اسطوره های استارتاپی؛ طرح تصرف وکار باید بی عیب باشد

admin دسته‌بندی نشده

دنیای استارتاپ پر از ریسک و پیچیدگی و نبود قطعیت تو تمام مراحل است. در چنین دنیایی، این تخیل پیش می آید که قبل از انجام هر امر باید پروگرام ریزی دقیق و ابکی گیرانه ای کنیم. البته، برنامه ریزی بخش حیاتی هر تصرف وکار محسوب می شود و نمی استعداد در جایگاه مدیر خواه بنیان گذار هر روز صبح فقط با امید آنچه پیش می آید، فقره را شروع کرد و ادامه داد.

پروگرام ریزی کمک می کند حرکت های خود را جهت دهی کنیم و تاحدممکن از خطرهای مسیر پیش رو دور باشیم. همین دستور کار ریزی و آماده بودن کمک می بطی ء از بسیاری از استرس ها تو دنیای پراسترس کسب وکار و کارآفرینی دور باشیم.مقاله های مرتبط:آموزش نگارش طرح کسب و امر خواه بیزینس پلنبهترین زمان بخاطر نوشتن طرح کسب و کار

با وجود تمام مزایای برنامه ریزی و طرح ریزی، این ابزار می تواند مشابه چاقویی دولبه عمل کند. جهان استارتاپی بوسیله طورکلی به انعطاف پذیری و اقتدار تغییر تمرکز و اهداف نیاز دارد. طرح های کسب وکار در برملا ماهیتی مخالف این حاجت دارند و دربرابر هرگونه فشار اجنبی و تمایل برای تحول ایستادگی می کنند.

طرح های کسب وکار عموما برنامه هایی هستند که روی فایل های مخصوص خواه کاغذ اجرا می شوند. برخی تخیل می کنند دستور کار ها به دلیل این ماهیت تغییر ناپذیرند و باید به نشانی راهنمایی همیشگی و ثابت جلو چشم باشند. این داخل حالی است که طرح کسب وکار باید به رخساره اهدافی کوتاه مدت و تغییرپذیر باشد، نه اینکه نقشی متشابه گاردریل های اتوبان ایفا کند که هرگونه تغییر خوش نویسی یا بازگشت را غیرممکن سازد.

به هرحال هیچ طرح کسب وکاری در ابتدا عالی و بی نقص نیست. کارآفرینان بخاطر مبدا کار خود باید طرحی مقدماتی داشته و آماده ی دگرگونی نیز باشند. همین آماده سازی طرح ابتدایی هم می تواند مشکلاتی بوسیله همراه داشته باشد؛ اما می توان با اجرای برخی راهکارها آن را تسهیل کرد. در ادامه ی این مطلب زومیت، راهکارهایی نظری برای پیشرفت داخل فرایند نقشه کشی تصرف وکار را تجسس می کنیم.

تمرکز روی احتمالات

ورود به دنیای کارآفرینی، یعنی استقبال از انواع احتمالات و نبود قطعیت ها. در ابتدای کار، دستور کار ریزی برای قول کامل همه ی فرایندها موافق طرح کسب وکار آسان به رویت می رسد. در روزهای شروع به عنوان ماخذ گذار استارتاپ، سطر خود به سمت توفیق را یمین می بینید و همین دردسترس بودن هدف، برایتان جذاب هم خواهد بود. تو چنین وضعیتی، فکرکردن درباه ی ضعف های احتمالی خواه ضعف های دست خط تصرف وکار هیچ گاه درون ذهن شما بارقه نمی زند؛ چراکه روزهای بدوی تأسیس استارتاپ انباشته از خواست بوسیله آینده هستند.سطر استارتاپی مملو از احتمالات و نبود قطعیت ها است

درون مقام کارآفرین، باید بدانید هیچ طرحی در مقابله ی اولیه با مشکلات پیش رو لزوما موفق نخواهد بود. دنیا پرگیر بوسیله اندازه ای بزرگ و پیش بینی نشدنی است که قطعا پس از مدتی، ضربه هایی به کسب وکار شما مخبر خواهد شد. با دانستن این طور حقایقی، برنامه ریزی بخاطر شرایط رقیق و داشتن سیاق های جایگزین حساب دان به دیدن می رسد. وقتی به عنوان تیم استارتاپی بخاطر هرگونه وقوع متاخر و پیش بینی نشده پروگرام ای طاسی داشته باشید، از خسارت های فراوان مشکلات پیش رو تاحدودی تو امان خواهید بود. برای رسیدن به این ریختگی از پروگرام ریزی فقط باید سؤال «چه موثر ارتکاب دهیم اگر…؟» را داخل طرح تصرف وکار خود تو نظر داشته باشید.ارزیابی دوره ای

طرح های کسب وکار در نفس و طبق اطلاعاتی آماده می شوند که داخل همان زمان داریم. به بیان دیگر، هر طرحی برای زمان خود و معلومات موجود داخل آن زمان مفید خواهد بود. اگر قرار بود همه روی طرح های بدوی ی خویشتن بمانند، هیچ گاه دستاوردهای بزرگ تاریخ بشر را تماشایی نبودیم و بوسیله ماه سیر نمی کردیم و شاید پدیده ای به اشتهار اینترنت نداشتیم.

