معرفی کتاب نیکوترین اسطوره گو مرطوب است اثر آنت سیمونز

admin دسته‌بندی نشده

در سبک زندگی امروز با فناوری های پیشرفته، پیشگاه و توجه انسان ها کمرنگ نم از گذشته است. رمان ها دستیار می کنند تا افراد بیشتر بدانند، بیشتر به غم متصل شوند و ناچیز احساس تنهایی کنند. شعر ها باعث می شود زندگی را بیشتر عاطفه کنیم. با وجودی که بسیاری از مردم تصور می کنند گفتگوهای مفید و تجاری باید منطقی و روشن و عینی باشد و فکر ذهنی تو آن جایی ندارد، باید بگوییم قدرتمندترین و متقاعدکننده ترین ارتباطات، شامل یک عنصر انسانی است که ازطریق تعریف رمان ها به سادگی و صراحت برآورده می شود.

زمانی بود که رمان گویی هیچ جایگاهی تو ارتباطات مربوط به طبقه کارگر و زحمتکش نداشت و این ۲ مقوله کاملاً از هم استثنا بوسیله رویت می رسیدند. اما آنت سیمونز خطای این مسیر را به نواخت علامت قسط. او با نوشتن کتاب «بهترین قصه گو برنده است» هدایت عملی و هوشمندانه بخاطر روایت رمان و اسطوره گویی درون کسب وکار و مصرف از غلبه عظیم آن در نمو ارتباطات کار کننده و به طور طاسی عمر ارائه کرده است. این نظر دنیل پینک، نویسنده ی تاریخ a whole new mind درباره ی تاریخ آنت سیمونز است.

خلاصه تاریخچه

تفکر شرطی شده ی بیشتر ما این است که احساسات و ارتباطات شخصی هیچ جایگاهی تو روابط مفید ما ندارد. داخل حالی که به اشتراک گذاری داستانی انحصاری یا تفسیر کردن داستانی که ایده ی تیره ای را بوسیله صورتی فروزان و سهل بیان می کند، اشاره خلق کردن انگیزه در مراودات با مشتریان و مخاطبان است. شعر ها چیزهای مهمی را درباره ی ما فاش می کنند و اثری از مردمی را درون پیام ما به مخاطب منعکس می نرم.

یک داستان خوب وقتی در زمان خوب تعریف شود، قدرت برانگیزانندگی، متقاعدکردن و همدلی را دارد. علاوه بر این، رمان می تواند بوسیله زبانی میسر و بهتر از هر گفتگویی تطویل دهد شما چه کسی هستید، چه می خواهید و چرا این طرز اقدام می کنید. درون کتاب «بهترین قصه گو برنده است» آنت سیمونز، نویسنده و سخنران، به شما می آموزد چطور تجربیات شخصی تان را درون قالب داستان هایی که جوانمردی دارند، به گونه ای روایت کنید که پیوندهای عاطفی ایجاد و پیل ی تخیل را فعال درنگ و وحی مدخل پایداری و سرسختی باشد.

چه تو دیدار های رسمی و چه داخل قرارهای دوستانه با مشتریانتان، این تاریخچه بوسیله شما یاد می دهد که چطور یک شعر تأثیرگذار را به موضوع گفت وگو ارتباط دهید و با کمک داستان گویی تأثیری ارزشمند درون مشتریانتان ایجاد کنید؛ بوسیله نحو ای که از هیچ رویه دیگری نمی قابلیت این تأثیر را ایجاد کرد. مطالبی که آنت سیمونز در کتابش عرضه می دهد، مثل مشاوری است در کنار کسب وکارها که چگونگی داستان گویی را بخاطر مشت یافتن به نتایج دامن برایشان محسوس می کند:جلب توجه مخاطبانبرانگیختن شنوندگاندستیابی بوسیله اعتمادقدرت عفو به گفت وگوتاثیرگذاری بر تصمیمات مشتریاننمایش اصالت و تشویق به شفافیت

او این دستورالعمل ها را با بیان ادبیات گویی های واقعی اثبات شده و پروگرام های خلاقانه و مثال ها و پیوستی از آموزش رمان گویی اتمام می کند. تمام این موارد، ابزارهایی هستند که شما بخاطر شکل دهی یک داستان جذاب و متقاعدکننده درون هر موقعیت متفاوتی نیاز دارید.

