معرفی کردن تاریخ کشش اثر گابریل وینبرگ

admin دسته‌بندی نشده

معنای لغوی Traction کشش یا جذب است که داخل مفاهیم پزشکی و ورزشی نیز کاربرد دارد؛ اما مفهوم عبارت طول خواه جذب (Traction) در تصرف وکار و بازاریابی به معنای دیگری است. این تمجید در جاهای متنوع به گونه های متفاوت، ولی اندوه معنا اعتراف شده است. امید اخوان در پادکست ۱۰ صبح، Traction را با بیانی ساده و روشن این طور تعریف می بطی ء:Traction یعنی اینکه مشتری ها واقعاً از میوه یا خدمات شما راضی هستند، با کمال مراد برایش پول صیقلی می کنند، آن را به دیگران معرفی می کنند و حداقل بخشی از رشد شما به صورت ارگانیک اتفاق می افتد.

تعریف ابتدایی ای از اصطلاح Traction در بازاریابی می گوید جذب به جریانی برمی گردد که در آن استارتاپ به عنوان تصرف وکار نوپا لباس می گیرد و رشد می کند. هنگامی که کشش بود نداشته باشد، جریان خریدوفروش متوقف می شود و با وجود تقلا بخاطر پیشرفت استارتاپ، این ائتلاف نخواهد افتاد. همچنین، می نبوغ گفت Traction به معنای داشتن مجموعه ای کمّی (قابل اندازه گیری) از مشتریان است که می کوشد به تنخواه گذار بالفعل ثابت درنگ استارتاپ شما تو مسیر رشد راحتی دارد. مدخل دشوار ماجرا بوسیله دست آوردن کشش است و اینکه بدانید چه زمانی باید این اثبات را برای تنخواه گذار ارتکاب دهید. تاریخچه جذب می تواند راهنمای خوبی در این مبنا باشد.

گابریل وینبرگ تو اول ی تاریخچه با عنوان «جذب؛ اعلی از هر چیز» پس از تمجید تجربه اش از پیدایش موتور جست وجو داک داک گو Duck Duck Go که کاربرانش را ردگیری و دنبال نمی کند، ابتدایی چیزی که درباره ی جذب اظهار کرده، این است:جذب بهترین قاعده بخاطر بهبود بخت موفقیت استارتاپ شما و آماج ای از کارکرد چیره است. چنانچه برای میوه خویشتن هزینه قبض می کنید، بوسیله این معنی است که مشتریان در حال خریدند. اگر محصولتان رایگان است، جذب به منزله ی رشد کاربران آن است.

تعریفی که تو خلع اول کتاب بخاطر جذب ارائه می شود، آن را نشانه ای از خیز و جستن شرکت ها می داند. این مسئله از پارامترهای مهم کسب وکارتان علنی می شود که برای هر تصرف وکاری متفاوت است. بوسیله دست آوردن جذب، یعنی افزایش منحنی نمو و داشتن سیر صعودی به بهترین طرز امکان پذیر. جذب همان رشد است.ابهت جذب در استارتاپ ها

جذب یکی از ارکان اساسی تو هر استارتاپ است. اگر استارتاپی داشته باشید، وظیفه دارید کاربرانی را به سوی استارتاپتان جذب کنید که پاینده باشند؛ کاربرانی که مستمر شما را ظهر کنند و متعهد و راضی بمانند. در این صورت، آن ها بهترین بازاریابان شما خواهند شد. کتاب جذب درباره ی این صحبت می کند که چگونه استارتاپ می تواند به رشد انفجاری دست مشهود کند. دلیل ضعف بیشتر استارتاپ ها درواقع انقراض داخل خلق دشت ارزشمند نیست؛ بلکه نبود توانایی در جذب مشتری است. بخاطر استارتاپ ها جذب سریع العمل خریدار و رشد زودهنگام اهمیت زیادی دارد؛ چراکه درون ابتدای طرز اند و ازنظر بودجه باید بتوانند خود را تأمین کنند؛ وگرنه کثرت زود به بنیان مسدود خواهند رسید.ردیابی جذب مؤلفه ای است که استارتاپ را تعریف می کند

اهمیت جذب به حدی است که لازم است استارتاپ ها به طور موازی با توسعه و طراحی محصول به آن بپردازند و وفاق مؤثر با مشتریان را از همان روزهای اول آغاز کنند. در بخش مقدمه، از روند معمول استارتاپ ها واج به میان آمده است. در بیشتر استارتاپ ها روال به این رخ است که نخست ایده ای بوسیله وجود می آید که زمینه گذاران را ناراحتی زده می نرم و تلاش می کنند از آن محصولی بسازند. پس از ساخت محصولی شایان ارائه، آن را رونمایی می کنند و اینجا است که اشتیاق دارند مشتریان و مخاطبانشان برای این علیه سرودست بشکنند؛ اما چنین اتفاقی رخ نمی دهد و برای همین آن ها شروع به اقداماتی برای جذب خریدار می کنند. کارهایی متشابه تبلیغ در فیسبوک یا کارهایی درزمینه ی روابط عمومی و درنهایت شاید چند پست وبلاگی عمومی. سپس، پولشان تمام می شود و به خال ی پایان می رسند که منحل می شوند.

