مدیر تکامل و نوآوری؛ مسئولیتی متاخر و عمده در سازمان های پیش دامنه

admin دسته‌بندی نشده

امروزه در سازمان های بین المللی درکنار تمامی موقعیت های مدیریتی مدرن، شهرت یک موقعیت کارگر بسیار از همه متاخر و جذاب و مهم بوسیله نظر می رسد. مدیر تکامل و نوآوری (Chief Innovation Office) یا CINO یا CTIO) موقعیتی مدیریتی است که احتمالا ۲۰ سال پیش هیچگاه نامی از آن در دنیای کسب وکار شنیده نمی شد. جالب است بدانید تو سال ۲۰۱۷، حدود ۲۹ درصد از باهم اتحاد کردن های مجهز در فهرست معتبر فورچن ۵۰۰، مدیری مبصر با مسئولیت نوآوری داشتند.

مدیر نوآوری موضع کاری جدیدی در دنیای کسب وکار محسوب می شود؛ به همین دلیل، هنوز درود و مدل مشخصی برای آن وجود ندارد. مسئولیت های این شغل بسته بوسیله سنخ شرکت و مشکلات کسب وکار و پس بنیاد ی افراد شاغل در آن تنوع زیادی دارند. افرادی که در موقعیت مدیریت نوآوری فعالیت می کنند، از مدیران باتجربه و فارغ التحصیلان دانشگاهی و نوآوران ممتاز تا متخصصان مسائل مالی و مدیران خلاق و بنیان گذاران استارتاپ را شامل می شوند.مقاله های مرتبط:تمرینی برای برانگیختن نوآوری در تیم های کاریروش های اضافه خلاقیت و نوآوری در کارمندان

بسیاری از دایره های بزرگ امروزی بوسیله اهمیت به کارگیری مدیران نوآوری اثر توقیف اند. دراین میان، آن ها با دشوار بزرگی برای تفویض فرد صحیح در موضع سابق الذکر روبه رو هستند. مدیران ارشد برای انتخاب فرد صحیح داخل موقعیت مدیریت نوآوری، باید به این طور سؤال هایی جواب دهند: کدام نوع از مدیران نوآوری را استخدام کنیم؟ چگونه افراد را چونی سنجی کنیم؟ پاسخ بوسیله پرسش ها در همان مراحل بدوی تغیین انتظارها رک می شود. تعبیر ی «نوآوری» شبیه «استراتژی» مدال دهنده ی المان های گوناگون به افراد انواع خواهد بود؛ درنتیجه، نخستین مستمری در دست خط استخدام مدیر نوآوری، مشخص کردن اهداف نوآوری داخل سازمان است.

مدیران نوآوری درون سازمان های گوناگون، گروه بندی های شخصیتی و رویکردی متفاوتی دارند. هرچند نمی توان هیچ قسمت قسمت کردن بندی را بوسیله قیافه خاص برای یک سازمان پیشنهاد داد، شناسایی داشتن از توضیحات و مغایرت های هریک می تواند تو خودی نیازها و راهکارهای نوآوری اداره مفید باشد. درنهایت هر سازمانی بسته به نیاز احتصاصی خود باید مدیر مدنظر را پیدا نرم یا حتی از میان مدیران موجود پرورش دهد. درادامه ی این یادداشت زومیت، خصوصیات ۶ قسمت قسمت کردن از مدیران نوآوری بخاطر سازمان ها  را توضیح می دهیم.محقق خواه پژوهشگر

محققان از شهرت یافتن کلمه ی «نوآوری» تو تیترهای خبری و هیاهوی توسعه ی تصرف وکار راضی نیستند. آن ها این عبارت را کلمه ای نو نمی دانند؛ چون سال ها داخل فعالیت های خود نوآوری را به عنوان هدف برگزیده اند. نوآوری در دید محققان، همیشه همان «یافتن پدیده ی بزرگ و بنیانی بعدی» تحسین می شود. محققان اغلب در دسته ی افراد ساکت خیس راحتی می گیرند و دلبستگی گیرایی به پوشش آزمایشگاهی و همچنین مدارج علمی متعدد، از مختصات ویژه محسوب می شود. آن ها نوآوری با «اختراع چیزهای کاملا متاخر» معنا می کنند.

