ادخال استارتاپ ها به بورس: گامی رو به جلو یا تصمیمی عجولانه؟

admin دسته‌بندی نشده

بورس ایران روزهای پررونقی را متعاقب قاعده می گذارد. روزهایی که حتی با وجود هیاهو جهانی نفت و رکود فرمانده کنار جهان به فکر بیماری کرونا، شاخص بورس ایران مثبت بوده و رشد می یواش. اگرچه بعضی از کارشناسان اعتقاد دارند این افزایش قیمت بوسیله خاطر حباب قیمتی یا حتی رفتار گله ای (Herd Behavior) سرمایه گذاران بوده و به زودی قیمت ها بوسیله سطح پا بر جا خویشتن می رسند.

تو این میان دولت که از اتفاقات سال ۹۲ و افت سریع شاخص بورس درس گرفته، به تعاقب عمق عفو به بازار بخاطر جلوگیری از خروج تنخواه از بازار است. بدین منظور، قضا و قدر رفتار به عرضه سهام های بیش مبصر کرده تا علاوه پیاده شدن جلوگیری از در رو سرمایه، به کاهش تورم و ماشین دهی به سرمایه های سرگردان همچنین کمکی کرده باشد. از این رو، اخیرا تماشاگر ادخال شرکت هایی قرین شستا بوسیله بورس هستیم که رکوردهای بیش زیادی را جابه جا کرد. نیز طبق گفته امیر ناظمی، رئیس سازمان فناوری اطلاعات، استراحت است چهار شرکت صبا ایده ، کافه بازار، تپسی و دیجی لوازم طی شش ماه آینده مخبر بورس شوند.

اگرچه هنوز مفروضات زیادی در مورد اینکه این شرکت ها به چه قیافه بااطلاع بورس خواهند شد، بود ندارد ولی امیر ناظمی به سه گانه سناریو محتمل یعنی: ورود به بورس، تابلوی افسون شده و ورود به فرابورس اشاره کرده است.

تفاوت بورس و فرابورس چیست؟

درواقع تنها تفاوت درون بین این دو شکل از بازار سرمایه، نوع و نحوه اجابت است. شرکت های مهیا تو بورس قوانین سختگیرانه تازگی را پشت شیوه می گذارند و قاعدتا مدت زمان پذیرش آن ها داخل بورس طولانی برنده است درحالیکه برای قبول در فرابورس قوانین کمتری وجود دارد و تو عین حال خرید سهام این شرکت ها ریسک بالاتری نیز دارد.

بورس اوراق بهادار ایران دارای دو راسته به صیت های بازار نخست و بازار دوم است. بازار مطلع بورس همچنین از دو تابلوی اصلی و فرعی تشکیل شده است، تنها تضاد تابلوی صوری با تابلوی پا بر جا داخل این است که درون تابلوی فرعی سهام هایی با نقدشوندگی پایین عرضه می شوند. دلیل این کار این است که سهام های غیرنقدشونده از سهام های نقد شونده استثنا شوند و تو عین حال شرکت هایی که نقدشوندگی پایینی دارند بخاطر دخول به سالن حقیقی علت داشته باشند و مقیاس شنا سهم خود را به منظور افزایش نقدشوندگی سهم افزایش دهند.

