسی واقف عمل می شوند؛ و مسبوق نیستند که مباحثه فرآیندی مستخدم است نه ویژگی. اما باید سعی کنند از اشتباهات به سود خود استفاده کنند و با آویشن خود مشورت کنند.خطای ۷ وراه حل: پافشاری بیش ازحد

بسیاری از کارآفرین ها دیدگاه تونلی دارند. برای مثال تنها کنار سر ارزش مناظره می کنند. درنتیجه موضع تهاجمی و مورد بعدی نمایان می کنند و معیارهای ارج زای دیگر را فراموش می کنند. دیمار و ساسکایند، اتخاذ دیدگاه های بی شمار از جمله یگانگی با یکی از اعضای تیم درون کنفرانس را وصیت می کنند. عضوی که بتواند بین جلسات و هنگام استراحت بوسیله آن ها مشاوره بدهد. تو دنیای امروزی می توانید در کشش کنفرانس به اعضای تیم خویشتن پیام بدهید و از اصلاح با آن ها مطمئن شوید خواه از دیدگاه های متفاوت آن ها استفاده کنید.خطای ۷ و رویه حل: کارآفرینان بوسیله شدت به شهود مستقیم وابسته هستند

در صورتی که بحث طبق برنامه ریزی پیش نرود، بسیاری از کارآفرین ها به شهود خود تکیه می کنند؛ ولی وقتی به شهود خود تکیه گاه می کند، آن را درون عمل منعکس نمی کنند؛ بنابراین تو قیافه اشتباه، دیگران را سرزنش می کنند. بدتر از هرچیز بوسیله دلیل عدم استفاده از تجربیات، مقدور است در آینده هم اشتباهات خود را اعاده کنند. کارآفرین ها باید تقلا کنند از بریدن ها و خطاها به نشانی فرصتی بخاطر فراگیری استفاده کنند.خطای ۸ و وضع حل: کارآفرین ها احساسات خود را انکار می کنند

اغلب کارآفرین ها درکی قوی از عدالت دارند؛ اما گاهی اوقات، محبوس خطاهای احساسی یا خمیدگی های شناختی می شوند. این سیلان بخاطر کارآفرین هایی که مناسبت عاطفه (و خودآگاه) را تو مذاکره نادیده می گیرند، مشکل ساز خواهد شد. گاهی کارآفرین ها بوسیله بهانه ی کسب وکار، متجاوز ازاندازه از قدرت و اختیارت رسمی خود استفاده می کنند و قادر به کنترل احساسات خود نیستند. حساسیت و مدیریت روابط کسب وکار بوسیله شما درون دوست توفیق کارآفرینانه کمک خواهد کرد.بیشتر بخوانید:معرفی بزرگ ترین استارتاپ های انقراض خورده مرزوبوم پزشکیبازخورد کم قیمت واقعا چگونه به نظر می رسد؟افسانه های استارتاپی: بازار عاری رقیببیوگرافی کرنلیوس وندربیلت؛ فرمانروای صنعتی حمل ونقل آبی و ریلی آمریکامصاحبه با جاستین کان، تیمار ماخذ گذار استارتاپ توییچ

شاید دوست داشته باشید:

معرفی کتاب «تجارت بحران است» پی ال ریس و جک تروت

«بازرگانی نزاع است» کتابی است که دنیای تجارت و کسب وکار را برای قدیم تغییر عدالت. در سال ۱۹۸۶، این […]

ایران ادز و دیده تفاهم نامه انبازی امضا کردند

پلتفرم ایران ادز که تا به حال بیشتر به عنوان رسانه ی تخصصی صنعت تبلیغات ایران شناخته می شد، بوسیله […]

داستان ماهی اسودگی ای که مایکروسافت بخاطر یکی از مدیران اپل فرستاد

ASGاسکاتAROOOON فورستال مدت ها قبل بوسیله عنوان محکم مقام سیستم عامل iOS درون اپل فعالیت می کرد. در سال ۱۹۹۷، […]