راهنمای جامع بازاریابی بخاطر استارتاپ ها

admin دسته‌بندی نشده

رویهSGHAROOOON اندازی و فاتحه هر تصرف وکار بیش تپش انگیز است؛ اما متأسفانه تئوری «اگر علیه را تولید کنی، مشتریان خود را پیدا می کند» در بازارهای رقابتی امروزی به واقعیت تبدیل نمی شود. پشت چیز پهن ی بیشتر شعر های برند موفقی که می شنویم، سال ها باطراوت کوشی و پیگیری است. به بیانِ ساده، بازاریابی استارتاپ مسئله ای منحصربه بی همتا محسوب می شود که دلیل آن غالبا منابع محدود، یعنی زمان و بودجه و نیروی حکم خبره است.

زمانی که استارتاپی موسسه می کنید، باید مطمئن شوید هر تلاشی هرچند کوچک، به دهش دستور کار ریزی و بی عیب و نقص اجرا می شود؛ مخصوصا وقتی می دانید رویکردهای سنّتی بازاریابی برای استارتاپ ها جواب نمی دهد. بازاریابی استارتاپ مرزوبوم یا تا اینکه معرفت کاملا متفاوتی است؛ ازاین رو، تو این مطلب سعی می کنیم بنیادی ترین نکات این حوزه را ممارست کنیم.پایه ها

قبل از اینکه آجرها را روی غم بگذارید و ساخت دیوارها را آغاز کنید، به پِی محکمی نیاز دارید. تنظیم استراتژی مناسب و موفق بازاریابی استارتاپ نیز از اصول مشابهی پیروی می کند. بنابراین، پیش ازاینکه تکاپو های بازاریابی خویشتن را مطلع کنید، مطمئن شوید مبانی مادون را بوسیله انعام پوشش داده اید:

انتخاب میدان

برای بنیان گذاران استارتاپ آسان است که تفکر کنند جهان، محصولات آن ها را یار دارد. بنیان گذاران با محصولات خویشتن لمحه می کشند و عمر می کنند؛ ولی واقعیت این است که احتمالا فقط جزء کوچکی از جامعه به محصولاتتان دلبستگی مند هستند.

اگر تلاش کنید استارتاپ را درون همه ی بازارها خواه نزد همه ی مردم بازاریابی کنید، غصه زمان و غصه پول خود را هدر می دهید. بهترین متد حل این است که نیچ مارکت شعار را بیابید و کارمایه خود را روی کسب سهم بیشتری از این میدان متمرکز کنید.

چگونه می توانید بازار را انتخاب کنید؟ بخاطر این قصد باید بوسیله چهار عامل اصلی توجه کنید:کمیت ی بازار (Market Size): آیا جمعیت شناسی منطقه ای را هدف فراغت می دهید؟ شما باید بدانید دقیقا با چه تعداد خریدار بالقوه رو به رو هستید.ثروت بازار: آیا این بازار می تواند خرج ی بیع محصولات شما را بپردازد؟رقابت بازار: آیا این میدان اشباع شده و رقبای زیادی در آن حضور دارند؟گزاره ی قیمت: آیا گزاره ی قیمت استارتاپ شما به حدی ارزشمند است که صدای کسب وکار خود را از سایرین متمایز کنید؟تعریف کلیدواژه ها

پس ازاینکه بازار کمال مطلوب را به روشنی محسوس کردید، می توانید فهرست کلیدواژه ها را جمع آوری کنید. شما از فهرست کلیدواژه ها عمدتا برای وبلاگ نویسی و رسانه های مدنی و وب سایت حقیقی بازاریابی خویشتن استفاده می کنید. اساسا باید فهرستی از کلمات یا عباراتی فراهم کنید که به برندتان بسیار مرتبط هستند. به این استفسار پاسخ بدهید: انسان برای پیداکردن استارتاپ شما، چه تعبیر هایی در گوگل نبض وجو می کنند؟

بهتر است ابتدا سه گانه تا پنج کلیدواژه ی حقیقی را بنویسید. این زبان ها باید کاری که استارتاپ شما ایفا می دهد، به طور کامل، ولی خلاصه بیان کنند. فهرست کلیدواژه های اصلی باید براساس گزاره ی ارزش استارتاپ تعیین شود. میوه یا نوکری خواه قیمت پیشنهادی به مشتری چیست؟

در مرحله ی بعد باید کلیدواژه های ثانویه را بنویسید که عبارات خاص تری هستند. این کلیدواژه ها بیشتر در وبلاگ شرکت، ایمیل مارکتینگ و… به حکم می سیلان. با استعمال از ابزارهای رایگان می توانید کلیدواژه هایی بیابید که در حال حاضر، ترافیک بیشتری به سمت وب سایت شما می فرستند.