اما فرابورس دارای هفت بازار مجزا است. این بازارها عبارت اند از: میدان اول، راسته دوم، بازار سوم، راسته پایه، میدان ابزارهای نوین مالی، میدان مشتقه و راسته انبازی های کوچک و متوسط. وضعیت پذیرش و سنخ شریک ها در هریک از این بازارها متفاوت است نیز باتوجه به ماهیت آن ها خطر تنخواه گذاری نیز در این بازارها به تناسب ساده وجود داشتن دخول بوسیله آن ها و کاهش مقررات، اضافه روبرو می کند. در جدول والا تفاوت های مهم ای را که تالار حقیقی و فرعی و همینطور بازار دوم بورس با بازار اول و دوم فرابورس دارند، مشاهده می کنید.شرایط پذیرشبازار بورسبازار فرابورستابلوی واقعی میدان اولتابلوی فرعی بازار اولبازار دومبازار اولبازار دوم حداقل تنخواه ثبت شده شرکت۱۰۰ میلیارد تومان۵۰ میلیارد تومان۲۰ میلیارد تومانیک میلیارد تومان۱۰۰ میلیون تومانحداقل سهام شناور۲۰ درصد۱۵ درصد۱۰ درصد۱۰ درصدپنج درصدحداقل تعداد سهام دارانهزار نفر۷۵۰ نفر۲۵۰ نفر۲۰۰ نفر-حداقل سابقه فعالیت شرکت در صنعتی مربوطهسه سالسه سالدو سالحداقل دو سال از زمان بهره برداری با نمایش خدمات گذشته باشدحداقل یک سال از تأسیس آن گذشته باشدزیان انباشتهنداشته باشدنداشته باشدنداشته باشدنداشته باشدبرنامه عملیاتی مناسبی بخاطر خروج از خسران داشته باشدنسبت حقوق صاحبان سهام به کل اموال ها۳۰۲۰۱۵۱۵-سودآوریسه پرگیر منتهی به پذیرش سودآور باشددو پرگیر منتهی به پذیرش سودآور باشدیک دوره منتهی به پذیرش سودآور باشدیک پرگیر منتهی بوسیله پذیرش سودآور باشد-

 فرصت ها و تهدیدهای حضور استارتاپ ها درون بورس

مذاکره های زیادی در مورد استارتاپنامیدن شرکت هایی مشابه تپ سی و دیجی کالا بود دارد. بعضی معتقدند این شرکت ها دیگر آنقدر مبصر هستند که نتوان به آن ها صیت استارتاپ گفته کرد. اما ماهیت این انبازی ها همچنان تا حدود یدکی بوسیله استارتاپ ها نزدیک تر است تا شرکت های مبصر و سنتی. از این رو باید توجه داشت که این شرکت ها ماهیتی اساسا متفاوت نسبت بوسیله شرکت های دیگر مجهز داخل بورس دارند. بوسیله عنوان شهید شریک اوبر را در نظر بگیرید. این شرکت ارزشی بالای یک میلیارد دلار دارد ولی همچنان خسارت شهر است. این اتحاد به خاطر ماهیت این همدستی ها رخ می دهد و نمی توان میزان سود و زیان آن ها را مانند باهم اتحاد کردن های معمولی و سنتی اندازه گیری کرد.شریک های استارتاپی برپایه ارائه ی یک ارج افزوده لباس می گیرند

از طرفی موجودیت این شریک ها تا حدود زیادی موقوف به این است که بتوانند چابکی خویشتن را حفظ کرده و با تغییرات زمان همراه شوند. شرکت های استارتاپی عمدتا برپایه نوعی ارزش افزوده بنا شده اند که مشارکت های سنتی توان عرضه آن را ندارند. پس ازآن بوسیله دستیار این مقدار افزوده شبکه ای از متقاضیان را خلق می کنند. به عنوان مثال یک تاکسی اینترنتی اگر نتواند به پیمانه کافی شبکه رانندگان یا مشتریان خود را گشادگی دهد هرگز نمی تواند نمو داشته باشد. این شبکه رانندگان و مشتریان همواره مورد ترساندن از طرف رقیبان است. اگر شرکت رقیبی بتواند مقدار افزوده بیشتری برای مشتریان خواه رانندگان ابداع کند، می تواند آن ها را بوسیله سمت خود جذب کرده و سهم بیشتری از بازار را تصرف کند یا حتی رقیبان را از میدان به داخل نرم.مقاله های مرتبط:آموزش بورس از ادخال به بازار تا دریافت کد بورسیکافه بازار درون سال جدید هوشیار بازار بورس می شود

نیز می دانیم که هر ارزشی که امروز حیات دارد فردا به یک نمونه تغییر می شود. بوسیله عنوان شهید زمانی کیسه فضا بخاطر خودروها یک ارزش افزوده حیات ولی امروز تحول به یک استاندارد شده است که باید روی هر خودرویی وجود  داشته باشد. انبازی های استارتاپی که وجود آن ها برپایه مقدار افزوده بنا شده باید هموار به خیال ایجاد ارزش افزوده مازاد باشند در غیر این قیافه شرکت های رقیب می توانند آن ها را مورد تهدید صبر دهند.

