اپل صنعت تبلیغات را مجبور به تغییر می کند

admin دسته‌بندی نشده

علم تبلیغات در سال های اخیر بیش ازحد متمرکز بر اشخاص حرکت کرده است. سیستم های مدرن، مفروضات زیادی را پیرامون زندگی انحصاری و علایق و مملکت های وحی بخشی شما می آموزند. اگرچه چنین روندی برای تبلبغ دهنده ها دورانی طلایی را به همراه دارد، بوسیله معنای ابطال حریم خصوصی بخاطر بسیاری از انسان خواهد حیات.مقاله های مرتبط:برهان پیشگاه اپل داخل نمایشگاه CES 2020 چیست؟تیم کوک: قوانین پر اب گیرانه در حوزه حریم مخصوص باید هرچه زودتر تصویب شوندجلوگیری هوشمندانه از ردگیری

اپل فناوری توسعه داد تا مقدار داده ی قابل جمع آوری و نصیب برداری در جوانمردی اعلان دهنده ها را کاهش می دهد. کوپرتینویی ها در سال ۲۰۱۷ از فناوری موسوم بوسیله Intelligent Tracking Prevention رونمایی کردند. روزنامه ی Information در گزارشی از عملکرد فناوری می نویسد:از زمان رونمایی از فناوری جدید، اعلان دهنده ها توانایی هدف گیری کاربران براساس رفتار مرور وب و کوکی ها را از مشت داده اند. رویکردی که عموما برای ردگیری کاربران کاربرد می شود.

رویکرد متاخر اپل برای کاهش دست رسی تبلیغ دهنده ها به داده ی کاربران، عواقب مثبت و سلبی هم زمانی دارد. از یک سو، ناشران خسارت های اولیه را احساس می کنند چون کاربران اپل، دیگر درآمدزایی یدکی برای آن ها نخواهند داشت. درنتیجه تبلیغ دهنده ها نیز حداقل داخل صرفه جویی کنونی دنیای تبلیغات، خواهش کمتری بخاطر پرداخت هزینه داخل آن پلتفرم ها خواهند داشت.

درمقابل ضربه ای که به ناشران تبلیغ و تبلیغ دهنده ها وارد می شود، سیاست جدید اپل برای کاربران بیش سودمند خواهد حیات برای اینکه از حریم خصوصی آن ها دفاع می نرم. با پیاده سازی چنین ساختارهایی، آن ها کنترل بیشتری بی آرامی روی اطلاعاتی خواهند داشت که آژانس های اطلاعاتی از اقدام مرور وب، حصول می کنند. جزء دوم، اهمیت بسیار بیشتری دارد، زیرا که کاربران واقعا هیچ دیدگاه یا کنترلی نسبت به آژانس های اطلاعاتی ندارند. درنهایت کارشناسان اعتقاد دارند وضعیت کنونی عمر اضافی نخواهد داشت و به زودی دست خوی دگرگونی می شود.تحول دیجیتال تو همه ی مملکت ها

رویکرد اپل، نشان دهنده ی یک حالت گذار در صنعت تبلیغات است. اگرچه تبلیغ دهنده ها درون کوتاه مدت از تحول وضعیت ناراضی خواهند بود، اما دلیلی ندارد که آن ها این ظرفیت از مفروضات شخصی ما را داخل اختیار داشته باشند. صنعت تبلیغات پیش از ظهور و توسعه ی وب هیچگاه گاه چنین حجمی از داده ی انحصاری را تو وارستگی نداشت و درون مجموع، بسیاری از بهترین رخدادهای صنعتی همچنین درون همان دوران صورت رحم. درنهایت تبلیغ دهنده ها نمی توانند آگاهی ایجادشده داخل ذهن عموم را نادیده بگیرند. کاربران امروزی متجاوز از همیشه نگران داده های انحصاری خویشتن هستند و سربزرگی از مشت اعطا کردن حریم خصوصی را درک کرده اند.

وضعیت کنونی صنعت تبلیغات باتوجه به اهمیت داده بخاطر شخصی سازی تجربه از یک سو و حساسیت کاربران از سوی دیگر، یک معمای پیچیده را ساختن می کند. تبلیغ دهنده ها باید نسبت به مخاطبان خود آگاهی و دیدگاه داشته باشند و کاربران نیز به تعاقب اعلامیه های مرتبط با کمترین نصیب برداری از حریم خصوصی هستند. درنهایت چالشی فنی در تبلیغات ایجاد می شود و مشابه همگی ی چالش ها، موجب و فناوری لازم برای حل مشکل وجود دارد. تنها باید بی مانند یا گروهی پیش دامنه پیاده سازی راهکارها هویدا شود.

چرا کاربران اپل اهمیت دارند؟

مطالعات وافر درون سرتاسر اینترنت نشان می دهد که کاربران اپل، کاربران فعالی هستند. آن ها نه تنها زندگی آنلاین قطعی دارند، بلکه شهروندان نجیب دیجیتال هستند که عمده ی فرایند خرید خود را به صورت آنلاین انجام می دهند. به علاوه کاربران اپل، سرمایه ی بیشتری را برای خریدهای خود خرج می کنند. تحقیقات سال ۲۰۱۸ سازمان تحقیقات اقتصاد ملی آمریکا ادعا می کند مالکیت یک دستگاه گوشی آیفون تو سال ۲۰۱۶، بیش از همگی ی داده های دیگر نشان دهنده ی درآمد بالای یک فرد بود.کاربران اپل ارزش فوقانی بخاطر تبلیغ دهنده های آنلاین دارند

گزارش های آماری از سازمان ها و تصرف وکارها نشان می دهد که مشتریان تجاری دستگاه های اپل همچنین درحال افزودن هستند. نیروی انسانی زیبنده توجهی در شرکت های فهرست محترم فورچن ۵۰۰، از مایه های اپل برای کاربردهای یومیه استفاده می کنند. درنهایت آمارها سه گانه فاکتور مهم را نشان می دهند که اهمیت سبب ی لازم را برای پیاده سازی رویکرد متاخر داخل صنعت تبلیغات و هماهنگ شدن با پلتفرم های اپل را دوچندان می یواش:کاربران اپل فعالیت های دیجیتال زیادی اجرا می دهند.کاربران اپل خرید های خود را به صورت آنلاین اجرا می دهند.کاربران گوشی آیفون احتمالا درآمد بالایی دارند.

