راهنمای جامع بازاریابی برای استارتاپ ها

admin دسته‌بندی نشده

راهSGHAROOOON اندازی و شروع هر کسب وکار بیش خوف انگیز است؛ ولی متأسفانه تئوری «اگر محصول را تولید کنی، مشتریان خود را جلوه گر می کند» در بازارهای رقابتی امروزی به واقعیت تحول نمی شود. پشت عریضی ی بیشتر داستان های برند موفقی که می شنویم، سال ها باطراوت کوشی و پیگیری است. بوسیله بیانِ ساده، بازاریابی استارتاپ مسئله ای منحصربه فرید محسوب می شود که دلیل آن غالبا منابع محدود، یعنی زمان و بودجه و نیروی کار ورزیده است.

زمانی که استارتاپی اداره می کنید، باید مطمئن شوید هر تلاشی هرچند کوچک، بوسیله انعام دستور کار ریزی و بی عیب و نقص اجرا می شود؛ مخصوصا وقتی می دانید رویکردهای سنّتی بازاریابی برای استارتاپ ها جواب نمی دهد. بازاریابی استارتاپ مرزوبوم یا حتی بصیرت کاملا متفاوتی است؛ ازاین رو، در این مطلب سعی می کنیم مهم ترین نکات این حوزه را مرور کنیم.پایه ها

قبل از اینکه آجرها را روی هم بگذارید و تاسیس دیوارها را آغاز کنید، به پِی محکمی حاجت دارید. تنظیم استراتژی مناسب و موفق بازاریابی استارتاپ نیز از اصول مشابهی پیروی می یواش. بنابراین، پیش ازاینکه تلاش های بازاریابی خود را شروع کنید، تامین شوید مبانی ذیل را بوسیله نواخت پوشش داده اید:

انتخاب راسته

برای بنیان گذاران استارتاپ آسان است که فکر کنند جهان، محصولات آن ها را یار دارد. بنیان گذاران با محصولات خود حین می کشند و زندگی می کنند؛ اما واقعیت این است که احتمالا فقط بسرنوشت شوم دچار کردن کوچکی از جامعه بوسیله محصولاتتان علاقه مند هستند.

اگر تقلا کنید استارتاپ را در همه ی بازارها خواه نزد همه ی آدم بازاریابی کنید، غم زمان و بی قراری پول خود را هدر می دهید. بهترین روش حل این است که نیچ مارکت مرام را بیابید و انرژی خود را روی کسب تسهیم بیشتری از این بازار متمرکز کنید.

چگونه می توانید میدان را تفویض کنید؟ بخاطر این منظور باید به چهار عامل اصلی توجه کنید:اندازه ی بازار (Market Size): آیا انباشتگی شناسی منطقه ای را کمال مطلوب استراحت می دهید؟ شما باید بدانید دقیقا با چه تعداد مشتری بالفعل رو به رو هستید.ثروت راسته: آیا این بازار می تواند هزینه ی خرید محصولات شما را بپردازد؟رقابت میدان: آیا این راسته اشباع شده و رقبای یدکی در آن حضرت دارند؟گزاره ی ارزش: آیا گزاره ی نرخ استارتاپ شما بوسیله حدی ارزشمند است که صدای کسب وکار خود را از سایرین متمایز کنید؟تعریف کلیدواژه ها

پس ازاینکه بازار هدف را بوسیله روشنی مشخص کردید، می توانید سیاهه کلیدواژه ها را جمع آوری کنید. شما از فهرست کلیدواژه ها عمدتا برای وبلاگ نویسی و رسانه های مدنی و وب سایت حقیقی بازاریابی خود مصرف می کنید. اساسا باید فهرستی از کلمات یا عباراتی فراهم کنید که به برندتان زیاد مرتبط هستند. به این پرسش پاسخ بدهید: انسان بخاطر پیداکردن استارتاپ شما، چه واژه هایی درون گوگل جست وجو می کنند؟

بهتر است ابتدا سه تا پنج کلیدواژه ی پا بر جا را بنویسید. این واژه ها باید کاری که استارتاپ شما انجام می دهد، به نعوظ کامل، اما خلاصه پیش روی کنند. فهرست کلیدواژه های اصلی باید براساس گزاره ی ارج استارتاپ گلچین شود. محصول خواه خدمت خواه نرخ پیشنهادی به خریدار چیست؟

درون مرحله ی سپس باید کلیدواژه های ثانویه را بنویسید که عبارات خاص تری هستند. این کلیدواژه ها بیشتر تو وبلاگ شرکت، ایمیل مارکتینگ و… به فرمان می روند. با استفاده از ابزارهای رایگان می توانید کلیدواژه هایی بیابید که تو حال حاضر، ترافیک بیشتری بوسیله جانب وب سایت شما می فرستند.