نکته : مشخصه ی بهینه کلیدواژه هایی که ازطریق این ابزارها ظاهر می شوند، رقابت کم و ترافیک زیاد است. به عبارت ِدیگر، بسیاری از آدم این کلیدواژه ها را ضربان وجو می کنند؛ اما نتایج زیادی برای آن ها ارائه داده نمی شود.

درود موفقیت

استارتاپ های متنوع بوسیله طریق های متفاوتی توفیق را درود می کنند. بوسیله عنوان مثال، برای استارتاپ A A پانصد مشترک خواه ثبت نام جدید تو هر ماه، موفقیت درخورتوجهی محسوب می شود؛ درحالی که استارتاپ B کسب درآمد,۵۰ ۰۰۰ دلاری تو هرماه را توفیق می. داند هر ایده ای که از موفقیت استارتاپ دارید، باید آن را در همان مراحل ابتدایی تمجید کنید و به همه ی اعضای تیم معارفه. دهید مطمئن شوید همگی ی اعضای استارتاپ ستایش شما از موفقیت را می دانند و آماده اند به سمت آن لول.کنند مقاله های:مرتبط مقایسه بازاریابی بخاطر استارتاپ ها و شرکت های بزرگمعرفی استارتاپ های شکوه که از استراتژی بازاریابی محتوا استفاده می

کنند فرقی نمی یواش توفیق را با کسب سود، درآمد، اشتراک یا هر چیز دیگری تمجید کرده. اید عمده این است که در ایده ی خود ثبات داشته باشید و هدف استارتاپ را بوسیله رشد واقعی مرتبط. کنید پس، به ایده ی انتخابی تان متعهد.بمانید تنظیم متریک های

واقعی مشخص کردن متریک ها همچنین به همان اندازه ی تعریف موفقیت بنیانی. است همان طورکه نباید در تعریف موفقیت زیاده روی کنید، نباید متریک های غیرواقعی و بی فایده ای گزینش. کنید مطمئن شوید متریک های حقیقی شما دقیقا اندازه گیری شدنی و خاص. هستند به عنوان مثال، فرض کنید موفقیت استارتاپ را با عنوان ۵۰۰ ثبت معروفیت جدید در ماه تعریف کرده. اید شما می توانید نرخ تحول سه وابستگی بخاطر ثبت صیت را کمیت گیری کنید؛ اما هدف این است که چند معیار بیش ارزشمند را براساس اقدام های انجام شده تو بکلی قیف ابتیاع مشتری تفویض کنید؛ مثلا ثبت نام، پول اعانه خبرنامه، دانلود-ای (بوک تاریخ). الکترونیکی جدیت نکنید همه چیز را حد گیری. کنید فقط روی چند شاخص مهم موفقیت متمرکز.

شوید: نکته اگر از مبدا متریک های محور را تنظیم کنید، راحت نم می توانید رشد کسب وکار خود را.

بسنجید برآورد ارج

تبدیل گام بعدی، تعیین ارج تبدیل و مقدار ها. است برای نمونه، ثبت اشتهار در خبرنامه ی استارتاپ را تو نظر. بگیرید ثبت نام ۱۰۰ خبرنامه ی جدید درون هرماه می تواند رشدی زبر العاده محسوب شود؛ البته اگر نرخ تبدیل شما ۲۰ درصد. باشد مقدار تبدیل ۲۰ درصدی به این معنا است که ۲۰ درصد از طاس افراد مشترک خبرنامه ی شما به مشتریانی تغییر می شوند که برای محصولاتتان پول می. پردازند اگر مقدار تبدیل شما ۱ درصد باشد، ثبت اشتهار ۱۰۰ نفر در خبرنامه ی شرکت وقوف درخورتوجهی.