مغایرت های دیگری نیز بین استارتاپ ها و همدستی های سنتی وجود دارد قرین: قاعده حسابداری آن ها، نحوه درآمدزایی، شکل نفقه ها و… که باعث می شود بخاطر احاله و عرضه سهام آن ها، نیاز بوسیله پندار بیشتر وجود داشته باشد. طبق آمار جهانی زیاد از ۷۰ درصد استارتاپ هایی که وارد بورس می شوند، مدال سرخ را مقابل نام خود می بینند. دلیل این پیوستگی نیز سهل است. چراکه اکثر این انبازی ها زیان لبریز دارند و برای متعادل کردن این زیان، بورس را نیکوترین مکان می دانند.

اما درگاه استارتاپ ها در بورس تماما تهدید نیست بلکه این موافقت فرصت های زیاد زیادی نیز غم برای سهام داران و هم برای خویشتن استارتاپ ها ایجاد می یواش. یکی از این مزایا افزایش تنخواه است. بسیاری از استارتاپ ها نیاز به سرمایه گذاری بیشتر دارند اما به فکر ماهیت این شرکت ها و همینطور شرایط سرمایه گذاری در حال حاضر، ناچیز کسی فراهم به سرمایه گذاری روی این شرکت ها است. بورس می تواند یک راهکار مطمئن برای جذب سرمایه توسط استارتاپ ها باشد.

همان نعوظ که گفته شد شیوه حسابداری اکثر استارتاپ ها با شیوه های متعارف حسابداری متفاوت است. حضور در بورس اگرچه نفقه زیادی برای تحول دفاتر حسابرسی، بوسیله استارتاپ ها تحمیل می کند، فرصتی نیز برای آن ها ایجاد می کند تا بتوانند عملکرد مالی خود را به صورت استاندارد به تنخواه گذاران ارائه دهند.

یکی دیگر از فرصت هایی که بورس برای استارتاپ ها مجهز می آورد انواع و اقسام معافیت ها و تخفیفات مالیاتی است. همچنین سهام شرکت های مجهز تو بورس تهران و فرابورس ایران به عنوان وثیقه در سیستم بانکی کشور پذیرفته می شود و این شرکت ها می توانند با استعمال از سهام خود بوسیله اخذ بدهی اقدام کنند.

همچنین یکی از مشکلات استارتاپ ها قیمت گذاری آن ها است. مقدار گذاری روی استارتاپ ها به خاطر ماهیت متفاوت آن ها کار میسر ای نیست. بورس می تواند معضل قیمت گذاری روی این مشارکت ها را محلول کند و طی یک عملیات عرضه و تقاضا، ارزش پا بر جا سهام مشخص می شود.نظر استارتاپ ها چیست؟

در همین راستا سوالاتی را داخل رابطه با دخول بوسیله بورس و سیاست های استارتاپ هایی بجهت تپ سی، شیپور، دیجی کالا و جمیع بازار را مطرح کردیم؛ بوق و تپ سی با پاسخ بوسیله سوالات مطرح شده، سیاست های کلی و نگاه خود برای ادخال به سالن بورس را توضیح کردند:

 

مزایای ورود بوسیله سالن بورس برای استارتاپ ها و شرکت های نوپا چیست؟

تپسی: یکی از عمده ترین مزایای ادخال بوسیله بورس، تسهیل تأمین مالی برای استارتاپ هاست. چرا که از یک سو، امکان تأمین مالی از بازار بزرگ سرمایه فراهم می شود و از لفظ دیگر، باتوجه بوسیله اینکه ارزش گذاری شرکت توسط یک نهاد شریف و رسمی انجام خواهد شد، فرایند تأمین مالی از سر جذب سرمایه گذار بی آرامی تسهیل خواهد شد.