نکته : مشخصه ی بهینه کلیدواژه هایی که ازطریق این ابزارها مشخص می شوند، رقابت کم و ترافیک زیاد است. به عبارت ِدیگر، بسیاری از مردم این کلیدواژه ها را جست وجو می کنند؛ اما نتایج زیادی برای آن ها نمایش داده نمی شود.

مدح موفقیت

استارتاپ های متنوع به عادت های متفاوتی توفیق را تعریف می کنند. به عنوان مثال، برای استارتاپ A A پانصد مشترک یا ثبت صیت جدید در هر ماه، موفقیت درخورتوجهی محسوب می شود؛ درحالی که استارتاپ B کسب درآمد,۵۰ ۰۰۰ دلاری درون هرماه را موفقیت می. داند هر ایده ای که از موفقیت استارتاپ دارید، باید آن را در همان مراحل مقدماتی تعریف کنید و به همه ی اعضای تیم اطلاع. دهید مطمئن شوید همه ی اعضای استارتاپ تعریف شما از موفقیت را می دانند و آماده اند به جانب آن حرکت.کنند مقاله های:مرتبط مقایسه بازاریابی برای استارتاپ ها و انبازی های بزرگمعرفی استارتاپ های بزرگی که از استراتژی بازاریابی محتوا کاربرد می

کنند فرقی نمی کند موفقیت را با کسب سود، درآمد، اشتراک یا هر چیز دیگری مدح کرده. اید مهم این است که درون ایده ی خود سکون داشته باشید و هدف استارتاپ را به نمو واقعی مرتبط. کنید پس، به ایده ی انتخابی تان متعهد.بمانید تنظیم متریک های

اصلی فاحش کردن متریک ها نیز به همان اندازه ی ستایش موفقیت مهم. است همان طورکه نباید تو درود موفقیت افراط کنید، نباید متریک های غیرواقعی و بی فایده ای انتخاب. کنید مطمئن شوید متریک های واقعی شما دقیقا اندازه گیری شدنی و خاص. هستند بوسیله عنوان مثال، تخیل کنید موفقیت استارتاپ را با عنوان ۵۰۰ ثبت نام جدید درون ماه تمجید کرده. اید شما می توانید مقدار دگرگونی سه ربط برای ثبت نام را حد گیری کنید؛ ولی مرام این است که چند معیار بسیار ارزشمند را براساس اقدام های انجام شده داخل سراسر قیف خرید مشتری انتخاب کنید؛ مثلا ثبت نام، پول اعانه خبرنامه، دانلود-ای (بوک کتاب). الکترونیکی تکاپو نکنید همگی چیز را وزن گیری. کنید فقط روی چند شاخص عمده موفقیت متمرکز.

شوید: نکته چنانچه از فاتحه متریک های محور را تنظیم کنید، مرده نم می توانید نمو کسب وکار خویشتن را.

بسنجید برآورد مقدار

تغییر دامنه بعدی، تعیین ارزش تبدیل و ارزش ها. است برای نمونه، ثبت معروفیت در خبرنامه ی استارتاپ را در نظر. بگیرید ثبت صیت ۱۰۰ خبرنامه ی جدید در هرماه می تواند رشدی فوق العاده محسوب شود؛ البته اگر نرخ تحول شما ۲۰ درصد. باشد نرخ تغییر ۲۰ درصدی به این معنا است که ۲۰ درصد از کچل افراد مشترک خبرنامه ی شما به مشتریانی تبدیل می شوند که برای محصولاتتان پول می. پردازند چنانچه نرخ تغییر شما ۱ درصد باشد، ثبت شهرت ۱۰۰ نفر در خبرنامه ی شریک شدن وقوف درخورتوجهی.