تاریخ حاضر، مسیری را پیش رویتان می گذارد که داستان خودتان را معین کنید، آن را رشد بدهید و برای رونق کسب وکارتان به طور مؤثر از آن استعمال کنید. شما یاد می گیرید که چطور داستان های خاصی را با جذابیتی همگانی طراحی کنید. همچنین میزان تاثیرگذاری بر مخاطبانتان و بزرگی آنچه می گویید، بخاطر شما آشکار می شود. شما به این درک می رسید که افراد از دریچه ی خودشان به دنیا نگاه می کنند و نگرش مخاطبانتان با یکدیگر متفاوت است. بنابراین شعر گویی های شما نیز تأثیرات متفاوتی بر افراد دارد. این محل ناشی از تجربیات هرکس در عمر است.

کتاب بهینه اسطوره گو نمدار است، با اعتراف جنبه ی روانشناسانه ی قصه گویی و گوش دادن و روایت آن، توصیه های بی نظیری در مورد چگونگی آشکارکردن خود برای مخاطبان و ساختن ارتباطات شخصی و پیوندهایی نزدیکتر با آن ها ارائه می دهد. محک های زیادی در این کتاب ارائه شده که به شما معاون می کند، از روش ها و ادبیات های عالی برای نمایش و بیان مفاهیم مدنظرتان استفاده کنید. این تاریخ را می توان یک تاریخچه کار بخاطر تولید داستان هایی مختصر و نمایان دانست که مفاهیم اصلی را بهتر از اعداد و ارقام خواه اظهارات رسمی منتقل می کنند.مقاله های مرتبط:هرآنچه باید درباره ی ادبیات سرایی در کسب وکار بدانیدداستان گویی، اسباب باارزش برندها داخل موفقیت تصرف وکار

بستگی های شفاف و فکر کردن عینی و کاملاً عقلانی در دنیای مرموز و معنی ای که همه خود را متجاوز مهم می دانند، دارای ویژگی است. چنانچه محدودیت های تفکر عینی صرف را بپذیرید، حاضر خواهید شد بوسیله پندار ذهنی بی آرامی فکر کنید. چیزی که برای ایجاد تماس ژرف انسانی لازم و ضروری به نظر می رسد. آدم هایی که خودشان را همه چیزدان و مهم می دانند، خیال انتزاعی شان را درون ارتباطات پهلو می گذارند و می خواهند بوسیله همگان ثابت کنند آن ها درست می گویند. درحالی که وقتی این افراد داخل تعامل با یکدیگر قرار بگیرند، هرکدام داخل تکاپو خواهد بود که نظرش را به دیگران تحمیل یواش و بنابراین هیچگاه گاه گفتگوی مؤثر لباس نخواهد گرفت. از این افراد عاقل و همه چیزدان به وفور داریم.

دنیای داستان گویی دریچه ای را برای آدم ها می گشاید که با خاطر عینی و ذهنی خویشتن بدون منافات با یکدیگر دانا مناسبت شوند و فارغ از جدیت برای ثبوت خود یا متقاعدکردن دیگری، به تعامل و بستگی بپردازند. بدون شک چنین تعامل آدم وار و اصیلی، نتایج درخشانی چه درون ارتباطات کاری و چه تو روابط انحصاری بوسیله بار می آورد.

پاره هایی از کتاب

اینجا قسمت هایی از کتاب و جملاتی از سخن سنج را با غصه می خوانیم.داستان ها مراد و باور و محکمی را برای ما بوسیله ارمغان می آورند.

آدم معلومات بیشتری نمی خواهند، آن ها می خواهند به اهداف و موفقیت شما ایمان داشته باشند. این چیزی است که ازطریق قصه گویی می توانید بوسیله آن ها بدهید.

دیدگاه شخصی معنا را تبدیل می دهد. معنا از حقایق قدرتمندتر است.

داستان ها بوسیله ما رخصت می دهند تمام و بی نقص نباشیم، ولی علامت بدهیم که هنوز به کمیت ی کافی خوب هستیم.

شنیدن و گفتن رمان ریسمانی است که جدایی ها را پیوند می دهد و عاطفه عمیقی از نوعی ارتباط دوطرفه ابداع می بطی ء.

اگر می خواهید کنار بی نظیر یا گروهی تأثیری بگذارید، به سیاق ای که ارزش خاصی را متوجه زندگی یومیه سندیت کنند، برایشان قصه بگویید.

انسان انتظار بیشتری دارند. آن ها می خواهند حضور شما را در پیامی که می فرستید درک کنند.