نیست شما باید براساس داده های تاریخی استارتاپ، بها تبدیل مشتریان بالفعل خواه لیدهای استارتاپ را برآورد. کنید سپس، همین عملیات را برای لحاظ ی مقدار زندگی هر خریدار اجرا. دهید اگر بدانید چه درصدی از مشتریان بالقوه بوسیله مشتریان واقعی تبدیل می شوند و هریک از آن ها چه ارج یا درآمدی برای استارتاپ ایجاد می کنند، می توانید ارزش هایی برای تکمیل اهداف بی پرده.کنید تنظیم

بودجه درنهایت، نمی توانیم نقش بودجه را داخل سعی های آتی بازاریابی عجیب. بگیریم شما باید بررسی کنید بخاطر اجرای استراتژی بازاریابی استارتاپ از عهده ی صیقلی چه هزینه ای برمی آیید؟ بوسیله یاد داشته باشید هزینه ی بازاریابی Inbound بسیار مناسب تر از هزینه ی بازاریابی Outbound است؛ ولی بازهم رایگان. نیست پس، بودجه ی بازاریابی را نیز از مراحل اولیه مشخص کنید و محدودیت آن را.بپذیرید مقاله ی:مرتبط چگونه بدون بودجه برای استارتاپ خود تبلیغ

کنیم مسئله ی مهم دیگر پروگرام ریزی و تقسیم باریک بین بودجه ی بازاریابی. است به عنوان مثال، وبلاگ شریک تا به امروز قدرتمندترین و مؤثرترین ادوات بازاریابی شما است؛ بوسیله همین دلیل، تصمیم می گیرید ۴۰ درصد از بودجه را روی آن سرمایه گذاری کنید یا شاید بخواهید ۳۰ درصد از بودجه ی بازاریابی را برای توسعه ی کتاب یا اطراف ی آنلاین جدید صرف. کنید فقط مطمئن شوید قبل از ابتدا هزینه کردن، هزینه ی تدارکات را صیقل کرده.

اید رسانه های

مدنی رسانه های مدنی یکی از نحو های اعلامیه محبوب محتوای شما و یافتن (اینفلوئنسرها) تأثیرگذاران. است هر طرح ارتقای محتوای عالی مشتریان بالقوه را به وب سایتتان می آورد و تأثیرگذاران نیز می توانند لیدها یا مخاطبان بالقوه ی زیادی به برند شما جذب. کنند بوسیله همین دلیل، استارتاپ ها رسانه های اجتماعی را کانال های بازاریابی علو العاده گران بهایی می. دانند همان طورکه تو مقالات دیگر زومیت نیز رمز کرده ایم، فداکار نکات بوسیله شما کمک می کنند حداکثر نصیب را از بازاریابی رسانه های مدنی:ببرید انتخاب شبکه های ارزان رسانه های

اجتماعی بسیاری از استارتاپ ها بدون استراتژی خاصی تعاملات گاه وبیگاهی تو رسانه های اجتماعی. دارند البته، دو لغزش دیگر نیز داخل این بنیان بین استارتاپ ها مرسوم: است. ۱ حضور در تمامی رسانه های اجتماعی؛. ۲ حضور تو شبکه ای مدنی بوسیله دلیل رقابت فراوان. آن چنانچه همه ی رقیبان شما داخل فیسبوک و توییتر و لینکدین حضور دارند، حتما شما بی قراری باید در این رسانه های اجتماعی حضور داشته. باشید این طور نیست؟ شاید پاسخ این پرسش منفی.باشد مقاله ی:مرتبط استارتاپ ها چگونه باید تبلیغات را آغاز

