معرفی کردن تاریخ ورزش بی نهایت نوشته سایمون سینک

admin دسته‌بندی نشده

پس از کتاب های پرفروش «با چرا ابتدا کنید» و «رهبران اختتام غذا می خورند» که تاریخچه اول را داخل یادداشت معرفی کتاب «با چرا شروع کنید» شناساندن کردیم، سایمون سینک، آخرین کتابش را با عنوان «بازی بی نهایت» در همین ماه (اکتبر) در آمریکا رونمایی کرد. سرود از بازی بی نهایت، بازی ای است که تو آن برد و باختن معنایی ندارد و تا بی نهایت می تواند دنباله داشته باشد. بازی ای که نسل به دودمان ادامه علنی می درنگ و باعث بهبود وضعیت دنیا می شود. سایمون سینک در این تاریخچه بی قراری متشابه کارهای دیگرش بوسیله دست افزار خود مبنی به خشکی امدن «با چرا شروع کنید» پایبند بوده و کتاب را با بخش «چرا این تاریخ را نوشتم» آغاز کرده است. او چرایی نوشتن این کتاب را دورهم جمع کردن افرادی بیان کرده که آماده اند وضعیت موجود، یعنی برد و باخت های مکرر داخل ورزش های مختلف انسانی را بوسیله چالش بکشند و آن را با واقعیتی جایگزین کنند که زیاد بیشتر از شرایط فعلی نیازهای عمیق انسانی، یعنی امنیت و همیاری را کمال مطلوب استراحت می دهد.

سایمون سینک دنیایی را که در آن نیازهایی زیرا احساس امنیت و همدستی تو چیزی فراتر از خویشتن درون انسان ها برطرف می شود، دنیای بهتری از وضعیت کنونی می داند. او پارسا است با دستیار رهبران بزرگ این تغییر درون سطح جهان امکان پذیر است. دنیای نتیجه از این نگرش، دنیایی است که در آن اکثر ما هر روز با انگیزه از رویا متوجه می شویم، در کارمان احساس امنیت می کنیم و درون انتهای روز با رضایت به ساختمانی برمی گردیم. به این ترتیب، اداره ها توفیق هایی حتی تمام تر از عمر خود کسب خواهند کرد که مزایای آن بسیار بیشتر از معادل تصور است. او می گوید:چنانچه به دنیایی باور داشته باشیم که در آن تک تک روزهایمان با انگیزه ایم و احساس ایمنی و موازنه می کنیم و اعتقاد داشته باشیم که رهبران، همان کسانی هستند که می توانند این چشم انداز را جستجوگر کنند، پس این مسئولیت جمعی ما است که رهبران درست را پیدا و آن ها را ایمنی و راهنمایی کنیم. همان رهبرانی که حدس محقق شدن این چشم انداز را بیشتر می کنند و می دانند رهبری کردن در ورزش بی نهایت چه معنایی دارد. ورزش بی نهایت و رهبری کردن در آن، چیزی است که باید یاد بگیریم.بیع با کد کاستن ۲۰ درصدی zoomitخلاصه تاریخ

سایمون سینک داخل تاریخ بازی بی نهایت، محل ممتاز و بدیع ای را تو استراتژی کسب وکارها با پرسیدن یک سؤال بوسیله ارائه می گذارد: آیا شما درون حال ورزش بی نهایت هستید یا یک بازی محدود به برد و باخت؟ او تئوری بازی را مطرح می کند تا چگونگی موفقیت بلندمدت کسب وکارهای برجسته را توضیح دهد. سایمون دریافته است که خلق نرخ و صلح و صفا طولانی مدت و رشدی صلاحیت دار و مداوم برای تصرف وکارها که با بازی بی نهایت مقدور می شود، تنها چیزی است که بخاطر یک کسب وکار باید رادیکال باشد.

ورزش محدود و ورزش نامحدود

بازی یک اتفاق دوطرفه است. اگر حداقل ۲ بازیکن وجود داشته باشد، بازی شکل می گیرد. زمان حال کنار این زمینه ۲ نوع بازی داریم: ورزش محدود و بازی نامحدود (بی نهایت). در ورزش محدود قواعد مشخصی حاکم است و دوطرف برای پر حرارت شدن مبارزه می کنند. بازی محدود، در نقطه ای محسوس و پس از تعیین برنده و بازنده بوسیله فرجام می رسد و داخل آن خال افراد همدستی کننده بازی را صرفنظر می کنند. درحالی که درون ورزش نامحدود چنین نیست. قوانین دقیق و ازپیش تعیین شده ای ندارد و بازیکنان غصه معلوم نیستند. هر بازیکن با قواعد خودش بازی می کند و این بازی انتهایی ندارد. هدف ورزش بی نهایت خواه نامحدود، پیروزی نیست، بلکه ماندن و تداوم عفو بوسیله محضر خود در بازی است. سایمون سینک می گوید چنین برداشتی از بازی ها را از دیدگاه کارس، پروفسور صاحب اسمی الهام پژمرده که تاریخچه «ورزش های محدود و نامحدود» را در سال ۱۹۸۶ تصنیف است.مقاله های مرتبط:۳ عادت رهبران کارآمدچرا هوش هیجانی بخاطر رهبران کسب و فرمان عمده است؟

