چرا برنامه های تحول دیجیتال با ضعف مواجه می شوند؟

admin دسته‌بندی نشده

ASGHAهمدستیOOOON ها و سازمان های ارشد صنعت و مالی در نقاط متعدد جهان، نفقه های سرسام آوری را به برنامه های دیجیتال سازی خواه تبدیل دیجیتال اختصاص می دهند. اغلب در چنین برنامه هایی، مشکل عدم قبض حاصل ی تک رویت وجود دارد. کارشناسان دنیای تصرف وکار، دلیل واقعی انقراض را در میزان دهی دستور کار های تحول دیجیتال و فراتر رفتن از ایده ها و طرح های نخستین می دانند. شرکت نرم افزاری Accentuer روی غول های درخت سرو دهی و نرم افزاری در جهان، مطالعه ای برای معاینه دلایل شکست پروژه ها ادا داد. هدف از مطالعه، کشف دلایل ریشه ای درنتیجه نگرفتن طرح های تحول دیجیتال حیات.مقاله های مرتبط:تغییر دیجیتال؛ پیش احتیاج ضروری توسعه ی کسب وکارتحول دیجیتال درکسب وکار لزوما به فنی دیجیتال نیاز ندارد

به تقریر خلاصه می توان اهداف نامشخص از لفظ مدیران و منابع ناکافی برای مقیاس دهی پروژه ها را به نشانی دلایل عدم موفقیت تبدیل دیجیتال بیان کرد. مطالعه ی اکسنچر علاوه بر شناسایی این دلایل، راهکارهایی را هم برای مقابله با آن ها مطرح می کند.

همان طور که گفته شد، سرمایه گذاری روی پروژه های تبدیل دیجیتال در همه ی نقاط جهان در ابعاد ارشد و با هزینه های سرسام آور ایفا می شود. وارسی ی Accentuer روی ۱،۳۵۰ شرکت بین المللی، مجموع سرمایه گذاری ها را از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸، بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار تقریر کرد. همکاری ها تو ۱۷ کشور جهان و ۱۳ صنعتی انواع فعالیت می کردند. اکثر رهبران آن ها در نظرسنجی های ارتکاب شده از نتایج پروژه ها شادمان نبودند. درواقع آن ها پس از رضایت از نتایج مقدماتی و نمونه های پیلوت، اقتدار میزان دهی چیره را به پروژه های تحول دیجیتال نداشتند.

به عنوان مقیاس ای از شرکت های مورد مطالعه می نبوغ یک برند ورزشی را شهید زد که در انحصاری سازی محصولات، اشتهار بالایی دارد. این شرکت، خرج های زیادی را در رباتیک، درس ماشین و طبع سه بعدی در یک کارخانه ی جدید انجام داد تا خوش نویسی تحول دیجیتال را با زیرساختی کاملا نو پیگیری کند. هدف اصلی، خلق امکان سفارش کفش های اختصاصی و اخذ سریع آن ها بخاطر مشتری بود. رهبران امید یدکی به این پروژه داشتند تا بوسیله نرم کردن نتایج آن را بوسیله مراکز تولیدی دیگر هم گسترش دهند. پس از طراحی های اولیه، پاره های عملیاتی و فناوری های متاخر هیچگاه گاه هماهنگی لازم را به مشت نیاوردند و تولید تند هم بوسیله نوعی یک توهم بود. درنهایت و پس از گذشت سه سال، پروژه ی مذکور و کارخانه ی آن تعطیل شد.

با نگاهی به داستان اوج این سؤال ساختن می شود که چه رخدادهایی مانع از استاندارد دهی پروژه های تحول دیجیتال می شوند؟ باهم اتحاد کردن هایی که در تحول دیجیتال موفق می شوند، چه فرایند متفاوتی درون پیش می گیرند یا کدام فرایندها را به روشی دیگر انجام می دهند؟ برای درک بهتر مسائل، داخل روند نظرسنجی وارسی از مدیران اجرایی درباره ی جزئیات بازگشت سرمایه گذاری دیجیتال (RODI) صحبت شد. بعد درصد توفیق یا ضعف میزان دهی پروژه ها در شریک های گروه ی نمونه مورد تجسس راحتی گرفت. با ترکیب فاکتورهای مذکور پیدا شد که ۲۲ درصد از مشارکت ها، بازگشت سرمایه ی بیشتر از میانگین و مقیاس دهی موفق داشته اند.تحول دیجیتال اغلب به تنخواه گذاری های عظیم نیاز دارد