کنند فیسبوک، توییتر، اینستاگرام، پینترست، Reddit، لینکدین و Tumblr، مشهورترین رسانه های اجتماعی حال مجهز. هستند همگی ی این شبکه ها می توانند به عنوان ابزاری برای ارتقا و پراکندن محتوا و خلق جامعه ی برند شناخته شوند؛ ولی هریک از آن ها ویژگی های منحصربه محدودیت. دارند بوسیله نشانی مثال، فیسبوک بخاطر مشتریان فعلی شما مناسب است که از پست های بصری مشابه تصاویر و ویدئو لذت می. برند افزون براین، کارایی توییتر بخاطر مشتریان بالقوه ای که لینک ها بهتر جواب می دهند، شبیه لینک های وبلاگ، بیشتر خواهد. بود هر شبکه ی مدنی به شیوه ی متفاوتی ادا می. درنگ درعین حال، نباید پری شناختی هر شبکه ی مدنی را دستِ کم. بگیرید شبکه ی Tumblr می تواند در جذب مخاطبان بالغ و باهوش مؤثر باشد که از به وجه اشتراک مجله گذاری نقل مقاطعه های الهام بخش و تصاویر خنده دار لذت می. برند اگر هدف شما جذب چنین مخاطبانی است، نباید وقت خویشتن را در لینکدین هدر.

بدهید بهترین زمان برای ارسال

محتوا واقعیت این است که چیزی به «نام بهترین» زمان برای نشر پست در شبکه های مدنی وجود. ندارد اگر نوجوانان را هدف قرار داده اید، درون کشش سال تحصیلی، ممکن است صبح و شب بهترین زمان برای پاشیدن محتوا باشد؛ ولی در کشش تابستان، شرایط اختلاف می. کند بااین حال، فدایی از کارشناسان ساعات ذیل را برای نشر محتوا توصیه می:کنند مقاله ی:مرتبط بهترین استراتژی شبکه های اجتماعی در سال

۲۰۱۸: فیسبوک ساعت ۱۲ ظهر بخاطر به پول اعانه گذاری محتوا، بهترین: فرکانس هر دو روز یک.

پست: توییتر ساعت ۵ بعدازظهر بهترین ساعت برای دریافت ریتوییت، بهترین: فرکانس یک تا چهار توییت حاوی لینک در هر.

ساعت در این بخش، پیشنهاد می کنیم مطلب آموزش مدیریت شبکه های اجتماعی برای تصرف و کارها را مطالعه.کنید مصرف از فهرست کلیدواژه

ها اینک زمان آن فرارسیده که از فهرست کلیدواژه هایی که قبلا آماده کرده اید، نیکوترین استعمال را. بکنید در حوزه ی رسانه های اجتماعی، باید با بهره گیری از این فهرست، سعی های همکاری و تعاملات خود را بوسیله حداکثر. برسانید سپرده به جنس کسب وکاری که راه اندازی می کنید، باید با مخاطبان خود واقف گفت وگو شوید، بوسیله سئوال ها آن ها پاسخ دهید، بازخورد بگیرید و مطمئن شوید جریان نبض وجو ازطریق کلیدواژه های حقیقی به نیکی ادا می.

درنگ همکاری با

اینفلوئنسرها همان طورکه می دانید، (تأثیرگذاران اینفلوئنسرهای شبکه های) اجتماعی قفا کنندگان بسیار زیادی. دارند برای استارتاپ شما زمان زیادی طول می کشد تا بتوانید این حجم از مخاطبان را جذب کنید؛ اما با شریک تأثیرگذاران می توانید پشت کنندگان را به رویت مخاطبان بالقوه. ببینید تحقیقات نشان می دهد اقدام ۷۸ درصد از کاربران شبکه های مدنی تا حد متوسط خواه زیادی تحت تأثیر تبلیغات تأثیرگذاران قرار می.

گیرد: نکته مجله نگاران همچنین داخل گروه تأثیرگذاران قرار می. گیرند خودتان را به افراد بسیار مشهور محدود نکنید؛ بمنظور برقراری ارتباط با آن ها به دلایل مختلف آسان.نیست روش اندازی

وبلاگ گونه اندازی وبلاگ و دنبال کردن دستورالعمل های مرتبط آن اصلا کار سختی. نیست نکته ی مهم این است که از پلاگین سئوی مناسبی مصرف. کنید دراین صورت، گوگل و سایر موتورهای خیز وجو می توانند محتوای شما را رتبه بندی کنند و علامت. دهند پس ازآن نیز، باید اصول نخستین ای قرین دسته بندی ها و برچسب ها را ادا.