بی مو دیدگاه سایمون سینک درباره ی بازی ها تو این جملات خلاصه می شود: «زندگی و کسب وکار، نمدار ای ندارد. پیروزی در سیاست جهانی معنا ندارد. طولانی این موارد، یک سیر تکاملی به معنای هنگام دست خط هستند.» او اعتقاد دارد همگی ی ما باید بازی های کنونی مان را بشناسیم و تلاش کنیم با روش روحی نامحدود، بازیکن بازی های نامحدود باشیم تا از اعتماد، انبازی و نوآوری بیشتری روزی ببریم. این در حالی است که بسیاری از رهبران کسب وکارها به گونه ای بازی می کنند که انگار می توانند پیروز شوند و از القاب بهترین و شماره ی یک برای خودشان کاربرد می کنند. درحالی که کسب وکار هم نوعی ورزش بی نهایت و عاری برد و باخت است و باید این اسلوب فکر که چه کسی می برد یا چه کسی بهتر است درون آن بر گذاشته شود. بازی نامحدود دنباله پیدا می کند و به پایان نمی رسد، بلکه بازیکنان هستند که جایی زندگی موجودی به پایان می رسد و زمین ورزش را ترک می کنند.

درون جایی که بازیکن ورزش محدود به بردن خود فکر می کند، بوسیله دنبال ابتیاع بیشتر است و جدیت می بطی ء با فروش محصول، عوایدی را نصیب انبازی خود بکند، بازیکن ورزش نامحدود، بوسیله اندیشه بقا در بازی است. او درپی خیر و صلاح همه است و به قفا پیدایش محصولی است که افراد بیشتری آن را بخواهند. او تلاش می کند عواید محصول، روزی خریداران شود. پندار کردن بوسیله خیس شدن (و متعاقباً باخت طرف طبق) در بازی نامحدود جایگاهی ندارد.ورزش بی نهایت به نشانی رهبر

رهبری در بازی بی نهایت به این معنا است که آن پیشقدم چیزی را که با شریک شدن خواه حضور محدود وی به پیروزی می رسد، پشت طریق می گذارد. او چنان ادب قدرتمندی را می سازد که پس ازآن از او و درصورت نبودنش، این ادب حی می ماند و به حضورش ادامه می دهد. رهبران نامحدود بوسیله مقدار ها و دلایل خویشتن متجاوز متعهدند. کار کننده که در اثر این تعهد لباس می گیرد، معلول انگشت پاک نشدنی ای از این رهبران با خویشتن دارد و فراتر از دوران محدود رهبری آن ها است.

اگر به ارزش های شرکت هایی متشابه کداک نگاه کنیم، می بینیم که آن ها به جای این استفسار که «چه چیزی برای من بهتر است؟» سؤال «چه چیزی برای ما بهتر است» را پرسیدند و درون موجب یک بازی نامحدود حرکت کرده اند. این سؤال به انجام کارهایی منجر می شود که بوسیله نه و صلاح همه است. چون انبازی صرفاً به خودش و دستاوردهای محدود خود فکر نمی کند، بلکه تأثیر تصمیماتش پیاده شدن جامعه، مردم و دنیا را بی قراری داخل نظر می گیرد. ماخذ گذار شرکت کداک چشم انداز خویشتن را تسهیل عکاسی و دسترسی طولانی افراد به آن می دانست. این اولین شریک شدن داخل دنیا بود که منفعت سهام را در اختیار کارکنانش فراغت می قسط.

