افسانه های استراتژی؛ شماره یک: استراتژی حول محور اغتشاش مدل سازی می شود

admin دسته‌بندی نشده

استراتژی لفافه ی پرمباحثه ای است که برخی باورهای نادرست قدیمی روی آن سایه انداخته اند. همان طورکه در مطلب اخیر عنوان کردیم، سال ها است ۱۰ ایده ی اشتباه که آن ها را به نوعی «افسانه های استراتژی» می نامیم، از ترفیع واقعی این حوضه جلوگیری کرده اند. درون این مجموعه مقالات، عزیمت داریم هریک از این افسانه ها را جداگانه وارسی و تحلیل کنیم. بوسیله همین دلیل، با اسطوره ی عده ی یک شروع می کنیم: «استراتژی درباره ی جنگ است».

افسانه

بسیاری از تاریخ های استراتژی با نخست ای فاتحه می شوند که درون آن گوهر های این زبان را اشعار می کنند. همان طورکه کتاب ها می گویند، کلمه ی استراتژی مشتق شده و ترکیبی از کلمات کلیدی Strategos (به معنای سرلشکر)، Strategia (مقام و مسئولیت خان)، Stratos (گند) و Agein (رهبری کردن) است. براین اساس، استراتژی دراصل «هنر ژنرال» تحسین می شود.

پس ازآن در این تاریخ ها، نکاتی درباره ی تاریخچه ی مملکت ی استراتژی می خوانید؛ مثلا آثار سرلشکر های پرنفوذ و تأثیرگذار، قرین کتاب «هنر رزم» از سان تزو یا کتاب «داخل مجادله» از کارل فون کلاوزویتس. براین مبنا، جنگ و استراتژی به موازات هم پیش می روند و استدلال می شود استراتژی در درجه ی اول، درباره ی پیش دستی کردن و ضربه سرقت کردن بوسیله متخاصم خواه رقیب است.

چرا این باور اشتباه است؟

استراتژی قطعا نقش خاصی تو جنگ ادا می نرم و حکمت و خِرَد یدکی در کارها یا آثار نظامی وجود دارد که در موسسه های امروز کاربرد دارد. بااین حال، به پنج دلیل دلالت ضمنی جنگجویی بر واژه ی استراتژی صحیح نیست:

۱. واژه ها بیش از یک انتزاعی دارند: گرچه واژه ی استراتژی بوسیله همان روال ی به کاررفته داخل کسب وکار در مناسبات جنگی همچنین بوسیله فقره می رود، معنای برابری نمی رساند. به عنوان مثال، کلمه ی Awful بوسیله انتزاعی ترسناک خواه افتضاح خواه ناخوشایند را در رویت بگیرید. مدت ها پیش، این واژه از کلمه Full of Awe مشتق شده بود و به معنای «پرازشگفتی» به امر می رفت که دقیقا متضاد با معنایی است که امروزه به کار می بریم. به علاوه، معنای واژه ها درون حوضه های مختلف نیز فرق می کند؛ مثلا تعبیر ی موش در حومه ی شهر، بوسیله چیزی دلالت می کند و در دکه شرکت، بوسیله چیز دیگری. این مسائل درباره ی اصطلاح ی استراتژی نیز صادق هستند. زمان حال توضیح می دهیم که اصطلاحات «استراتژی تصرف وکار» و «استراتژی جنگی» هر دو از واژه ی استراتژی کاربرد می کنند؛ اما به مفهومی مستوی رمز نمی کنند.

۲. بین این دو اصطلاح مناسبت تاریخی حیات ندارد: بوسیله عبارتِ دیگر، «استراتژی کسب وکار» با خط تاریخی به «استراتژی جنگی» متصل نمی شود. استراتژی کسب وکار تاریخ ی خاص و حدودا ۱۵۰ ساله ای دارد که دانشکده های کسب وکار هاروارد و وارتون، شریک های مشاوره ای مک کینزی و BCG، مدیران عامل مشارکت های بزرگی مانند دوپون و جنرال موتورز و بنیادهایی متشابه کارنگی و فورد و راکفلر آن را شکل داده اند. نکته ی جالب این است که تا قبل از دهه ی ۱۹۶۰، کلمه ی استراتژی اصلا در دنیای تصرف وکار مصرف نمی شد و تا پیش از دهه ی ۱۹۷۰ نیز هنوز رایج نبود. دانشگاه هاروارد دوره های خود را به نام «سیاست تجاری / کسب وکار» برگزار می کرد و اولین ژورنال دانشگاهی این حوضه همچنین «دستور کار ریزی بلندمدت» صیت داشت که هنوز اندوه به همین اسم منتشر می شود. مدت ها بعد، اصطلاح استراتژی به عرصه های دانشگاهی هوشیار شد و این لفافه تا سال ۱۹۷۹، هنوز بوسیله معروفیت «استراتژی» نام گذاری نشده وجود.