تو مسیر ترفیع تصرف وکار، درس های اضافی می آموزیم؛ تدریس هایی که فقط ازطریق تجربه به مشت می آیند. همین تجربه ها باعث می شوند پس از مدتی، طرح های بدوی قدیمی و منسوخ به رویت برسند. درواقع با نخست حرکت، نیاز به تبدیل و به روزرسانی طرح ها بیش ازپیش مشخص می شود. به همین دلیل ویژه دادن زمانی کم ارزش بخاطر ارزیابی مکرر طرح ها به شما کمک می کند طرحی پویا داشته باشید؛ طرحی که خیر تنها با اهداف اولیه غصه مسیر است؛ بلکه با موقعیت های واقعی دنیای اطراف نیز هماهنگی دارد.

تمرکزنداشتن روی جزئیات اضافه

جزئیات در همه ی کارها اهمیت دارند. آن ها تنظیمات کوچکی هستند که حتی می توانند ضعف یا موفقیت نهایی را رقم بزنند. شما بوسیله نشانی کارآفرین باید سراسیمه جزئیات باشید؛ وگرنه ریسک عملیاتی کسب وکار را اضافه می دهید. با این حال، مدیریت جزئیات داخل زمان پروگرام ریزی اولیه مشکلاتی به همراه دارد و حفظ تقدم در پرداختن بوسیله آن ها می تواند پروگرام ریزی را زیاد دشوار کند.

چنانچه استارتاپ ها را به مسافرت تشبیه کنیم، اهداف داخل مسیر راحتی دارند. شاید در ابتدا بتوانید شکلی کلی را با چهارچوب هایی مبهم و جزئیاتی کم از کمال مطلوب نهایی ببینید؛ ولی جزئیات نهایی، تنها پس از ادخال بوسیله مسیر خود را مدال می دهند و از چشم انداز شما بیرون هستند. پرداختن روی جزئیات داخل طرح کسب وکار و اختصاصی بودن برنامه ها باید با اطمینان شما از ادامه ی مسیر حزن خوانی داشته باشد. درواقع، نباید اعتماد به نفس بیش را بهانه ای برای تعیین کردن اهدافی بلندپروازانه با جزئیات فراوان کنید که درنهایت، به نرسیدن به آن ها منجر شود.

با وجود تمامی مسائل گفته شده، عظمت پروگرام ریزی را نباید دست کم بگیرید. هر کسب وکاری که به موفقیت فکر کردن می کند، باید طرحی مستقر برای خوش نویسی خود داشته باشد. اگر می خواهید از دنیای پرتلاطم استارتاپ به سلامت گذر و به مقاومت و رشد ادامه دار مشت پیدا کنید، ابتدا به طرح کسب وکار نیاز خواهید داشت. البته چگونگی اقدام با همین طرح ها و کاربرد از آن ها، جلال بیشتری در دست خط دارد. همین که بدانید هیچ طرحی بی عیب زدودن و تو موقع احتیاج باید تغییراتی خلق کنید، دامنه اول در درک ماهیت طرح کسب وکار است.

درنهایت، طرح ضعیف کسب وکار هرچقدر هم که خوب ارتکاب شود، تفاوتی با طرح نداشتن نخواهد داشت. به همین ترتیب، طرح ها فقط در لحظه ی مخصوص خود خوب هستند. طرح های بلندپروازانه زمانی که مشکلات و تغییرات ماهیتی کسب وکار پیش می آیند، هیچ کاربردی نخواهند داشت. بهترین طرح های کسب وکار بوسیله صورت هوشمندانه و انعطاف پذیر و هم شعاع با اهداف مدنظر کارآفرین دستور کار ریزی می شوند.بیشتر بخوانید:وصیت های متخصصان برای عبور از بحران و رونق کسب و کاردرس های مدیریت شهری که از منطقه سبز تجاری پاریس می آموزیمچه نکاتی برای ساخت نقشه نحو میوه باید در نظر محزون شودایده استارتاپ را با این روش ها پیش از اجرا ارزش گذاری کنیدفعالیت کسب و فرمان نباید وابسته به مدیر باشد

شاید دوست داشته باشید:

ادخال استارتاپ ها به بورس: گامی رو به جلو یا تصمیمی عجولانه؟

بورس ایران روزهای پررونقی را متعاقب قاعده می گذارد. روزهایی که حتی با وجود هیاهو جهانی نفت و رکود فرمانده […]

کووید ۱۹ چگونه می تواند آینده ی مشاغل را متحول کند؟

 ویروس کرونا می تواند سرعت تکامل حکم را افزایش دهد و باعث شود دایره ها درون همگی چیز از کنفرانس […]

معرفی کتاب طول اثر گابریل وینبرگ

معنای لغوی Traction کشش خواه جذب است که در مفاهیم پزشکی و ورزشی همچنین استعمال دارد؛ اما مفهوم عبارت کشش […]