وضع تفکر نامحدود

البته باید توجه داشت که بخاطر اجرا ورزش بی نهایت نیازمند خیال نامحدود هستیم. رویکرد رهبری با طرز تفکر نامحدود با نوع ورزش نامحدود همخوانی دارد. برای اینکه با سیاق تفکر نامحدود آشنا شوید، به این تقدیر از متن تاریخ توجه کنید:انتخاب رویکرد رهبری با طرز تفکر نامحدود، شباهت چندانی با آماده سازی بخاطر بازی پیاده روی ندارد، بلکه بیشتر شبیه غرض گیری برای تناسب اندام است. یک کار مشهود و ویژه وجود ندارد که صرفاً آن را انجام دهیم و بوسیله تناسب بدنه برسیم. نمی توانیم با ۹ ساعت متواتر مسابقه تو باشگاه، انتظار داشته باشیم که بدنمان روی فرم بیاید. اما اگر هر روز ۲۰ دقیقه به حلقه برویم، قطعاً اندام متناسبی خواهیم داشت. تداوم مهم برنده از شدت است. مشکل اینجا است که هیچگاه کس نمی داند چه زمانی حاصل خواهد گرفت. داخل واقع افراد مختلف، نتایج متفاوتی را در مقاطع زمانی متفاوت کسب می کنند. اما تردیدی نداریم که این رویکرد جواب خواهد داد. اگرچه امکان دارد اهداف تناسب اندامی محدودی را در ذهن داشته باشیم، اما اگر متقاضی عمر به سالم ترین شکل مقدور باشیم، باید بدانیم که سبک زندگی ما، عمده تر از دستیابی بوسیله اهداف گلچین شده در تاریخ های فاحش است. در هر رژیم غذایی سالمی مجموعه اقدامات معینی حیات دارد که باید آن ها را پیگیری کنیم. مثلاً سبزیجات بیشتری بخوریم و به طور منظم ورزش کنیم و به اندازه ی کافی بخوابیم. بوسیله کارگرفتن رویه تامل نامحدود نیز دقیقاً همین نحو است.

اما حفظ طرز تفکر نامحدود متجاوز شاق است و باید هشیار باشیم که از این مسیر منحرف نشویم. اصولی که هموار باید بکوشیم آن ها را حفظ کردن و پاس کنیم تا درون حروف نامحدود بمانیم، اینها هستند: «شعار آرمانی، تیم های مبتی پهلو اعتماد، رقیب ارزشمند، انعطاف پذیری وجودی، شجاعت رهبری کردن». ورزش های محدود اغواکننده، دوست داشتنی و سرگرم کننده اند و باید بی نهایت قوی باشیم تا در طبق اغوا سندیت پایداری کنیم و از میدان به در نرویم. البته استراحت زدودن از رهبران انتظار داشته باشیم همیشه طرز تفکر نامحدود داشته باشند یا آن را برای قدیم حفظ کردن کنند. اما روانی ی مهم نمدار این است که درباره ی برگزینی خود صادق باشیم و خودمان و سایرین را فریب ندهیم. هدف آرمانی

در تاریخچه بازی بی نهایت، سایمون سینک از مفهومی بوسیله اشتهار «مرام آرمانی» صحبت کرده است. هر رهبری که دوست دارد در بازی بی نهایت شرکت کند، باید یک شعار آرمانی کاملاً روشن در ذهنش داشته باشد. از آنجایی که کمال مطلوب تو ورزش نامحدود سرما و باخت زدودن و انتهایی ندارد، به مرام آرمانی نیاز داریم تا جهت سطر را به ما نشان بدهد. هدف آرمانی، چشم انداز خاص بوسیله لفظ آینده ای است که هنوز حیات ندارد. آینده ای مطلوب که افراد حاضرند به فکر کردن آن فداکاری کنند. مفهوم قربانی می تواند درون قالب ردکردن شغلی با مزایای بهتر و ماندن در سازمان خود به دلیل باور به آن شعار آرمانی باشد. باید دقت کرد که کمال مطلوب آرمانی با چرایی ما فرق دارد. چرایی از گذشته می آید، ولی هدف آرمانی رویکردی به آینده است. تو فصل دوم این کتاب، به نعوظ مفصل بوسیله این مفهوم پرداخته شده است.

مسئولیت کسب وکار

سایمون سینک با بیان گسترده ای از دیدگاه فریدمن درباره تصرف وکار و با بیان این جمله که «طبل های تغییر تو حال نواختن هستند» برخی از اصول پذیرفته شده ی سرمایه داری فریدمن را زیر سؤال می سرما. او معتقد است که اکنون به تعریف جدیدی از مسئولیت تصرف وکار حاجت داریم که با این ایده که کسب وکار یک بازی بی نهایت است، همسو باشد. تعریفی که پول را مرام قرار نمی هد، بلکه آن را نتیجه ای از کار می داند و به کارمندان این عاطفه را می دهد که کارشان فراتر از پولی است که بخاطر خودشان و شرکتشان بوسیله دست می آورند. طبق ایده های سایمون، درود مسئولیت تصرف وکار باید یک هدف نمایش کند. یعنی به افراد عاطفه تعلق تفکر بدهد. علاوه پیاده شدن آن باید از انسان حراست درنگ. نیز باید سودآوری خلق یواش. چرا که پول بوسیله منزله ی سوخت برای همکاری است تا بتواند در ۲ اولویت نخست به پیشرفتش امتداد دهد.