نیست شما باید براساس داده های تاریخی استارتاپ، نرخ تحول مشتریان بالقوه خواه لیدهای استارتاپ را برآورد. کنید سپس، همین عملیات را برای لحاظ ی ارزش زندگی هر مشتری انجام. دهید اگر بدانید چه درصدی از مشتریان بالفعل به مشتریان واقعی تحول می شوند و هریک از آن ها چه قیمت یا درآمدی برای استارتاپ ایجاد می کنند، می توانید ارج هایی برای تکمیل اهداف روبرو.کنید تنظیم

بودجه درنهایت، نمی توانیم نقش بودجه را درون سعی های آتی بازاریابی عجیب. بگیریم شما باید وارسی کنید بخاطر اجرای استراتژی بازاریابی استارتاپ از عهده ی پرداخت چه هزینه ای برمی آیید؟ بوسیله یاد داشته باشید هزینه ی بازاریابی Inbound بسیار مفت پر حرارت از هزینه ی بازاریابی Outbound است؛ اما بازهم رایگان. نیست پس، بودجه ی بازاریابی را نیز از مراحل اولیه روشن کنید و محدودیت آن را.بپذیرید مقاله ی:مرتبط چگونه عاری بودجه بخاطر استارتاپ خود اعلامیه

کنیم روانی ی بنیادی دیگر دستور کار ریزی و تقسیم دقیق بودجه ی بازاریابی. است به نشانی مثال، وبلاگ شرکت تا به امروز قدرتمندترین و مؤثرترین اسباب بازاریابی شما است؛ به همین دلیل، غرض می گیرید ۴۰ درصد از بودجه را روی آن سرمایه گذاری کنید یا شاید بخواهید ۳۰ درصد از بودجه ی بازاریابی را برای توسعه ی کتاب یا دوره ی آنلاین جدید صرف. کنید فقط تامین شوید قبل از فاتحه هزینه کردن، هزینه ی تدارکات را پرداخت کرده.

اید رسانه های

اجتماعی رسانه های اجتماعی یکی از راه های اعلان محبوب محتوای شما و یافتن (اینفلوئنسرها) تأثیرگذاران. است هر طرح ارتقای محتوای برجسته مشتریان بالقوه را به وب سایتتان می آورد و تأثیرگذاران همچنین می توانند لیدها خواه مخاطبان بالقوه ی زیادی به برند شما جذب. کنند به همین دلیل، استارتاپ ها رسانه های اجتماعی را کانال های بازاریابی علو العاده گران بهایی می. دانند همان طورکه در مقالات دیگر زومیت نیز رمز کرده ایم، برخی نکات به شما کمک می کنند حداکثر بهره را از بازاریابی رسانه های اجتماعی:ببرید برگزینی شبکه های ارزان رسانه های

اجتماعی بسیاری از استارتاپ ها عاری استراتژی خاصی تعاملات گاه وبیگاهی در رسانه های اجتماعی. دارند البته، دو سهو دیگر نیز در این زمینه بین استارتاپ ها متداول: است. ۱ حضور تو تمامی رسانه های اجتماعی؛. ۲ محضر در شبکه ای اجتماعی به دلیل رقابت هنگفت. آن اگر همه ی رقیبان شما در فیسبوک و توییتر و لینکدین پیشگاه دارند، حتما شما هم باید در این رسانه های اجتماعی درگاه داشته. باشید این طور نیست؟ شاید پاسخ این استفسار منفی.باشد مقاله ی:مرتبط استارتاپ ها چگونه باید تبلیغات را آغاز