کنید پس ازاینکه بک اند وبلاگ آماده شد، باید به ظاهر آن فکر: کنید مدل سازی وبلاگ شما چگونه به دیدن می رسد؟ ترجیحا از طراح صنف ای بخواهید به شما در طراحی وبلاگ کمک. کند سپس، ده نفر را دعوت کنید تا طرح را معاینه کنند و بازخورد. بدهند طراحی وبلاگ نقش مهمی در تجربه ی کاربری عمل می. کند همچنین، فراموش نکنید نقشه کشی وبلاگ باید کاربردی. باشد بخاطر اطمینان از این موضوع به استفسار های دون پاسخ:دهید آیا کلید فراخوان به (عمل) CTA بوسیله صراحت علنی است؟آیا توابع جست وجو درون وبلاگ لحاظ شده اند؟آیا اطلاعات رسانه های اجتماعی و توابع اشتراک گذاری، مثل فید توییتر یا پلاگین فیسبوک، تو وبلاگ دیده می شود؟آیا از گزینه های تعهد پرداخت وبلاگ و فید RSS یکروز می برید؟آیا بخاطر هر پست وبلاگ، گزینه ی به پول اعانه گذاری در رسانه های اجتماعی را تو دیدن گرفته

اید؟ روابط (عمومی)

PR بسیاری از استارتاپ ها روابط عمومی را یکی از مسائل سردرگم کننده ی خود می. دانند بنیان گذاران با این سؤال ها مواجه: اند چه زمانی باید استارتاپ خویشتن را بوسیله مردم شناساندن کنند؟ اصولا تنخواه گذاری تو رسانه ها ارزش خاصی برای آن ها ایجاد می کند؟ آن ها باید چه پیامی ازطریق رسانه ها به آدم منتقل

کنند؟ واقعیت این است که داخل حوزه ی PR، سه گانه موضوع ابهت بیشتری: دارد. ۱ چه حرفی بزنید؟؛. ۲ چه زمانی آن را مطرح کنید؛. ۳ چه کسی باید با رسانه ها صحبت کند؟مقاله های:مرتبط نکاتی در مورد راه اندازی اولین کمپین روابط عمومیچرا روابط اشتراکی برای توفیق کسب وکارهای کوچک الزامی

است بیانیه ی گلچین: موقعیت همگی ی کارآفرینان بارها داخل ذهن خود جایگاه استارتاپ خود را با عباراتی جذاب به سایرین تشریح داده. اند شاید تو این بنیاد نوشتن یک یا دو عموم کار ساده ای باشد؛ اما تنظیم بیانیه ی تأثیرگذار مستلزم تدابیر واقعی.

است برای نوشتن بیانیه ی تعیین ایستگاه استارتاپ، کار خود را با اطلاع ماهیت علیه و چگونگی تأثیرگذاری آن بر مردم شروع. کنید محصول را به عنوان نحو حلی ببینید که قرار است یکی از مشکلات انسان جامعه را حل. یواش توجه کنید در این مرحله، نمی خواهید چیزی به مردم. بفروشید درنهایت، چه افرادی بوسیله دشت شما ابهت می. دهند نکته ی بنیادی دیگر این است که بیانیه ی شما خیر تنها قابلیت های محصول، بلکه باید گزاره ی بها را همچنین به وضوح بیان.

یواش مزایای استارتاپ خود را بیان: کنید با وقوف قوت ها و ضعف ها متوجه می شوید چگونه می توانید محصول خود را بهتر بازاریابی. کنید به عنوان مثال، چرا دشت آن ها شاق ویژه را بهتر از سایرین محلول می کند؟ خلاق. باشید از صفحات گسترده یا تصاویر بصری یا فهرست ها استفاده. کنید همگی ی اطلاعات موجود درباره ی محصول و رقبا را مطالعه. کنید هر قوت یا ضعفی را به مداقه مطالعه کنید و مزایای خاصی را بیابید که رقبا از آن بی بهره.

هستند شما زمان قدری برای ارائه «ی » صفحه خود به نویسندگان دراختیار. دارید پس، روی یک یا دو گنجایش از قوی ترین جنبه های گزاره ی ارزش خویشتن متمرکز شوید و آن را به «عارض رسانه» پسند درآورید؛ مثلا روی جنبه ای تمرکز کنید که مشتریان متجاوز ازهمه خویش.