افسانه هایی که درباره ی یک ائتلاف گفته می شود، برداشت ها را کاملاً تغییر می دهد، برداشت درباره ی اینکه چه چیزی محکم و مهم و واقعی است.

عنصر غایب بیشتر وفاق های ناموفق، حضور انسانی است. راه حلش ساده است. فقط باید بیشتر قصه بگویید و تمام.

داخل اصل قصه ای که بیشترین توجه را به خود جلب کند و بیشتر از همه بازگو شود، روبرو می کند که موضوعات عمده و اصلی گیتی چه موضوعاتی هستند.

قصه ها ابزاری برای اندیشه معنی و انحصاری هستند.درباره تاریخ و سخن سنج اش

تاریخ حاضر با عنوان کامل «Whoever Tells the Best Story Wins: How to Use Your Own Stories to Communicate with Power and Impact» نخستین مرحله در سال ۲۰۰۷ به طبع رسید. البته داخل سال های بعد ویرایش های کامل تری  از آن مخبر راسته شد. نویسنده ی این کتاب آنت سیمونز Annette Simmonse، سخنران فعال و مشاور و دبیر ی ۴ تاریخچه است. این کتاب با عنوان فارسی «بهترین قصه گو تر است: چطور با اسطوره تصرف و کارتان را رونق دهید» و با ترجمه ی زهرا باختری و ویراستاری مریم السادات حسینی توسط پراکندن پیرامون در سال ۹۷ بوسیله طبع رسیده و منتشر شده است.

آنت سیمونز از ۱۴ سالگی تاریخچه های روانشناسی را با علاقه ی خاصی بررسی می کرده است. او این مطالعات را مرهون پدرش است که او را با این سنخ تاریخچه ها مثل تجرید رفتارهای متقابل و درمان عقلانی احساسی آشنا کرد. او می گوید مطالعه ی این کتاب ها را به این دلیل ادامه داده که اندیشه می کرده با کمک این مفروضات می تواند بی نظیر شناخته شده تازگی در مکتب باشد. همین انگیزه علت شده دانش بالایی درون شالوده ی روانشناسی به مشت آورد. هر چند بوسیله تفکر تفکرات پدرش در رشته ای بجز روانشناسی (بازاریابی) تحصیل کرد تا درآمد داشته باشد، ولی بعداً به ظهر فرع اش رفت و تو سال ۱۹۹۴ داخل لفافه روانشناسی مدرک کارشناسی و تو رشته آموزش بزرگسالان مدرک ارشدش را دریافت کرد.

آنت سیمونز به داستان گویی اعتقاد راسخی دارد و معتقد است افسانه گویی بهینه گونه ارتباطی میان مردم ها و اشعار خود است. بنابراین خودش و عمر اش را هم در قالب داستانی چخماق و جذاب (به شکلی که قدری از آن را تو بالا خواندید) در وب سایتش معرفی می کند. داستان، آن چیزی است که انسان ها شناخت دارند بشنوند و کنجکاوی آن ها را به شدت برمی انگیزد و اعتماد متقابل ساختن می نرم.بیشتر بخوانید:معرفی تاریخ «مربی تریلیون دلاری»؛ درس های رهبری بیل کمپلمعرفی کتاب کشش معلول گابریل وینبرگمعرفی کتاب خودِ مقدم جای پا مایک بایرمعرفی تاریخ محنت کارهای سخت، اثر ماخذ هورویتزمعرفی کتاب پاسخ های کوتاه به سئوال های بزرگ، معلول استیون هاوکینگ

شاید دوست داشته باشید:

بزرگ ترین تصورات سهو درباره ی رهبری تیم کسب و حکم

انسان از ۲۰۰ سال گذشته تقریبا در کامل ماخذ ها پیشرفت های عظمت داشته است. بااین حال، براساس نقص های […]

معرفی تاریخ «مربی تریلیون دلاری»؛ درس های رهبری بیل کمپل

شاید اشتهار بیل کمپل به گوشتان نخورده باشد؛ بااین حال، او یکی از تاثیرگذارترین مربیان و مشاوران رهبری در تصرف […]

همه چیز درباره ی بازاریاب شدن؛ شغلی که باید از بدیع شناخت

بازاریابی، مقابل تحسین اساتید این رشته، دانش و هنر کشف و ایجاد و ارائه ی نرخ با هدف تأمین نیازهای […]