کنند فیسبوک، توییتر، اینستاگرام، پینترست، Reddit، لینکدین و Tumblr، مشهورترین رسانه های اجتماعی حال مجهز. هستند همگی ی این شبکه ها می توانند به نشانی ابزاری برای ارتقا و پاشیدن محتوا و ابداع اجتماع ی برند شناخته شوند؛ ولی هریک از آن ها محدودیت های منحصربه فردی. دارند به نشانی مثال، فیسبوک برای مشتریان فعلی شما مفت است که از پست های بصری مانند تصاویر و ویدئو لذت می. برند افزون براین، کارایی توییتر برای مشتریان بالقوه ای که لینک ها بهتر جواب می دهند، متشابه لینک های وبلاگ، بیشتر خواهد. بود هر شبکه ی اجتماعی به قاعده ی متفاوتی ایفا می. نرم درعین حال، نباید جمعیت شناختی هر شبکه ی اجتماعی را دستِ کم. بگیرید شبکه ی Tumblr می تواند در جذب مخاطبان جوان و باهوش مؤثر باشد که از بوسیله تعهد پرداخت گذاری نقل قول های وحی بخش و تصاویر خنده دار لذت می. برند چنانچه مرام شما جذب چنین مخاطبانی است، نباید نفس خویشتن را در لینکدین هدر.

بدهید بهترین زمان برای ارسال

محتوا واقعیت این است که چیزی بوسیله «نام بهترین» زمان بخاطر سرایت پست درون شبکه های اجتماعی حیات. ندارد چنانچه نوجوانان را هدف راحتی داده اید، درون طول سال تحصیلی، امکان پذیر است صبح و شب نیکوترین زمان برای نشر محتوا باشد؛ ولی در طول تابستان، وضعیت فرق می. یواش بااین حال، فدایی از کارشناسان ساعات زیر را برای سرایت محتوا وصیت می:کنند مقاله ی:مرتبط بهترین استراتژی شبکه های اجتماعی تو سال

۲۰۱۸: فیسبوک ساعت ۱۲ ظهر برای بوسیله تعهد پرداخت گذاری محتوا، نیکوترین: تناوب هر دو روز یک.

پست: توییتر روزگار ۵ بعدازظهر بهترین ساعت برای دریافت ریتوییت، بهینه: فرکانس یک تا چهار توییت حاوی لینک درون هر.

شایسته کردن در این بخش، پیشنهاد می کنیم یادداشت آموزش مدیریت شبکه های اجتماعی برای کسب و کارها را مطالعه.کنید استعمال از سیاهه کلیدواژه

ها حالا زمان آن فرارسیده که از سیاهه کلیدواژه هایی که قبلا آماده کرده اید، بهترین استعمال را. بکنید در مرزوبوم ی رسانه های اجتماعی، باید با یکروز گیری از این فهرست، مجاهدت های شریک شدن و تعاملات خود را به حداکثر. برسانید سپرده به سنخ کسب وکاری که اداره می کنید، باید با مخاطبان خویشتن خبردار گفت وگو شوید، بوسیله سئوال ها آن ها پاسخ دهید، بازخورد بگیرید و مطمئن شوید سیلان جست وجو ازطریق کلیدواژه های اصلی به نوع دوستی عمل می.

کند باهم اتحاد کردن با

اینفلوئنسرها همان طورکه می دانید، (تأثیرگذاران اینفلوئنسرهای شبکه های) مدنی دنبال کنندگان متجاوز زیادی. دارند برای استارتاپ شما زمان اضافی کشش می کشد تا بتوانید این ظرفیت از مخاطبان را جذب کنید؛ ولی با مشارکت تأثیرگذاران می توانید دنبال کنندگان را به دیدن مخاطبان بالقوه. ببینید تحقیقات نشان می دهد اقدام ۷۸ درصد از کاربران شبکه های مدنی تا کمیت متوسط خواه زیادی تحت تأثیر تبلیغات تأثیرگذاران قرار می.

گیرد: نکته روزنامه نگاران همچنین داخل گروه تأثیرگذاران صبر می. گیرند خودتان را به افراد زیاد نامی محدود نکنید؛ بمنظور برقراری مناسبت با آن ها بوسیله دلایل مختلف آسان.زدودن راه اندازی

وبلاگ اسلوب اندازی وبلاگ و ظهر کردن دستورالعمل های مرتبط آن اصلا فرمان محنت. زدودن نکته ی مهم این است که از پلاگین سئوی مناسبی استفاده. کنید دراین صورت، گوگل و سایر موتورهای نبض وجو می توانند محتوای شما را رتبه بندی کنند و نشان. دهند پس ازآن نیز، باید اصول اولیه ای مانند دسته بندی ها و برچسب ها را اجرا.

