معرفی کتاب طول اثر گابریل وینبرگ

admin دسته‌بندی نشده

معنای لغوی Traction کشش خواه جذب است که در مفاهیم پزشکی و ورزشی همچنین استعمال دارد؛ اما مفهوم عبارت کشش یا جذب (Traction) در کسب وکار و بازاریابی به معنای دیگری است. این ستایش در جاهای مختلف به گونه های متفاوت، اما هم معنا اعتراف شده است. خواهش اخوان داخل پادکست ۱۰ صبح، Traction را با بیانی ساده و ظاهر این طور تعریف می کند:Traction یعنی اینکه مشتری ها واقعاً از محصول خواه خدمات شما راضی هستند، با کمال میل برایش پول پرداخت می کنند، آن را به سایرین معرفی می کنند و حداقل بخشی از نمو شما به صورت ارگانیک اتحاد می افتد.

تمجید مقدماتی ای از تعبیر Traction درون بازاریابی می گوید جذب بوسیله جریانی برمی گردد که درون آن استارتاپ بوسیله عنوان کسب وکار نوپا شکل می گیرد و رشد می کند. هنگامی که کشش حیات نداشته باشد، جریان خریدوفروش متوقف می شود و با بود تقلا بخاطر صعود استارتاپ، این پیوستگی نخواهد افتاد. همچنین، می توان گفت Traction به معنای داشتن مجموعه ای کمّی (سزاوار سرزنش اندازه گیری) از مشتریان است که می کوشد به سرمایه گذار بالقوه ثابت درنگ استارتاپ شما تو مسیر نمو قرار دارد. پاره شاق واقعه به دست آوردن کشش است و اینکه بدانید چه زمانی باید این تایید را بخاطر سرمایه گذار ارتکاب دهید. تاریخچه جذب می تواند راهنمای عطا درون این زمینه باشد.

گابریل وینبرگ داخل فاتحه ی تاریخ با نشانی «جذب؛ والاتر از هر چیز» پس از تعریف تجربه اش از ساخت موتور خیز وجو داک داک گو Duck Duck Go که کاربرانش را ردگیری و متعاقب نمی کند، اولین چیزی که درباره ی جذب اعتراف کرده، این است:جذب بهترین ضابطه برای بهبود بخت موفقیت استارتاپ شما و نشانه ای از راندمان موفق است. اگر برای محصول خویشتن خرج گرفتن می کنید، بوسیله این معنی است که مشتریان تو حال خریدند. اگر محصولتان مجانی است، جذب به منزله ی رشد کاربران آن است.

تعریفی که درون فصل فاتحه کتاب برای جذب عرضه می شود، آن را نشانه ای از ضربان و جهش باهم اتحاد کردن ها می داند. این جریان از پارامترهای اساسی تصرف وکارتان مشخص می شود که برای هر کسب وکاری متفاوت است. بوسیله دست آوردن جذب، یعنی افزایش منحنی رشد و داشتن سیر تکاملی تصاعدی به بهترین نحو ممکن. جذب همان رشد است.اهمیت جذب درون استارتاپ ها

جذب یکی از ارکان بنیادی درون هر استارتاپ است. چنانچه استارتاپی داشته باشید، مقرری دارید کاربرانی را بوسیله سوی استارتاپتان جذب کنید که پاینده باشند؛ کاربرانی که پیوسته شما را متعاقب کنند و متعهد و راضی بمانند. در این صورت، آن ها بهترین بازاریابان شما خواهند شد. کتاب جذب درباره ی این مصاحبت می کند که چگونه استارتاپ می تواند به رشد انفجاری مشت روشن کند. دلیل شکست بیشتر استارتاپ ها درواقع انقراض در خلق محصول ارزشمند نیست؛ بلکه نبود اقتدار داخل جذب مشتری است. برای استارتاپ ها جذب سریع مشتری و نمو زودهنگام جلال زیادی دارد؛ چراکه در ابتدای اسلوب اند و ازنظر بودجه باید بتوانند خویشتن را تأمین کنند؛ وگرنه خیلی زود بوسیله بن عقد خواهند رسید.ردیابی جذب مؤلفه ای است که استارتاپ را ستایش می نرم

اهمیت جذب بوسیله حدی است که لازم است استارتاپ ها به نعوظ موازی با توسعه و طراحی دشت به آن بپردازند و ربط مؤثر با مشتریان را از همان روزهای مطلع آغاز کنند. در مدخل مقدمه، از سیلان معمول استارتاپ ها واج به میان آمده است. داخل بیشتر استارتاپ ها روال به این صورت است که ابتدا ایده ای به وجود می آید که بنیان گذاران را هیجان زده می درنگ و جدیت می کنند از آن محصولی بسازند. پس از پیدایش محصولی قابل ارائه، آن را رونمایی می کنند و اینجا است که انتظار دارند مشتریان و مخاطبانشان برای این دشت سرودست بشکنند؛ اما این طور اتفاقی عارض نمی دهد و برای همین آن ها فاتحه به اقداماتی برای جذب مشتری می کنند. کارهایی مانند تبلیغ تو فیسبوک خواه کارهایی درزمینه ی روابط عمومی و درنهایت شاید چند پست وبلاگی عمومی. سپس، پولشان تمام می شود و به خال ی انتها می رسند که منحل می شوند.