مزیت دوم این است که با ادخال به بورس، اعتماد کاربران و جامعه به انبازی افزایش برملا کرده و اعتبار بیشتری در جامعه واضح خواهد کرد، چرا که توسط یک نهاد رسمی ارزیابی و تأیید شده و پس از ورود به بورس، شرکت در معرض بازرسی و توجه بیشتری قرار خواهد گرفت.

نای: ورود به بورس مزایای بی اندازه اضافی برای استارتاپ ها دارد. یک موضوع بحث شفافیت است. درواقع فضای استارتاپی ایران متجاوز شفاف محو. عملیات، اعداد و ارقام، نرخ گذاری ها و… زیاد برای عموم شفاف نیست. این موضوع هم به تنخواه گذارها برای تنخواه گذاری کمک می کند و بی آرامی برای شرکت های موجود یا استارتاپ هایی که در آینده قصد ورود به اکوسیستم استارتاپی را داشته باشند، چگونگی روند نمو استارتاپ ها را نشان می دهد همچنین با ایجاد یک سری بنچ مارک بوسیله استارتاپ های دیگر اجازه می دهد خود را با انبازی ها و استارتاپ های لیدر راسته مقایسه کنند. از طرفی ابزارهای مفیدی را برای تأمین مالی در جوانمردی انبازی فراغت می دهد.

داخل زمینه مدیریتینیز تغییرات بنیانی ای ایجاد می کند. تا پیش از دخول بوسیله بورس مدیران استارتاپی عمدتا به رشد استارتاپ و فروش بیشتر فکر می کردند ولی پس از ورود بوسیله بورس علاوه بر رشد باید به سودآوری نیز جلال بدهند یعنی باید به یک رشد مستحکم و سودآور توجه کنند.

 

در تک استارتاپ ها آیا تقدم بر این است که سرمایه ی تک نیاز از طریق بورس جذب شود یا از شیوه تنخواه گذارهای خارج از بورس؟ جذب سرمایه از طریق بورس چه مزایایی در مقایسه با جذب سرمایه از طریق تنخواه گذار اجنبی دارد؟

تپسی: استارتاپ ها برای رشد بیشتر، یا باید سرمایه گذار جذب کنند یا بیدار بورس شوند. وقتی همکاری های اینترنت محور دنیا را نگاه می کنیم می بینیم که این شرکت ها یا یک سرمایه گذار دارند که بخشی از سهام آن ها را خریداری کرده یا وارد بورس شده اند. همه استارتاپ های دنیا متشابه اوبر، آمازون و … وقتی از یک سایزی بزرگتر شدند، حتما وارد بورس شده اند و گریزی مگر طی کردن این مسیر نیست. ولی اینکه تأمین تنخواه از طریق بورس دوست داشتنی تر است خواه سرمایه گذاری بیرون از بورس، این موضوع تا قطع زیادی وفاق بوسیله وعده بلوغ استارتاپ دارد. در مراحل مقدماتی لباس گیری، طبیعتا ورود به بورس مقدور نیست و مشخص هم نیست که آیا استارتاپ می تواند به فعالیت ادامه بدهد خواه خیر.

بعد از فرود امدن به یک ثبات نسبی، استارتاپ ها می توانند وارد بورس شوند. در این مرحله، جذب سرمایه از قانون بورس جذاب تر است چرا که شرکت یک جنین توسط یک طبیعت معتبر و رسمی بها گذاری می شود و احتیاج بوسیله چانه زنی هر باره با سرمایه گذار در مورد ارزش شرکت نیست. نیز معیار جذب سرمایه ای که می قابلیت در زمان کوتاه از قاعده بورس عمل داد، بیشتر است.