کنید پس ازاینکه بک اند وبلاگ آماده شد، باید به نمودار آن فکر: کنید طراحی وبلاگ شما چگونه به نظر می رسد؟ ترجیحا از طراح صنف ای بخواهید بوسیله شما در طراحی وبلاگ کمک. بطی ء سپس، خانه دادن نفر را دعوت کنید تا طرح را معاینه کنند و بازخورد. بدهند نقشه کشی وبلاگ نقش مهمی در تجربه ی کاربری ایفا می. کند همچنین، فراموش نکنید طراحی وبلاگ باید کاربردی. باشد برای اطمینان از این موضوع بوسیله پرسش های زیر پاسخ:دهید آیا کلید فراخوان بوسیله (عمل) CTA به روشنی مشخص است؟آیا توابع جست وجو تو وبلاگ محاسبه شده اند؟آیا معلومات رسانه های اجتماعی و توابع وجه اشتراک مجله گذاری، شبیه فید توییتر خواه پلاگین فیسبوک، درون وبلاگ دیده می شود؟آیا از گزینه های اشتراک وبلاگ و فید RSS بهره می برید؟آیا بخاطر هر پست وبلاگ، گزینه ی به اشتراک گذاری در رسانه های اجتماعی را داخل نظر گرفته

اید؟ روابط (عمومی)

PR بسیاری از استارتاپ ها روابط اشتراکی را یکی از مسائل سردرگم کننده ی خود می. دانند شالوده گذاران با این سؤال ها مواجه: اند چه زمانی باید استارتاپ خویشتن را به مردم معرفی کنند؟ اصولا تنخواه گذاری در رسانه ها ارزش خاصی برای آن ها ایجاد می کند؟ آن ها باید چه پیامی ازطریق رسانه ها بوسیله مردم منتقل

کنند؟ واقعیت این است که تو حوزه ی PR، سه موضوع اهمیت بیشتری: دارد. ۱ چه حرفی بزنید؟؛. ۲ چه زمانی آن را مطرح کنید؛. ۳ چه کسی باید با رسانه ها مصاحبت کند؟مقاله های:مرتبط نکاتی داخل مورد متد اندازی نخستین کمپین روابط عمومیچرا روابط عمومی برای توفیق کسب وکارهای کوچک الزامی

است بیانیه ی تعیین: موقعیت همگی ی کارآفرینان بارها در ذهن خود جایگاه استارتاپ خود را با عباراتی جذاب بوسیله دیگران توضیح داده. اند شاید درون این زمینه نوشتن یک یا دو جمله کار ساده ای باشد؛ اما تنظیم بیانیه ی تأثیرگذار مستلزم تدابیر حقیقی.

است برای نوشتن بیانیه ی تعیین رله استارتاپ، کار خود را با وقوف ماهیت محصول و چگونگی تأثیرگذاری آن بر مردم شروع. کنید ثمر را بوسیله نشانی اسلوب حلی ببینید که صبر است یکی از مشکلات مردم اجتماع را حل. بطی ء توجه کنید در این مرحله، نمی خواهید چیزی به مردم. بفروشید درنهایت، چه افرادی به دشت شما اهمیت می. دهند نکته ی بنیادی دیگر این است که بیانیه ی شما نه تنها قابلیت های محصول، بلکه باید گزاره ی ارزش را نیز به روشنی اظهار.

درنگ مزایای استارتاپ خود را بیان: کنید با شناسایی خواربار ها و ضعف ها خبردار می شوید چگونه می توانید محصول خود را بهتر بازاریابی. کنید بوسیله نشانی مثال، چرا محصول آن ها مشکل ویژه را بهتر از سایرین حل می کند؟ خلاق. باشید از صفحات فراخ یا تصاویر بصری خواه فهرست ها استفاده. کنید همه ی اطلاعات موجود درباره ی محصول و رقبا را مطالعه. کنید هر جیره یا ضعفی را به مداقه بررسی کنید و مزایای خاصی را بیابید که رقبا از آن بی بهره.

هستند شما زمان قدری برای عرضه «ی » صفحه خویشتن به نویسندگان دراختیار. دارید پس، روی یک یا دو جنبه از قوی ترین گنجایش های گزاره ی ارزش خویشتن متمرکز شوید و آن را به «رخ رسانه» پسند درآورید؛ مثلا روی گنجایش ای تمرکز کنید که مشتریان متجاوز ازهمه دوست.