حاصل گیری فاکتورهای بالا، کاربران اپل را گروه ای ارزشمند در دنیای کنونی مدال می دهد. به همین برهان صنعت تبلیغات بخاطر هماهنگی بیشتر با آن ها تبدیل خواهد کرد.

تبدیل جبری صنعت تبلیغات

گیتی درحال تبدیل شدن بوسیله مکانی است که برخی از جوامع آن کاملا دیجیتال هستند. این جوامع، نیازهای متنوعی دارند و رؤیاها و امیال آن ها همچنین با اندوه تفاوت دارد. صنعت تبلیغات بخاطر واکنش اعطا کردن بوسیله همین نیازها و تمایلات شکل می گیرد و محصولات را به خریدهایی آرزومندانه تغییر می کند که رضایت خریدار را بوسیله همراه دارند.

باوجود حاجت صنعت تبلیغات به برطرف کردن نیازها و تمایلات مردم، آژانس های تبلیغاتی نباید لزوما از نیاز همه ی افراد آگاه باشند. همچنین آن ها نیازی بوسیله معارفه از عضویت هر فرد در جامعه ی بوسیله خصوص ندارند. آژانس های تبلیغاتی می توانند رویکردهای متفاوتی را داخل پیش بگیرند. به نشانی شهید آن ها می توانند از اپلیکیشن های و درخت سرو هایی پشتیباتی کنند که با تأیید و مقصود خود کاربران، به آن ها دست رسی دارند.فناوری و روش اجرایی بخاطر تغییر صنعت تبلیغات زمان حال حیات دارد

هوشمندی سامان و دستگاه هایی که کاربران به قیافه روزمره و همیشگی کاربرد می کنند، نقش مهمی در شکل گیری آینده ی صنعتی تبلیغات دارد. روزی مندی از همین هوشمندی، به مشارکت های تبلیغاتی و فناوری کمک می نرم تا نیاز تبلیغ دهنده ها را بهتر از قبل و بدون دست رسی به داده های انحصاری کاربران فراهم کنند.

اپل و گوگل درحال حاضر جهیز هایی موسوم به تدریس متحد دارند. فناوری پیشرفته ی مذکور، اکنون در سیری و در iOS 13 مصرف می شود. دستیار هوشمند اپل با استفاده از تحصیل هوشمند جدید، درک بهتری از گفته های کاربر دارد و بدون تعهد پرداخت گذاری مصاحبت های او، هوشمندتر بی آرامی می شود. این طور سبکی از تحصیل در خیساندن با ابزارهای حفاظت از حریم خصوصی، ادعای عرضه ی نیاز کاربران را به آن ها دارد و قرار را درون ترکیب با حریم خصوصی نمایش می یواش.

با نصیب گیری از فناوری های مشابه اپل می توان داده ها شخصی کاربران را مبهم کرد. درنتیجه هویت آن ها حفظ می شود و هردو بخش کاربر و آژانس های تبلیغاتی، مدل کسب وکاری جدید با بینش مناسب را تجربه خواهند کرد. چنین روندی یک تحول دیجیتال متاخر خواهد بود.

آژانس های تبلیغاتی تا به امروز تغییر دیجیتال را درون انواع گوناگون رویه ها اعلامیه کرده اند. به هرحال این طور تغییرهایی استراحت بود تا زمانی همان ها را همچنین شعار استراحت دهد. درنهایت، سیستم هایی با تمرکز بیشتر روی حریم خصوصی افراد، قطعا درون نسل بعد اینده سیستم های تبلیغاتی ظهور روبرو خواهند کرد. ازطرفی ارزش بالای کاربران اپل، باعث می شود تا به مرور سیاست های این شریک شدن توسط فعالان بیشتری در صنعت تجلیل شوند.بیشتر بخوانید:احتمالا جیلبریک iOS 13.5 بوسیله زودی منتشر شودسیستم رهگیری ویروس کرونا اپل و گوگل درون دسترس فراغت گرفتبررسی آیفون اس ای 2020 اپلبه روزرسانی iOS 13.5 منتشر شداپل احتمالا سری آیفون 12 را عاری AirPods عرضه می کند

شاید دوست داشته باشید:

معرفی کتاب «تجارت بحران است» پی ال ریس و جک تروت

«بازرگانی نزاع است» کتابی است که دنیای تجارت و کسب وکار را برای قدیم تغییر عدالت. در سال ۱۹۸۶، این […]

ایران ادز و دیده تفاهم نامه انبازی امضا کردند

پلتفرم ایران ادز که تا به حال بیشتر به عنوان رسانه ی تخصصی صنعت تبلیغات ایران شناخته می شد، بوسیله […]

داستان ماهی اسودگی ای که مایکروسافت بخاطر یکی از مدیران اپل فرستاد

ASGاسکاتAROOOON فورستال مدت ها قبل بوسیله عنوان محکم مقام سیستم عامل iOS درون اپل فعالیت می کرد. در سال ۱۹۹۷، […]