دارند نویسندگان کم ارزش را فاش: کنید همه ی رسانه ها تعداد زیادی از نویسندگان خود را داستان سرایان خوبی شناساندن می کنند؛ ولی باید مراقب باشید فقط نویسندگانی را به فهرست خود وارد کنید که ارزان ترین گزینه ها برای انتقال ادبیات علیه شما. هستند در این مرحله، شبکه سازی با نویسندگان مرتبط را جدی بگیرید؛ بجهت تأثیر زیادی در کمپین های مربوط باینده روابط عمومی شما خواهد.

داشت کیت رسانه: ای عامل روابط عمومی موفق ساخت کیت رسانه ای عالی. است آیتم های این کیت عبارت اند: از مشاوره ی رسانه ای، لوگوها و عکس ها، شرح حال و عکس بنیان.

گذار تولید

محتوا پس از نحو اندازی وبلاگ و کمپین روابط عمومی، زمان تولید محتوا فرامی. رسد ما تاکنون مطالب زیادی درباره ی بازاریابی و تولید محتوا تو زومیت منتشر کرده. ایم به شما سفارش می کنیم این مطلبجامع را درهمین باره بررسی. کنید به نعوظ خلاصه، بهترین فرایندی که برای تولید محتوا عمل می شود، شامل مراحل تحت:است ابداع فهرست (موضوعات این فهرست براساس کلیدواژه های واقعی تنظیم می شود و سئوی وبلاگ یا وب سایت را هدف قرار می)دهد تفویض نوع (محتوا کتاب الکترونیکی خواه راهنما، وبینار، خبرنامه و)ویدئو وبلاگ نویسی بوسیله عنوان ادیب ی مهمانثبت (ایمیل ارسال ایمیل و ابونمان خبرنامه و پول اعانه)وبلاگ آزمون و

تکرار تا این مرحله، استراتژی بازاریابی شما کاملا در مدار اجرا استراحت پژمان. است مطمئنا هیچگاه کس در ابتدایی تلاش خود کامل تراشیدن و همیشه نیز جای بهبود وجود. دارد درست داخل همین نقطه، بوسیله آزمون و تکرار می. «رسیم درود» موفقیت «و متریک های» اصلی را در ذهن داشته باشید که از مراحل ابتدایی داخل دید گرفته.بودید مقاله ی:مرتبط آموزش بازاریابی به کمک

خبرنامه تنظیم ابزارهای تجزیه: وتحلیل برای سنجش میزان توفیق بازاریابی استارتاپ به افزار تجزیه وتحلیل عالی احتیاج. دارید صرف نظر از اینکه چه گزینه ای انتخاب می کنید، معمولا باید یک قطعه کد را وارد صفحات وب خود کنید که بوسیله آن ها اجازه می دهد رویدادها و بازدیدها را ردیابی. کنند تامین شوید ابزار انتخابی شما زمان بارگذاری وب سایت را افزایش نمی.

دهد سنجش پیشرفت براساس معیارهای: محور متریک هایی که در مراحل ابتدایی انتخاب کرده بودید، حالا معیارهای اصلی صعود شما. هستند شما در حالت ایده آل باید آن ها را هر هفته اندازه گیری کنید و درمقایسه با هفته و ماه قبل. بسنجید فداکار از نوسان های غریزی هستند و بنیانی این است که شما نمو محکم را دنبال.

کنید هنگامی که رشد یا کاهش فراوانی مشاهده می کنید، باید دلیل آن را. بیابید سپس، عوامل مثبت را محکمی و از اشتباه ها اجتناب. کنید به یاد داشته باشید کافی محو داده ها را اندازه گیری کنید؛ بلکه باید براساس آن ها کار.

کنید عرضه ی ایده های: خلاقانه فرایند بازاریابی شما بوسیله تکرار و بهترین سازی ختم نمی. شود استارتاپ های قاهر ابد در پی کشف کردن و اجرای ایده های متاخر و خلاقانه. هستند شاید مانور ی اجتماعی، وئدیویی خنده دار، دوره ی آنلاین جدید، رویداد روابط عمومی هوشمندانه یا سایر ایده های جالب و سست شدن. انگیز البته، فداکار از ایده های جدید و نوآورانه ممکن است با ضعف مواجه شوند؛ اما برخی از آن ها همچنین موفق می شوند و این، خطر ارج امتحان کردن را. دارد درهرحال، نام استارتاپ با چابکی و انعطاف پذیری و حرکت روبه جلو چروک خورده.