دارند نویسندگان کم ارزش را پیدا: کنید همگی ی رسانه ها تعداد زیادی از نویسندگان خود را رمان سرایان انعام معرفی می کنند؛ اما باید مراقب باشید فقط نویسندگانی را به سیاهه خود بیدار کنید که مفت ترین گزینه ها برای انتقال داستان میوه شما. هستند درون این مرحله، شبکه سازی با نویسندگان مرتبط را اکید بگیرید؛ بجهت تأثیر زیادی داخل کمپین های بعدی روابط عمومی شما خواهد.

داشت کیت رسانه: ای عامل روابط اشتراکی موفق پیدایش کیت رسانه ای عالی. است آیتم های این کیت عبارت اند: از مشاوره ی رسانه ای، لوگوها و عکس ها، تذکره و عکس شالوده.

گذار تولید

محتوا پس از راه اندازی وبلاگ و کمپین روابط عمومی، زمان تولید محتوا فرامی. رسد ما تاکنون مطالب یدکی درباره ی بازاریابی و تولید محتوا تو زومیت منتشر کرده. ایم به شما توصیه می کنیم این مطلبجامع را درهمین باره مطالعه. کنید بوسیله طور خلاصه، بهترین فرایندی که برای تولید محتوا اجرا می شود، محتوی مراحل تحت:است خلق فهرست (موضوعات این فهرست براساس کلیدواژه های اصلی تنظیم می شود و سئوی وبلاگ یا وب سایت را هدف استراحت می)دهد تفویض جنس (محتوا تاریخچه الکترونیکی یا راهنما، وبینار، خبرنامه و)ویدئو وبلاگ نویسی به نشانی ادیب ی مهمانثبت (ایمیل ارسال ایمیل و اشتراک خبرنامه و اشتراک)وبلاگ آزمون و

تکرار تا این مرحله، استراتژی بازاریابی شما کاملا در مدار عمل راحتی گرفته. است مطمئنا هیچگاه کس در اولیه تلاش خود طولانی نیست و همیشه همچنین جای بهبود حیات. دارد درست تو همین نقطه، بوسیله آزمون و تکرار می. «رسیم تعریف» توفیق «و متریک های» پا بر جا را داخل ذهن داشته باشید که از مراحل ابتدایی در نظر خمود.بودید مقاله ی:مرتبط آموزش بازاریابی به کمک

خبرنامه تنظیم ابزارهای تجزیه: وتحلیل برای سنجش نمونه موفقیت بازاریابی استارتاپ به اسباب تجزیه وتحلیل عالی نیاز. دارید صرف نظر از اینکه چه گزینه ای انتخاب می کنید، معمولا باید یک قطعه کد را وارد صفحات وب خود کنید که به آن ها اجازه می دهد رویدادها و بازدیدها را پیگیری. کنند مطمئن شوید ابزار انتخابی شما زمان بارگذاری وب سایت را افزودن نمی.

دهد سنجش پیشرفت براساس معیارهای: محور متریک هایی که در مراحل ابتدایی انتخاب کرده بودید، حالا معیارهای اصلی پیشرفت شما. هستند شما در حالت ایده آل باید آن ها را هر هفته پیمانه گیری کنید و درمقایسه با هفته و ماه قبل. بسنجید فدایی از لرز های طبیعی هستند و اساسی این است که شما نمو ثابت قدم را متعاقب.

کنید هنگامی که نمو یا کاهش فراوانی مشاهده می کنید، باید دلیل آن را. بیابید سپس، عوامل مثبت را تقویت و از مغلوط ها اجتناب. کنید به یاد داشته باشید کافی تراشیدن داده ها را کمیت گیری کنید؛ بلکه باید براساس آن ها کار.

کنید ارائه ی ایده های: خلاقانه فرایند بازاریابی شما بوسیله اعاده و بهینه سازی ختم نمی. شود استارتاپ های موفق ابد در پی یافتن و اجرای ایده های جدید و خلاقانه. هستند شاید مسابقه ی اجتماعی، وئدیویی خنده دار، دوره ی آنلاین جدید، رویداد روابط اشتراکی هوشمندانه یا سایر ایده های جالب و هیجان. انگیز البته، برخی از ایده های جدید و نوآورانه مقدور است با انقراض مواجه شوند؛ اما برخی از آن ها نیز موفق می شوند و این، خطر بها امتحان کردن را. دارد درهرحال، نام استارتاپ با تردستی و انعطاف پذیری و حرکت روبه جلو گره خورده.