تمامی این اصول درنهایت بوسیله احساس ایمنی روحی قضیه در افراد می انجامد. چیزی که ضایع غیرقابل ابا هر فردی است و سایمون سینک در سراسر تاریخچه به این کار توجه دارد. او معتقد است کسب وکار شبیه هر تلاش نامتناهی دیگری وقتی بسیار از ابد قدرتمند است که توسط مردم و بوسیله خاطر مردم قدرتمند شده باشد.بیع با کد تخفیف ۲۰ درصدی zoomitدرباره کتاب

کتاب ورزش بی نهایت The Infinite Game با خرید ضایع برگردان و ترویج هم زمان نسخه فارسی با نسخه ی انگلیسی آن در اکتبر ۲۰۱۹  توسط تیم پراکندن نوین برگردان و چاپ شده  و هم اکنون ازطریق وب سایت سرایت نوین، برای ابتیاع استراحت داده شده است. نشر نوین با ابتیاع حق ترجمه و سرایت هم زمان کتاب با نسخه ی واقعی مجاهدت کرده است قدر بوسیله کپی رایت بین المللی و حقوق مولف را ترویج دهد و در جهت دسترسی به آخرین تاریخ های موجود درون گیتی به زبان فارسی در ایران برای خوانندگان سهمی داشته باشد. این کتاب در نسخه اصلی ۲۵۳ ورقه و داخل نسخه فارسی ۲۶۷ صفحه دارد و مطالب آن در ۱۱ گسستگی نمایش شده است.

سپس از بسرنوشت شوم دچار کردن «چرا این کتاب را نوشتم» و «پیروزی» عناوین جزئي از جمله های این کتاب عبارت اند از:

خلع مقدمه: بازی های محدود و بازی های نامحدود

عزل دوم: هدف آرمانی

گسستگی سوم: هدف، جاهل هدف

مفارقت چهارم: نگهبان هدف

فصل پنجم: مسئولیت کسب وکار: بازبینی شده

فصل ششم: اراده و منابع

مفارقت هفتم: آویشن های مبتنی کنار متکی

گسستگی هشتم: زوال اخلاقی

فصل نهم: رقیب ارزشمند

منفصل دهم: انعطاف پذیری وجودی

فصل یازدهم:  شهامت رهبری کردنسخن پایانی

بعد از خواندن کتاب ورزش بی نهایت، این سؤال را از خودتان بپرسید: آیا در حال عمل ورزش بی نهایت هستید یا بازی محدود؟ آیا به هدف سرما و باخت سریع العمل و رسیدن به نتایج معین با قوانین معلوم ورزش می کنید یا داخل مسیری بی نهایت با قیمت هایی معنادار هستید که موفقیتی متجاوز از طول عمرتان به بود می آورد؟ نظر شما درباره ی بازی بی نهایت چیست؟ آیا با نقطه نظرات سایمون سینک موافقید؟ دیدگاهتان را درون بخش نظرات با زومیت درمیان بگذارید.بیشتر بخوانید:مسیر مطالعه برای راه اندازی استارتاپ؛ چه تاریخ هایی معاینه کنیم؟معرفی کتاب «استراتژی خوب، استراتژی بد» اثر ریچارد روملتمعرفی کتاب Mastery اثری از رابرت گرینمعرفی کتاب «ساختن بخاطر ماندن» اثر ماندگار جیم کالینزمعرفی کتاب «مدل کسب و فقره اشتراکی» تالیف جان واریلو

شاید دوست داشته باشید:

معرفی کتاب «تجارت بحران است» پی ال ریس و جک تروت

«بازرگانی نزاع است» کتابی است که دنیای تجارت و کسب وکار را برای قدیم تغییر عدالت. در سال ۱۹۸۶، این […]

ایران ادز و دیده تفاهم نامه انبازی امضا کردند

پلتفرم ایران ادز که تا به حال بیشتر به عنوان رسانه ی تخصصی صنعت تبلیغات ایران شناخته می شد، بوسیله […]

داستان ماهی اسودگی ای که مایکروسافت بخاطر یکی از مدیران اپل فرستاد

ASGاسکاتAROOOON فورستال مدت ها قبل بوسیله عنوان محکم مقام سیستم عامل iOS درون اپل فعالیت می کرد. در سال ۱۹۹۷، […]