مجید آنت، مدیرمالی شیپور: منابع مالی خارج از بورس خشک شده اند

شیپور: جذب تنخواه از بورس یا خارج بورس در کلیت فرمان خیلی تفاوت ابداع نمی کند. هرچند به نظر می رسد جذب تنخواه در فضای بورس وافر مایه تسلی تر باشد، خصوصا باتوجه به هجوم نقدینگی که تو میدان سرمایه شاهد هستیم که این موضوع هم مد نظر استارتاپ ها و تیمار مد نظر نهادهای حاکمیتی و سازمان بورس است. خارج از بورس بعد از دوره گشایشی که در بین سال های ۹۳ تا ۹۶ اتحاد افتاد امروز با خشک شدن منابع مواجه هستیم. تنخواه گذارهای خارجی دیگر داخل ناحیه حضرت ندارند و  سرمایه گذارهای داخلی غم خیلی از منابعشان را کاربرد کرده اند. به جاهل از این، دیگر مزیت بورس این است که تو بورس نقدشوندگی وجود دارد. مشکلی که تو میزان های سرمایه گذاری فاند-ریزینگ (fund-raising) وجود دارد این است که سرمایه گذار نمی تواند هرزمان که اراده کرد، خارج شود و به زبان منابعش قفل می شود. اما در بورس اینطور نیست. داخل بورس اگر بی همتا منابع مازاد داشته باشه بیدار می شود و اگر به عنوان شهید دو هفته سپس با کسری منابع مواجه شود خارج می شود. این نقدشوندگی برای سرمایه گذارها خیلی جذاب است. ریسک نقدشوندگی سهم و همکاری را هم کاهش می دهد که این موضوع در فراز عدول کردن ارج سهام های استارتاپی قطعا خیلی مؤثر است.

 

آیا ورود یک استارتاپ و مشارکت نوپا به تالار بورس بخشودگی های مالیاتی برای این شرکت در پی دارد یا خیر؟

تپسی: شریک شدن هایی که درون بورس و فرابورس پذیرفته می شوند، به زیبایی ۱۰ درصد و ۵ درصد از کاستن مالیاتی تشویقی برخوردار خواهند شد. احتمالا تفاوتی بین باهم اتحاد کردن های استارتاپ و سایر شریک شدن ها وجود ندارد و بر همین منوال اقدام خواهد شد.

شیپور: باتوجه به اینکه شرکت نای دانش ماخذ جنس یک است. معافیت مالیات پهلو درآمد ۱۰۰ درصدی مقابل قانون موجود دارد. بنابراین ورود بوق به راسته سرمایه مزیتی از این جهت ایجاد نمی کند. چون  تخفیفات مالیات بورس و فرابورس ۱۰ و ۲۰ درصد عوارض است که باتوجه بوسیله وضعیت بوق مزیتی لحاظ نمی شود.

 

درون صورت عرضه ی سهام همکاری درون بورس چه تغییری در فرایند مدیریت ایجاد شده و این تغییرات تا چه حد خلاقیت و چابکی داخل سازمان را تحت تأثیر قرار خواهد داد؟

تپسی: این موضوع بستگی به میزان سهامی که در بورس عرضه می شود دارد. ارائه بخش اندکی از سهام شرکت در بورس، مثلا حدود ۱۰درصد، تغییری تو ساختار و فرایندهای مدیریتی شرکت ساختن نخواهد کرد. اما آنچه مسلم است، باتوجه بوسیله اینکه نظارت بر فعالیت شرکت افزایش می یابد و حسابرسی باریک بین تری ارتکاب خواهد شد، یک سری فرایندهای نظارتی به فرایندهای شرکت اضافه می شود.

کرنا: باتوجه به اینکه پروگرام انتقال بلوک مدیریتی فعلا تو رخصت امر راحتی ندارد. (البته در ادامه امکان دارد تغییراتی رخ بدهد)  در حال حاضر انتظاری برای تغییرات مدیریتی متناسب توجه نداریم و در مجموع غم نگاه سرمایه گذاران نای تا اینکه در نمایش اولیه بوسیله این صورت است که کلکسیون سرمایه گذاران نهادی و حقوقی ای که می توانند داخل پایداری مقدار مشارکت مؤثر باشند، اضافه شوند. ولی اینکه تسهیم این مجموعه ها چقدر باشد فعلا مشخص ازاله. علاوه کنار این تنخواه گذارهای فعلی هم قصد خروج کامل از مجموعه را ندارند و نهایتا درصدی از سهام موجودی را در ارائه اولیه یا پیش از آن نقد خواهند کرد.