است توصیه های

کارشناسان راه محلول را: بفروشید بسیاری از استارتاپ ها بیش ازآنکه به راه حل توجه کنند، روی خود، مشکل متمرکز می شوند؛ اما مشتریان بالقوه رویه حل را جذاب می. دانند در دنیای واقعی، برای هر مشکل، مثلا روزی وری کم، صدها گونه محلول وجود. دارد چه چیزی باعث می شود محصول شما طرز حل بهتری بخاطر شاق محسوب

شود؟ داستانی جذاب و قانع کننده داشته: باشید ادبیات سرایی یکی از ابزارهای قدرتمند فروش. است اگر داستان خشنود کننده ای بخاطر محصولتان وجود دارد، حتما از آن کاربرد. کنید چگونه به دشت امروزی رسیده اید؟ داخل آغاز کار، با مشکلاتی مواجه بوده و به سختی مبارزه کرده اید؟ هنوزهم داخل حال مبارزه هستید؟ با مصرف از داستان برند خواه محصول، خودتان را در بازار رقابتی از سایرین متمایز. کنید بازاریابی استارتاپی همیشه برمبنای ایجاد ارتباط ی محترم با مشتریان پیش می. جوی داستانی مرتبط و متقاعدکننده به شما معاون می کند این حروف را نوک تیز تر طی.

کنید از تمامی منابع خود استعمال: کنید تیم شما مسلما یکی از ابزارهای مبصر بازاریابی استارتاپ. است آن ها تمام اشتیاق و انرژی خود را بوسیله ایده ی شما اختصاص داده اند؛ پس، از این نیرو مصرف. کنید اعضای آویشن می توانند سفیران استارتاپ شما. باشند آن ها را تشویق کنید داستان محصول شما را بخاطر هرکسی که می شناسند، تعریف. کنند ایده های خلاقانه ی آن ها را درون پست های وبلاگ خواه تاسیس ویدئو بوسیله فقره بگیرید و مطمئن شوید هیچگاه یک از منابع بزرگ و کوچک بازاریابی را نادیده نگرفته.

اید بازاریابی استارتاپ ها به دلایل مختلف تیره مرطوب از کسب وکارهای بالغ. است بسیاری از ایده ها به دلیل بی توجهی رسانه ها یا ناآگاهی مشتریان شکست می خورند و برخی از ایده ها نیز به دلیل استراتژی ضعیف به خراج نمی. رسند باوجوداین، ایده های هوشمندانه و حساب شده می توانند آینده ی متفاوتی بخاطر کسب وکار شما رقم.   

 بزنند بیشتر:بخوانید چرا بازاریابی دشت از خویشتن محصول مهم تر است؟استراتژی بازاریابی خود را آزمایش و نیکوترین سازی کنیدچگونه محتوایی بخاطر جذب مشتری بیشتر بنویسیم؟‍‍همه چیز درباره روزنامه نگار: شدن رقیق و شیرین دنیای اخبارراهنمای جامع وبلاگ نویسی برای کسب وکارهای

شاید دوست داشته باشید:

معرفی کتاب «تجارت بحران است» پی ال ریس و جک تروت

«بازرگانی نزاع است» کتابی است که دنیای تجارت و کسب وکار را برای قدیم تغییر عدالت. در سال ۱۹۸۶، این […]

ایران ادز و دیده تفاهم نامه انبازی امضا کردند

پلتفرم ایران ادز که تا به حال بیشتر به عنوان رسانه ی تخصصی صنعت تبلیغات ایران شناخته می شد، بوسیله […]

داستان ماهی اسودگی ای که مایکروسافت بخاطر یکی از مدیران اپل فرستاد

ASGاسکاتAROOOON فورستال مدت ها قبل بوسیله عنوان محکم مقام سیستم عامل iOS درون اپل فعالیت می کرد. در سال ۱۹۹۷، […]