بخاطر تجسس راهکارهای استاندارد دهی موفق، مغایرت ۲۲ شرکتی که در بالا به آن ها اشاره کردیم، با دیگر استاندارد ها بررسی شد. درواقع آویشن تحقیقاتی، چالش های اصلی دسته ناموفق کسب وکارها را قبض کرده و نحوه ی حل آن ها را درون گروه چیره مطالعه کردند. همان نعوظ که گفته شد، دو دلیل اصلی و راهکارهای آن خلال این بررسی ها کشف شدند.تفاوت محاکمه و ایده در میان مدیران پا بر جا

اگر مدیران اصلی یک کسب وکار درباره ی ایده ها و رویکردها دید برابری نداشته باشند، افراد زیرمجموعه اقتدار اولویت دهی به کارها و قطع گیری فاکتورهای توفیق را نخواهند داشت. رویکرد همکاری های موفق برای رفع چالش احتمالی، با طرح و بیان فرصت های تحول دیجیتال مطلع می شود. البته آن ها به وضوح نیز مشکلی و چالشی را شرح می دهند که با تحول دیجیتال رفع خواهد شد. به علاوه، چگونگی لباس گیری سازمان پیرامون ایده و راهکار نهایی بی آرامی پیش از سرمایه گذاری توصیف می شود.

یک باهم اتحاد کردن ایتالیایی صنعت برق و گاز طبیعی، Sorgenia، چند سال پیش پروژه ی تحول دیجیتال با اهداف روشن را شروع کرد. آن ها عزیمت داشتند در مدت پنج سال، مشتریان خویشتن را از ۳۰۰ هزاره به یک میلیون اضافه دهند و برای این افزودن نیز از کانال های دیجیتال بهره ببرند. باهم اتحاد کردن ایتالیایی، خرید به قیافه تلفنی را غصه در ساختارهای خود نداشت و آینده ی سودا را در دنیای دیجیتال می دید. رهبران عقیده داشتند که با استعمال از ابزارهای صحیح دیجیتال می استعداد تجربه ی مشتری را ساده سازی و درون این حروف مشتریان جدید را جذب کرد.

از ابتدایی رویکردهای الزامی در تبدیل دیجیتال انبازی ایتالیایی می قابلیت به جابه جایی سیستم فناوری اطلاعات شرکت به فضای ابری اشاره کرد. راهکار ابری به آن ها امکان می عدل تا افزایش تعداد مشتریان را نیز به خوبی مدیریت کنند. چنین تغییری یک تحول درون سطح حقوق بگیر محسوب می شد و ابعاد وقار داشت.

تغییر ساختارهای فناوری اطلاعات، شامل همگی ی بخش های هسته ی واقعی تصرف وکار همکاری سوجنیا می شد. از سیستم های جذب و مدیریت مشتری، تفریق و مدیریت کلان داده از طریق هاب داده ای جدید تا توسعه ی پلتفرمی برای گشایش ارتباط، همکاری و یکروز وری کارمندان، درون پروگرام ی تحول دیجیتال دخیل بودند. عاری دریافتن کم ارزش از هدف نهایی و ابزارهای مورد نیاز بخاطر فرود امدن به هدف، اطمینان از حرکت منظم همه ی بخش های تصرف وکار و هماهنگی آن ها واقعا مشکل می شد.

سورجنیا با شرح باریک بین اهداف و اسباب رسیدن بوسیله آن ها، به خوبی در مسیر تحول دیجیتال راحتی گرفت. آن ها امروز کاملا تو مسیر لول می کنند و عملیات کلیدی شرکت با سرعتی ۱۵ تا ۲۰ درصد بیشتر نسبت به شرایط قبلی انجام می شود. به علاوه نیروی انسانی همچنین فرصت و امکانات بیشتری بخاطر تمرکز بر وظایف با ارزش کاربردی بیشتر دارد.منابع ناکافی برای مقیاس دهی

یکی از چالش هایی اصلی تحول دیجیتال، زمانی خود را نشان می دهد که قابلیت ها و ظرفیت های شرکت تنها بخاطر پشتیبانی از طرح اولیه (اصطلاحا Pilot) مناسب هستند و در زمان مقیاس دهی، با انقراض عملکرد روبه رو می شوند. وقتی این چالش در نظر اندوهناک نشود، انبازی ها باید بین باور کردن تأخیر در عمل فرایندها و تلاش رهبران بخاطر سرعت دادن بوسیله دگرگونی و بزمین نشستن به اهداف نهایی، یکی را انتخاب کنند. شرکت های موفق، برای سرعت اعطا کردن بوسیله روند تحول از منابع خارجی استفاده می کنند خواه با افزایش زمان طرح، همان پیلوت اولیه را در داخل شرکت رشد می دهند. درون رویکرد دوم، استعداد های دیجیتالی همکاری با کاربرد از منابع داخلی بوسیله صورت آهسته و پیوسته توسعه می یابد.