 

چه خرج های مازادی طی فرایند ی ورود بوسیله بورس به همکاری ها تحمیل شده و این هزینه ها بیشتر تو چه حوزه هایی است؟

تپسی: مهم ترین هزینه ی مازاد، هزینه حسابرسی و حسابداری جماز و اصولی است. امانت به اینکه استارتاپ ها در طول سال های فعالیت خود، چقدر منظم و مطابق با استانداردهای حسابداری و مالی عمل کرده باشند، این هزینه متفاوت خواهد بود. هرچقدر عملکرد شرکت ها درون حوزه مالی بیشتر مطابق با اصول و استانداردها باشد، خرج های مازاد آن ها بخاطر ورود بوسیله بورس کمتر خواهد بود.

تپسی باتوجه به اینکه از ابتدا، در حوزه مالی مطابق با استانداردها انجام کرده است، در این بن صبور نفقه مازادی نشده و فرایند ورود به بورس را هم تند تر خلال کرده است.

شیپور: یک سری هزینه ها، خرج های مقبول و عرضه است. به عنوان مثال  کارمزد پذیرش فرابورس خواه بورس که خوب عددهایی که باید پرداخت شود. یا هزینه های نایب اجابت نفقه برگزاری جلساتی متشابه شناسایی شریک و… که درون وزن چند قرن میلیون تومان بخاطر شیپور هزینه خواهد داشت جاهل از این هم سالانه هزینه ای بخاطر برگزاری مجامع  اضافه خواهد شد. نفقه هایی هم داخل موجب ارتقای ساختار حسابداری و ساختار گزارشگری مالی و کنترل های داخلی خود شریک شدن هست که باید اضافه شود.

 

جریان حسابداری در یک استارتاپ و مشارکت نوپا با استانداردهای حسابداری لازم برای ورود به بورس چه تفاوت هایی دارد؟

تپسی: شاید مهم ترین فرق به نحوه ثبت دارایی ها تو استارتاپ ها برگردد چرا که پاره شکوه از دارایی های استارتاپ ها و همدستی های مبتنی بر پلتفرم، اموال های نامشهود است، اما در اصول و استانداردهای حسابداری بورس، سازوکار مشخصی برای ارزش گذاری مایملک نامشهود وجود ندارد.

به نشانی مثال، داخل خارج از کشور ساز و کارهایی برای ثبت ارزش برند در عارض های مالی وجود دارد و نهادهایی برای تعیین ارزش برند حیات دارند اما درون ایران، چنین ساز و کاری بود ندارد.

شیپور: معمولا استارتاپ های نوپا نگرش مباحثه شان حسابداری ازاله. بیشتر تمرکز این استارتاپ ها درواقع همیشگی ماندن و رشد کردن است تا بتوانند به یک نقطه ثبات برسانند پس ازآن موضوع حسابداری اهمیت پیدا می کند. اما داخل نای افسانه تفاوت دارد. شیپور سال ها است سیستم حسابداری داشته و این جهیز حسابداری در گذر زمان بوسیله صورت مداوم تقویت شده است.  حسابرس معتمد بورس که بخش سه حسابرس بزرگ ناحیه است، صورتهای مالی شیپوری را در  سه سال اخیر حسابرسی کرده و می یواش و از منظر گزارشگری مالی، وضعیت حسابداری، شرایط مالیات و الزامات قانونی که باید رعایت شود  بوق تو بین استارتاپ های ایران غلام خاطر می کنم  (اگر بهترین نباشد) جزء یکی دوتای مطلع قطعا خواهد حیات.