این واقعه درون حالی برای استارتاپ ها تکرار می شود که اغلبشان ثمر ارزشمندی ارائه داده اند و می توانستند با انتخاب استراتژی درست برای جذب، به راحتی به موفقیت برسند. باوجوداین، لازم است پیش از آغاز این مسیر، رویه درست جذب را بیاموزند؛ چراکه گاهی فرصتی برای آزمون و بزه حیات ندارد و اگر آن استارتاپ دلگشا اقبال نباشد، بهای ندانستن حروف آن، تعطیلی کار برای همیشه خواهد بود.مطالعه موردی استارتاپ ها

کتاب جذب حاصل بررسی و وارسی موردبه مورد استارتاپ ها و شرکت های نوپا صرف نظر از نوع فعالیت و اندازه ی آن ها است. مولود ای که از این مطالعات و تجربیات انحصاری نویسندگان کتاب و مصاحبه با بیش از ۴۰ بنیان گذار به دست آمده، چارچوبی منطقی و تکرارپذیر برای طی کردن فرایند جذب است که در این تاریخ دراختیار استارتاپ ها صبر می گیرد. این چهارچوب با عنوان «خال هدف» (براساس ترجمه ی نشر نوین) تو تاریخ اشتهار گذاری شده است که فرایندی ساده با سه گانه دامنه برای بوسیله دست آوردن کشش تعریف می شود. کانال های جذب

بوسیله روش های کسب مشتری «کانال های جذب» گفته می شود. تمرکز اصلی کتاب جذب بر ۱۹ کانال رادیکال است که برای جذب مشتریان وجود دارد و هرکس بنا به سازگاری این کانال ها با استارتاپش، ناچار است تعداد محدودی از آن ها را برگزیند و تو جریان جذب و رشد تصرف وکارش از آن ها بهره ببرد. استارتاپ ها نباید صرفاً به برهان آشنایی شان با چند کانال خاص و مایه تسلی بودن با آن ها، از سایر روش ها چشم پوشی کنند؛ روش هایی که امکان پذیر است بخاطر آن ها متجاوز مفیدتر واقع شوند. پس هر کسب وکاری بوسیله مطالعه ی دقیق طولانی این کانال ها و سپس انتخاب از میان آن ها نیازمند است.مقاله های مرتبط:چگونه با سرعت بالای نمو استارتاپ هماهنگ شویم؟بزرگ ترین مشکلاتی که از رشد استارتاپ جلوگیری می کنند

گابریل وینبرگ از کانال های جذبی گپ می بطی ء که تو آخرین استارتاپش از آن ها استفاده کرده است. این کانال ها بهینه سازی برای موتورهای خیز وجو (سئو) و بازاریابی ویروسی بوده است. بااین حال درون طی دست خط و پس از کشف نمونه سه گانه با معروفیت «عمه شعار»، باخبر می شود درباره ی استفاده از کانال سئو اشتباه می کرده و کانال های دیگر ازجمله ابزارهای بازاریابی محتوایی و تبلیغ در شبکه های اجتماعی و تبلیغات نمایشی و آوازه خواهی را جایگزین کرده است. این ها اسامی برخی از ۱۹ کانالی است که بخاطر ایجاد کشش از آن ها داخل استارتاپ ها استفاده می شود. داخل این کتاب، درباره ی هر کانال توضیحات کاملی ارائه شده است.

دو اشتباه بنیانی ای که استارتاپ ها در جذب و برگزینی کانال مفت ممکن است با آن مواجه شوند، نداشتن هدفی روبرو بخاطر جذب و پیش داوری براساس امتحان ی پیشین خویشتن است. باید برای جذب هدفی سزاوار سرزنش اندازه گیری تعریف کنید و بعد با معاون کانال هایی که می آموزید، به آن برسید. همچنین، اگر کاری داخل گذشته خوب جواب داده، دلیل نمی شود درادامه ی حروف نیز به همان میزان خوب و مربوط به طبقه کارگر و زحمتکش واقع شود. این واقعه می تواند برعکس هم باشد. خیلی از اوقات کانال مناسب، کانالی است که رقبا کمینه سراغ آن رفته و آن را نادیده پژمان اند. در این صورت، می توانید به سرعت رشد کنید.معامله با کد تنزل ۲۰ درصدی zoomitدرباره ی تاریخچه جذب و ترجمه های موجود

کتاب حاضر اثری است از نویسندگان گابریل وینبرگ و جاستین مارس که سال ۲۰۱۵ در ۲۰۴ صفحه به کلمه انگلیسی با نشانی Traction: How Any Startup Can Achieve Explosive Customer Growth منتشر شد. این تاریخ درون دسته بندی تاریخ های بازاریابی و مدیریت و موفقیت در کسب وکار جای گرفته است. زبان این کتاب رسا و نمایان است و شما بخاطر درک مطالب آن بوسیله دانش بیش از مفاهیم کسب وکار و استارتاپ ها نیازی نخواهید داشت. این یکی از فردی های مثبت تاریخچه جذب محسوب می شود.