شرکت فرانسوی تأمین خودرو، Faurecia، از فرایندهای خرید و ادغام برای رفع نزول در ظرفیت های دیجیتالی خود استفاده کرد. آن ها در سال ۲۰۱۸ مشارکت Parrot Automotive را خریداری کمردند تا ترقی ی محصولی به نام Cockpit of the Furure را توسعه دهند. محصول آن ها، کابینی با پیشرفته ترین کاربردهای امنیت، راحتی، صدا و دما حیات.

باهم اتحاد کردن فارشیا مشارکت نزدیکی حزن با فعالان دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی داشت. به علاوه استارتاپ هایی تو مراکز نوآوری همچون سیلیکون ولی، تورنتو، شانگهای، ملک های اشغالی و پاریس نیز با آن ها شریک شدن می کردند. آن ها با کاربرد از ارتباطات ایجادشده، نمونه سازی نخستین و صنعتی سازی فناوری های درحال رشد را سرعت می بخشند. فناوری هایی که در اثر مشارکت های مذکور ترقی می یابند، در قسمت قسمت کردن های اساسی سلامت و بهداشت، امنیت سایبری و حفاظت از محیط زیست مطرح می شوند.کارخانه های نوآوری از رویکردهای کاربردی در تغییر دیجیتال با اعتماد کنار منابع تویی هستند

بسیاری از شرکت های تک مطالعه، بوسیله جای رویکرد خارجی فارشیا، ترقی ی تیم های نوآوری تویی را در دستور کار راحتی دادند. آ ن ها مراکزی موسوم به «کارخانه ی نوآوری» تو موسسه های مبصر خود ایجاد کردند که ترقی و رشد پروژه های پیلوت را بر عهده گرفتند.

کارخانه های نوآوری، رویکردی پویاتر را نسبت بوسیله گروه های تحقیق و توسعه ی اورژانسی پیش می گیرند. آن گروه ها، عموما آزمایشگاه های کوچک تجربی مستقل از دسته تفحص و توسعه ی واقعی هستند که مستمری ی نوآوری سریع و ارزان را به خشکی امدن عهده دارند. درمقابل، کارخانه های نوآوری از بازوی سازمانی برای بازآفرینی های دیجیتال استفاده می کنند. آن ها محدود بوسیله رسیدگی و توسعه خواه طراحی ثمر هستند. آن ها بوسیله جای روندهای سنتی، مطلع فراگیری ایده های جدید را ایفا می دهند و بعد به طراحی راهکارهای احتمالی می پردازند. درنهایت، پیاده سازی و مقیاس دهی راهکارها ادا می شود.

کارخانه ی نوآوری داخل یک سازمان بزرگ، الزاما باید یکپارچگی کاملی با کل ساختار سازمانی داشته باشد. تیم کارخانه، درون همان ساختارهای عادی اداره عضو هستند. بوسیله علاوه اعضای دخیل داخل پروژه های آن، از تمامی پاره های سازمان، و خیر تنها R

شاید دوست داشته باشید:

لوگوهای تأثیرگذار چه خصوصیاتی دارند؟

تصور کنید که به عنوان مدیر بازاریابی داخل شرکتی خیالی بوسیله معروفیت Noxu مشغول بوسیله کار هستید. محصولات این شرکت، […]

گزارش کامل روز چهارم رویداد الکام پیچ

یکی از برنامه هایی که هرساله در نمایشگاه الکامپ توجهات زیادی را به خود طلبیدن می کند، الکام خم است. […]

مدیرعامل ایران رنتر: کاهش چشمگیر سود دریافتی از مشتریان، در صورت سرمایه گذاری بانک ها

کمال مطلوب حقیقی فعالیت ایران رنتر، ساده سازی روند اعطای تسهیلات بوسیله کاربران و حذف پیچیدگی های موجود است؛ جایی […]