چه سیاستی را برای ورود به تالار بورس ترجیح می دهید؟ داشتن سهام شناور اوج یا شناکننده پایین؟

تپسی: شناوری پایین، چرا که داخل این حالت ساختار و چابکی فعلی شرکت تا پیمانه امکان حفظ می شود. تپسی ادخال به بورس را مسیری برای نمو و توسعه خودش می بیند بنابراین با حداقل شنا بیدار خواهد شد تا ساختار مدیریتی مشارکت حفظ شود.

کرنا: سیاست کلی سهامدارها نمایش عمومی سهم خیلی بزرگی از شرکت نیست. البته طبیعتا درصدی از سهام مشارکت ما به عنوان سهام شناگر بوسیله سرمایه گذارهای واقعی عرضه خواهد شد، منتهی اینکه سهام بزرگی  ارائه شود، اینطور ازاله. چراکه سرمایه گذاران اصلی نواسانات بانوا زیادی را بوسیله تسهیم تحمیل می کنند و معمولا رفتارهای هیجانی تری را در  این تیپ سرمایه گذار (یا تا اینکه یک سری سرمایه گذارهای حقوقی که نگاه های سفته بازانه تر دارند) می بینیم. این نوسانات، مخاطره سهم را افزودن می دهند. نگاه نای این رویه ازاله. یعنی خواهش داریم که نوسانات غیرمنطقی ارزش سهام درون بازار سرمایه تو رنج معقولی وجود داشته باشد. بنابراین شناوری خیلی بالایی نخواهد حیات.

 

خلال سال های گذشته، مدیران اغلب استارتاپ ها باور داشتند که قوانین بورس ایران مدرن نیست و برای ادخال شریک شدن های نوپا باید تغییراتی در این قوانین اعمال شود؛ آیا این قوانین تغییر یافته خواه شریک شدن های نوپا ساختار خود را بخاطر ادخال به بورس تغییر داده اند؟

تپسی: تغییری داخل قوانین بورس پیوستگی نیفتاده ولی باتوجه به اینکه خود نهاد بورس هم مایل به درگاه استارتاپ ها است، گفتمان مثبتی شکل محزون و در حال ترفیع هستیم. تپسی به نشانی یکی از اولین شرکت هایی که از اکوسیستم استارتاپی قصد ورود به بورس را دارد، در حال هموار کردن خوش نویسی برای سایر شرکت های این حوزه است و پر اب ترین مربوط به طبقه کارگر و زحمتکش که پیش روی ماست، آشنا کردن اداره بورس با مفاهیم استارتاپی و مفاهیمکسب و کارهای پلتفرمی است.

کرنا: داخل سال های اخیر قوانین سازمان بورس و شریک بورس خواه فرابورس تغییرات خیلی بنیانی ای در این راستا نداشته و نمی نبوغ گفت دگرگونی چشمگیری ساختن شده است. ولی موضوعی که الان بیشتر وقار دارد این است که  تمایل از جانب کلکسیون های مرتبط با بورس برای ورود شرکت های متاخر به پلتفرم بورس بیشتر شده خصوصا باتوجه به این فضایی که الان بوجود آمده دوستان کام دارند که استارتاپ ها و انبازی های بیشتری به بورس وارد شوند. همدستی ها نیز بالغ تر شده و خیلی از استانداردها و الزامات را پیاده سازی کرده اند. الان موردهایی داریم که شریک های استارتاپی بوسیله سودآوری بسی نزدیک شده خواه تا اینکه سودآور شده اند.  از منظر جریانات نقدی وضعیت مثبتی دارند. در عملیات انبازی ها هم خوب بهبود ایجاد شده است. یک برآیند از مجموع این عوامل باعث شده تا شرایط کم ارزش مرطوب باشد. هرچند اکثریت قریب بوسیله اتحاد استارتاپ ها همچنان همه الزامات مطلوب سازمان بورس را ندارند. ولی حداقل های عرضه در بورس را تعدادی از استارتاپ ها به آن رسیده اند و الان هم در شرف ورود بوسیله بورس هستند.