کتاب جذب را انتشار نوین با نشانی کامل «جذب؛ چگونه استارتاپ می تواند بوسیله رشد انفجاری مشتری مشت یابد» و ترجمه ی سجاد خدایی در سال ۱۳۹۶ چاپ کرده است. همچنین، ترویج سناگستر این کتاب را با عنوان «کشش؛ چگونه استارتاپ ها می توانند به نمو انفجاری مشتری دست یابند؟» و ترجمه ی سهیل محمدی روانه ی بازار کرده است. شایان ذکر است سهیل محمدی کوشا حوزه ی استارتاپ و بازاریابی و مدرس بازاریابی هک رشد است. برگردان ی دیگری که از تاریخچه جذب موجود است، «جذب؛ راهنمای استارتاپ برای جذب مشتری» صیت دارد که آن را مریم شیرازی جعفری ترجمه و انتشارات هورمزد درون سال ۱۳۹۵ منتشر کرده است.

دیگران درباره ی کتاب چه می گویند؟

اریک ریس، دبیر ی کتاب پرفروش استارتاپ ناب، درباره ای تاریخچه جذب می گوید:هرکسی اعم از اساس گذاران استارتاپ ها و مدیران که می کوشند مشتریان جدیدی برای خویشتن هویدا کنند، می توانند در مسیرشان از این تاریخ هوشمند و بلندپرواز کاربرد کنند.

ست گادین، چهره ی شناخته شده در فضای بازاریابی آنلاین و مؤلف کتاب Linchpin، درباره ی این تاریخچه چنین گفته است:در این کتاب، مجموعه ای از آخرین و ویژه ترین تکنیک های هسته ی اصلی بازاریابی آنلاین را از کسی می شنوید که خودش آن ها را دوبار به فرمان خمود است.

خوانندگان آمازون که به استارتاپ و کارآفرینی علاقه مند بوده اند، به این تاریخچه امتیاز ۴.۷ داده اند و کتاب را ساده، اما پرمنفعت دانسته اند. این کتاب داخل میان دلبستگی مندان و فعالان مملکت ی استارتاپ، کتابی پرفروش و پرطرفدار محسوب می شود.

درباره ی نویسنده

گابریل وینبرگ، کارآفرین موفق و باتجربه و زمینه گذار موتور نبض وجوی امن داک داک گو، سخن سنج ی تاریخچه جذب است. او مدرک کارشناسی ارشد رشته ی فیزیک را از دانشگاه MIT گرفته و درون نگاشتن کتاب Super thinking مشارکت کرده است.جاستین مارس که در نگاشتن کتاب جذب همکاری کرده، اندوه بنیان گذار دو استارتاپ و مدیر سابق یکی از شرکت های بطی ء افزاری است که باهم اتحاد کردن راک اسپیس (Rockspace) پایه گذاری کرده است. او درون سان فرانسیسکو عمر می کند. خرید با کد تنزل ۲۰ درصدی zoomitبیشتر بخوانید:معرفی کردن کتاب نیکوترین افسانه گو برنده است اثر آنت سیمونزمعرفی کتاب خودِ مرجح اثر مایک بایرمعرفی تاریخ محنت کارهای سخت، پی ماخذ هورویتزمعرفی کتاب پاسخ های کوتاه به پرسش های بزرگ، اثر استیون هاوکینگمعرفی کتاب «غشا تو ورزش» اثر توفان متقاضی

شاید دوست داشته باشید:

بزرگ ترین تصورات سهو درباره ی رهبری تیم کسب و حکم

انسان از ۲۰۰ سال گذشته تقریبا در کامل ماخذ ها پیشرفت های عظمت داشته است. بااین حال، براساس نقص های […]

معرفی تاریخ «مربی تریلیون دلاری»؛ درس های رهبری بیل کمپل

شاید اشتهار بیل کمپل به گوشتان نخورده باشد؛ بااین حال، او یکی از تاثیرگذارترین مربیان و مشاوران رهبری در تصرف […]

همه چیز درباره ی بازاریاب شدن؛ شغلی که باید از بدیع شناخت

بازاریابی، مقابل تحسین اساتید این رشته، دانش و هنر کشف و ایجاد و ارائه ی نرخ با هدف تأمین نیازهای […]