است توصیه های

کارشناسان طرز حل را: بفروشید بسیاری از استارتاپ ها بیش ازآنکه بوسیله راه حل توجه کنند، روی خود، مشکل متمرکز می شوند؛ اما مشتریان بالقوه راه حل را دوست داشتنی می. دانند در دنیای واقعی، برای هر مشکل، مثلا یکروز وری کم، صدها راه محلول حیات. دارد چه چیزی باعث می شود محصول شما راه حل بهتری برای مشکل محسوب

شود؟ داستانی جذاب و قانع کننده داشته: باشید داستان سرایی یکی از ابزارهای قدرتمند سودا. است چنانچه رمان قانع کننده ای بخاطر محصولتان حیات دارد، حتما از آن مصرف. کنید چگونه به علیه امروزی رسیده اید؟ درون آغاز کار، با مشکلاتی مواجه بوده و به محنت مبارزه کرده اید؟ هنوزهم درون حال مبارزه هستید؟ با استفاده از داستان برند یا محصول، خودتان را در میدان رقابتی از سایرین متمایز. کنید بازاریابی استارتاپی همیشه برمبنای خلق کردن مناسبت ی شریف با مشتریان پیش می. رود داستانی مرتبط و متقاعدکننده بوسیله شما کمک می کند این مسیر را سریع تر هنگام.

کنید از تمامی منابع خویشتن استفاده: کنید تیم شما مسلما یکی از ابزارهای مبصر بازاریابی استارتاپ. است آن ها تمام اشتیاق و انرژی خود را به ایده ی شما خاص داده اند؛ پس، از این نیرو کاربرد. کنید اعضای تیم می توانند سفیران استارتاپ شما. باشند آن ها را تشویق کنید شعر محصول شما را برای هرکسی که می شناسند، تعریف. کنند ایده های خلاقانه ی آن ها را درون پست های وبلاگ یا ساخت ویدئو به کار بگیرید و مطمئن شوید هیچ یک از منابع بزرگ و کوچک بازاریابی را نادیده نگرفته.

اید بازاریابی استارتاپ ها به دلایل متنوع پیچیده تر از کسب وکارهای جوان. است بسیاری از ایده ها بوسیله دلیل بی توجهی رسانه ها یا ناآگاهی مشتریان ضعف می خورند و فداکار از ایده ها نیز به دلیل استراتژی ضعیف به خراج نمی. رسند باوجوداین، ایده های هوشمندانه و شمار شده می توانند آینده ی متفاوتی برای کسب وکار شما رقم.   

 بزنند بیشتر:بخوانید چرا بازاریابی ثمر از خود محصول مهم تر است؟استراتژی بازاریابی خویشتن را آزمایش و بهینه سازی کنیدچگونه محتوایی برای جذب مشتری بیشتر بنویسیم؟‍‍همه چیز درباره خبرنگار: شدن سخت و شیرین دنیای اخبارراهنمای تمامیت وبلاگ نویسی برای کسب وکارهای

شاید دوست داشته باشید:

معرفی کتاب «تجارت بحران است» پی ال ریس و جک تروت

«بازرگانی نزاع است» کتابی است که دنیای تجارت و کسب وکار را برای قدیم تغییر عدالت. در سال ۱۹۸۶، این […]

ایران ادز و دیده تفاهم نامه انبازی امضا کردند

پلتفرم ایران ادز که تا به حال بیشتر به عنوان رسانه ی تخصصی صنعت تبلیغات ایران شناخته می شد، بوسیله […]

داستان ماهی اسودگی ای که مایکروسافت بخاطر یکی از مدیران اپل فرستاد

ASGاسکاتAROOOON فورستال مدت ها قبل بوسیله عنوان محکم مقام سیستم عامل iOS درون اپل فعالیت می کرد. در سال ۱۹۹۷، […]