 نتیجه گیری

همان طور که گفته شد دخول استارتاپ ها به بورس علاوه بر مزایایی که برای کامل طرف های دستگیر (تنخواه گذار، اداره بورس و استارتاپ ها) دارد، معایب و مشکلاتی نیز ساختن می کند. در این بین بلوغ شرکت های استارتاپی و همینطور کمک های سازمان بورس می تواند راهگشا باشد. یکی از مساعدت هایی که دایره بورس می تواند داخل این راه ارائه دهد ایجاد زیرساختی مناسب بخاطر درنظرگرفتن مایملک های نامشهود نه عزب استارتاپ ها بلکه تمام شرکت های موجود درون بورس است. قطعا این نوع تغییر می تواند تباین های چشمگیری داخل ارزندگی سهام باهم اتحاد کردن ها ایجاد کند. همچنین موسسه بورس می تواند از تجربه های موفق و تا اینکه ناموفق کشورهای گیتی یادگیری پژمان و این تجربه ها را در مورد مقبول کسب وکارهای نوپا در ایران به امر ببندد.

از طرفی استارتاپ ها نیز باید با قوانین بورس آشنایی بیشتری کسب کنند. می دانیم تأمین سرمایه از طریق بورس بوسیله فراغت امکان پذیر محو و قوانین محدود کننده زیادی برای تأمین تنخواه از بورس برسر راه شریک ها صبر دارد. اما قطعا این شرکت ها می توانند با مدیریت بهتر و خلق کردن دستور کار های درآمدزایی مؤثرتر داخل کنار آستان در میدان سرمایه به پیشرفت بالاتری دست پیدا کنند. 

تو مجموع بوسیله دیدن می رسد حضور انبازی های استارتاپی تو بورس اگر به شیوه اصولی انجام گیرد قطعا جهشی رو بوسیله جلو خواهد بود که می تواند به منفعت تمام طرف های فراهم درون بازار بورس باشد. اما نه انبازی ها و نه اداره بورس نباید در همین نقطه ایستا شوند. سازمان بورس باید بستر مناسب تازگی برای پیشگاه شرکت های دیگر فراهم کند نیز این سازمان می تواند با به روزرسانی چندی قوانین به شرکت های نوپا در جذب سرمایه بیشتر کمک کند. متاسفانه بستر کنونی بازار سرمایه بیشتر از اینکه جریان جذب سرمایه برای شرکت ها را تسهیل کند، به میدان سوداگری سهام ذیل می زند. در طرف دیگر شرکت ها همچنین باید با افزایش تلاش خویشتن در راستای سودآوری می توانند باعث رونق بیشتر بازار تنخواه شوند. امید است آینده طوری نما بخورد که درون نهایت بوسیله پیشرفت و تعالی صنعتی در کشور بیانجامد.بیشتر بخوانید:وزیر ارتباطات: اقتصاد دیجیتال داخل ایران جایگزین قناعت نفتی می شودسهام عدالت چیست و آزادسازی سودا و سودا آن بوسیله چه معنی است؟حذف چهار صفر از پول ملی ایران آغازگر اصلاحات اساسی در اقتصاد قلمرو خواهد بود؟قیمت منفی نفت به چه معناست، چرا رخ داد و چه تبعاتی در پی دارد؟تعطیلی های سراسری به کنترل بهتر بحران های اقتصادی دستیار می کند

شاید دوست داشته باشید:

معرفی کتاب «تجارت بحران است» پی ال ریس و جک تروت

«بازرگانی نزاع است» کتابی است که دنیای تجارت و کسب وکار را برای قدیم تغییر عدالت. در سال ۱۹۸۶، این […]

ایران ادز و دیده تفاهم نامه انبازی امضا کردند

پلتفرم ایران ادز که تا به حال بیشتر به عنوان رسانه ی تخصصی صنعت تبلیغات ایران شناخته می شد، بوسیله […]

داستان ماهی اسودگی ای که مایکروسافت بخاطر یکی از مدیران اپل فرستاد

ASGاسکاتAROOOON فورستال مدت ها قبل بوسیله عنوان محکم مقام سیستم عامل iOS درون اپل فعالیت می کرد. در سال ۱۹۹۷، […]