۳. کسب وکار به ندرت پرگیر بحران توسعه می یابد: باوجوداینکه غالبا می شنویم در دنیای کسب وکار باید در جنگ رقابت حی ماند، رقابت فقط بخشی از وقوع است. بله، پیکار بین کوکاکولا و پپسی یا رایان ایر و ایزی جت خواه اپل و سامسونگ ممکن است به بحران شباهت داشته باشد. به یادآوردن و تجزیه وتحلیل این رقابت ها همیشه هیجان انگیز است؛ اما برای اکثر راه اندازی های بکلی جهان کسب وکار به معنای «دعوا» یا «نابودکردن رقبا» حلق. سازمان های امروزی با کمال مطلوب بقا و خلق کردن بها افزوده ی شاخص برای مشتریان در محیط پرمسئله فعالیت می کنند.مقاله ی مرتبط:۱۰ اسطوره نادرست درباره استراتژی

۴. دایره ها به رقیبان خود موقوف هستند: در جنگ، هدف نهایی استراتژی نابودکردن غلبه مبارزه ی دشمن است. فون کلاوزویتس در تاریخ خود محاجه می کند «هیاهو عملی تندی آمیز درحداعلی است»؛ ولی برضد فساد بخاطر اینکه سازمان موفقی داشته باشید، عموما نباید دیگران را انقراض دهید. اغلب اوقات تا اینکه به رقیبان پرعضله حاجت دارید؛ زیرا موسسه شما به دلایل متنوع سازمان های رقیب وابسته است. به عنوان مثال، بخاطر اینکه به جایگاهی اعلی از آن ها در بازار برسید، مشتریان را جذب کنید و منابع را باهم شریک شوید یا پیش از هر چیز در مرحله ی اول، بازاری را خلق و حفظ کردن کنید. به همین دلیل، مراکز خرید وجود دارند یا مناطقی نظیر سیلیکون اما به شهرت می رسند خواه نمایندگان سازمان های رقیب درون هم گذاری های صنعت گردهم می آیند.

۵. استراتژی نظامی عمدتا درباره ی هیاهو محو: البته، استراتژی نظامی جنگ را نیز محتوی می شود؛ ولی فساد را اولویت نخست و مقدم نمی داند. هدف اصلی استراتژی ارتشی اجتناب از نزاع و ابداع و حفظ کردن صلح است. دوباره بوسیله یکی از نقل مقاطعه های فون کلاوزویتس مراجعه می کنیم: «سیاست با ابزارهای متفاوت». استراتژی با سیاست آغاز می شود و تنها درون موارد استثنائی به جنگ منجر می شود. بنابراین، حتی چنانچه استراتژی نظامی را به عنوان نقطه ی آغازین استراتژی تصرف وکار تو نظر بگیریم، به طورضمنی خوب بودن شورش را نمی پذیریم و حتی آن را استعاره ی مفیدی قلمداد نمی کنیم.حرف پایانی

پس چنانچه استراتژی پیرامون اغتشاش شکل نمی گیرد، محور اصلی آن چیست؟ البته، پاسخ های متعدد و محتملی بخاطر این پرسش بود دارد و باید به یکی از صدها مدح استراتژی نگاه کنیم تا ببینیم هیچ اتفاق آرایی دراین زمینه دیده نمی شود. اگر از نزدیک در موضوعات نزاع و تاریخچه ی استراتژی نکته سنج شویم، چه می بینیم؟ لارنس فریدمن در کتاب تام و مفصل «تاریخچه استراتژی»، تعریف دقیقی از استراتژی نمایش می دهد: «هنر خلق قدرت». در اینجا، قدرت نه به معنی اقتدار به خشکی امدن دیگران، بلکه بوسیله معنی توان بالقوه یا نیروی ادا کارها است؛ یعنی ما بتوانیم خودمان عمر خودمان را دایره کنیم و سایرین این کار را بوسیله جای ما ادا ندهند. به نظر می رسد محور حقیقی استراتژی همین درود است.بیشتر بخوانید:افسانه های استراتژی؛ شماره ۹: استراتژی باید خارج از اداره تنظیم شودافسانه های استراتژی؛ شماره ۸: استراتژی از داده مشتق می شودافسانه های استراتژی؛ شماره ۷: استراتژی را مشاوران تنظیم می کنندافسانه های استراتژی؛ شماره ۶: استراتژی توسط مدیران مبصر تنظیم می شودافسانه های استراتژی؛ شماره ۵: استراتژی باید سهل باشد

شاید دوست داشته باشید:

بزرگ ترین تصورات سهو درباره ی رهبری تیم کسب و حکم

انسان از ۲۰۰ سال گذشته تقریبا در کامل ماخذ ها پیشرفت های عظمت داشته است. بااین حال، براساس نقص های […]

معرفی تاریخ «مربی تریلیون دلاری»؛ درس های رهبری بیل کمپل

شاید اشتهار بیل کمپل به گوشتان نخورده باشد؛ بااین حال، او یکی از تاثیرگذارترین مربیان و مشاوران رهبری در تصرف […]

همه چیز درباره ی بازاریاب شدن؛ شغلی که باید از بدیع شناخت

بازاریابی، مقابل تحسین اساتید این رشته، دانش و هنر کشف و ایجاد و ارائه ی نرخ با هدف تأمین نیازهای […]