این ماجرا درون حالی برای استارتاپ ها جبران می شود که اغلبشان محصول ارزشمندی نمایش داده اند و می توانستند با گزینش استراتژی درست برای جذب، به راحتی به موفقیت برسند. باوجوداین، لازم است پیش از آغاز این مسیر، راه درست جذب را بیاموزند؛ چراکه گاهی فرصتی برای آزمون و معصیت وجود ندارد و اگر آن استارتاپ خوش اقبال نباشد، بهای ندانستن حروف آن، تعطیلی کار برای ابد خواهد بود.وارسی موردی استارتاپ ها

کتاب جذب خراج تجسس و بررسی موردبه مورد استارتاپ ها و مشارکت های نوپا صرف کردن رویت از نوع فعالیت و پیمانه ی آن ها است. خراج ای که از این مطالعات و تجربیات انحصاری نویسندگان تاریخ و مصاحبه با بیش از ۴۰ بنیان گذار بوسیله دست آمده، چارچوبی حساب دان و تکرارپذیر برای طی کردن فرایند جذب است که تو این تاریخ دراختیار استارتاپ ها صبر می گیرد. این قاب با نشانی «خال هدف» (براساس ترجمه ی انتشار نوین) درون تاریخ نام گذاری شده است که فرایندی میسر با سه گانه گام برای به دست آوردن کشش تعریف می شود. کانال های جذب

بوسیله نحو های تصرف خریدار «کانال های جذب» گفته می شود. تمرکز اصلی کتاب جذب به خشکی امدن ۱۹ کانال بنیانی است که برای جذب مشتریان وجود دارد و هرکس بنا بوسیله سازگاری این کانال ها با استارتاپش، ناچار است تعداد محدودی از آن ها را برگزیند و تو سیلان جذب و رشد تصرف وکارش از آن ها بهره ببرد. استارتاپ ها نباید صرفاً به دلیل آشنایی پایگاه با چند کانال ویژه و مایه تسلی وجود داشتن با آن ها، از سایر روش ها چشم پوشی کنند؛ راه هایی که ممکن است برای آن ها متجاوز مفیدتر واقع شوند. پس هر کسب وکاری بوسیله مطالعه ی دقیق تمام این کانال ها و پس ازآن گزینش از میان آن ها نیازمند است.مقاله های مرتبط:چگونه با سرعت بالای رشد استارتاپ هماهنگ شویم؟بزرگ ترین مشکلاتی که از نمو استارتاپ جلوگیری می کنند

گابریل وینبرگ از کانال های جذبی گفتگو می یواش که در آخرین استارتاپش از آن ها کاربرد کرده است. این کانال ها بهینه سازی برای موتورهای نبض وجو (سئو) و بازاریابی ویروسی بوده است. بااین حال در هنگام خوش نویسی و پس از کشف معیار سه گانه با صیت «عمه هدف»، باخبر می شود درباره ی کاربرد از کانال سئو اشتباه می کرده و کانال های دیگر ازجمله ابزارهای بازاریابی محتوایی و تبلیغ در شبکه های اجتماعی و تبلیغات نمایشی و آوازه خواهی را جایگزین کرده است. این ها اسامی برخی از ۱۹ کانالی است که بخاطر ایجاد کشش از آن ها در استارتاپ ها مصرف می شود. در این کتاب، درباره ی هر کانال توضیحات کاملی ارائه شده است.

دو اشتباه عمده ای که استارتاپ ها تو جذب و برگزینی کانال کم ارزش ممکن است با آن مواجه شوند، نداشتن هدفی معین بخاطر جذب و پیش داوری براساس تجربه ی پیشین خویشتن است. باید برای جذب هدفی قابل حد گیری تعریف کنید و پس ازآن با دستیار کانال هایی که می آموزید، به آن برسید. همچنین، اگر کاری در گذشته خوب جواب داده، برهان نمی شود درادامه ی خوش نویسی نیز بوسیله همان میزان خوب و کارگر واقع شود. این تصادف می تواند وارونه غم باشد. خیلی از اوقات کانال مناسب، کانالی است که رقبا کمتر سراغ آن رفته و آن را بی سابقه گرفته اند. در این صورت، می توانید به سرعت نمو کنید.خرید با کد تنزل ۲۰ درصدی zoomitدرباره ی تاریخچه جذب و ترجمه های موجود

کتاب حاضر اثری است از نویسندگان گابریل وینبرگ و جاستین مارس که سال ۲۰۱۵ درون ۲۰۴ ورقه بوسیله تعبیر انگلیسی با عنوان Traction: How Any Startup Can Achieve Explosive Customer Growth منتشر شد. این تاریخ درون دسته بندی کتاب های بازاریابی و مدیریت و توفیق داخل تصرف وکار جای پژمرده است. کلمه این کتاب گویا و معین است و شما بخاطر درک مطالب آن به دانش بیش از مفاهیم کسب وکار و استارتاپ ها نیازی نخواهید داشت. این یکی از ویژگی های مثبت تاریخچه جذب محسوب می شود.

کتاب جذب را نشر نوین با عنوان کامل «جذب؛ چگونه استارتاپ می تواند بوسیله رشد انفجاری خریدار دست یابد» و برگردان ی سجاد خدایی در سال ۱۳۹۶ چاپ کرده است. همچنین، نشر سناگستر این کتاب را با عنوان «کشش؛ چگونه استارتاپ ها می توانند به رشد انفجاری خریدار مشت یابند؟» و ترجمه ی سهیل محمدی روانه ی میدان کرده است. سزاوار سرزنش تذکر است سهیل محمدی فعال حوزه ی استارتاپ و بازاریابی و مدرس بازاریابی هک نمو است. ترجمه ی دیگری که از کتاب جذب موجود است، «جذب؛ راهنمای استارتاپ برای جذب مشتری» شهرت دارد که آن را مریم شیرازی پیازچه برگردان و انتشارات هورمزد تو سال ۱۳۹۵ منتشر کرده است.

دیگران درباره ی تاریخچه چه می گویند؟

اریک ریس، نویسنده ی کتاب پرفروش استارتاپ ناب، درباره ای کتاب جذب می گوید:هرکسی اعم از بنیان گذاران استارتاپ ها و مدیران که می کوشند مشتریان جدیدی برای خویشتن روشن کنند، می توانند درون مسیرشان از این کتاب هوشمند و بلندپرواز استفاده کنند.

ست گادین، چهره ی شناخته شده داخل فضای بازاریابی آنلاین و مؤلف تاریخچه Linchpin، درباره ی این کتاب این طور گفته است:تو این کتاب، مجموعه ای از آخرین و خاص ترین تکنیک های هسته ی اصلی بازاریابی آنلاین را از کسی می شنوید که خودش آن ها را دوبار به حکم گرفته است.

خوانندگان آمازون که به استارتاپ و کارآفرینی دلبستگی مند بوده اند، بوسیله این تاریخ امتیاز ۴.۷ داده اند و تاریخ را ساده، اما سودمند دانسته اند. این تاریخچه در میان علاقه مندان و فعالان مملکت ی استارتاپ، کتابی پرفروش و پرطرفدار محسوب می شود.

درباره ی ادیب

گابریل وینبرگ، کارآفرین فیروز و باتجربه و بنیان گذار اتومبیل نبض وجوی پناه داک داک گو، نویسنده ی کتاب جذب است. او سند کارشناسی ارشد رشته ی فیزیک را از دانشگاه MIT گرفته و در نگاشتن کتاب Super thinking انبازی کرده است.جاستین مارس که تو نوشتن کتاب جذب شریک شدن کرده، غصه بنیان گذار دو استارتاپ و مدیر سابق یکی از مشارکت های نرم افزاری است که شریک راک اسپیس (Rockspace) پایه گذاری کرده است. او تو سان فرانسیسکو زندگی می کند. خرید با کد تنزل ۲۰ درصدی zoomitبیشتر بخوانید:معرفی کتاب «رهبران آخر خوردنی می خورند» تصنیف سایمون سینکمعرفی تاریخچه «قدم زدن روی ماه با اینشتین» اثر جاشوا فوئرمسیر مطالعه برای راه اندازی استارتاپ؛ چه کتاب هایی وارسی کنیم؟معرفی کتاب «استراتژی خوب، استراتژی زشت» اثر ریچارد روملتمعرفی تاریخ Mastery اثری از رابرت گرین

شاید دوست داشته باشید:

معرفی کتاب «تجارت بحران است» پی ال ریس و جک تروت

«بازرگانی نزاع است» کتابی است که دنیای تجارت و کسب وکار را برای قدیم تغییر عدالت. در سال ۱۹۸۶، این […]

ایران ادز و دیده تفاهم نامه انبازی امضا کردند

پلتفرم ایران ادز که تا به حال بیشتر به عنوان رسانه ی تخصصی صنعت تبلیغات ایران شناخته می شد، بوسیله […]

داستان ماهی اسودگی ای که مایکروسافت بخاطر یکی از مدیران اپل فرستاد

ASGاسکاتAROOOON فورستال مدت ها قبل بوسیله عنوان محکم مقام سیستم عامل iOS درون اپل فعالیت می کرد. در سال ۱۹۹۷، […]