بی تا محقق برای کنترل ایده های بسیار فراوان ذهن خود، از روش های علمی استعمال می یواش و خرد خود را از مجموعه های عظیم داده به دست می آورد. آن ها در فضا هایی فعالیت می کنند که نوآوری علاوه به خشکی امدن پیداکردن پاسخ صحیح، به مطرح کردن استفسار بی عیب هم موقوف باشد. محققان در راه اندازی هایی می توانند نقش مدیر نوآوری را با توفیق ایفا کنند که تغییرهای مرحله ای نیاز باشد. به علاوه درون آن موسسه ها باید سازوکار محکمی غم برای مسائل مالکیت معنوی وجود داشته باشد. صنایع دارویی، هوافضا، تاسیس وتولید و فعالیت های مبتنی بر علم مواد می توانند از محققان به عنوان مدیران نوآوری بهره ببرند. نوآوری در چنین راه اندازی هایی عموما با نرخ موفقیت پایین و بررسی های موشکافانه ی عرفی همچنین همراه می شود.

محققان برای بهر ه وری هرچه بیشتر نیازمند سرمایه گذاری های صحیح هستند و باید شرکای تجاری قدرتمندی درکنارشان حضور داشته باشند. شرکای تجاری باید آن ها را به سمت ایده هایی راهنمایی کنند که علاوه بر جذاب بودن سودآور اندوه باشند. به علاوه محققان باید در سازمان هایی فعالیت کنند که فراهم به سرمایه گذاری کوتاه مدت بخاطر اهداف بلندمدت باشند.مهندس

مهندسان برخلاف محققان ارتباط زیادی با نظری ها ندارند. آن ها به دنبال ابداع چیزی هستند که حزن حالا کارایی داشته باشد. مهندسان ایده های مختلف را آزمون و خطا می کنند تا درنهایت به نتیجه برسند. رویکرد مهندس با عبارت «همیشه تلاش برای بهترکردن چیزی بوسیله انداز ه ی تا اینکه کوچک» مدح می شود. معماری کردن عموما در دپارتمان های توسعه ی محصول دیده می شود و شاید او را بسیاری از اوقات مشغول تعمیر تجهیزات خودش ببینید که از این امر هم واقعا کیف می سرما.

رویکرد مهندسان عموما با مطالعه تجربی ایده ها هم تراز می شود. آن ها ایده های متجاوز زیاد را با امتحان های نزدیک و تندباد های فکری و آزمایش های متعدد و بعضا گران ارزش بررسی می کنند. مهندسان تو صنایعی مظفر می شوند که پیچیدگی فناوری نمایش ی راهکارهای جاری بهینه سازی را ممکن می یواش. بوسیله عنوان مثال، می نبوغ به صنایع تولید سخت افزار و خودرو رمز کرد.

مهندسان برای موفقیت نیازمند طرز های هرچه بیشتر و کارآمدتر برای آزمایش ایده ها و دستاوردهای اولیه هستند. آن ها باید بتوانند محصولات را درون نمونه های بدوی و با مشتریان مفرط آزمایش کنند. رؤسای مهندسان باید میل آن ها به بررسی انواع محصولات متاخر را کنترل کنند؛ در برابر درغیراین صورت شاید بوسیله هرج ومرج رسیدگی و توسعه منجر شود.سرمایه گذار

یکی از نادرترین دسته های مدیر نوآوری، سرمایه گذاران هستند. سرمایه گذار نوآوری را ابزاری درون مسیر کمال مطلوب می داند؛ هدفی که تنها با اصطلاح ی «نمو» آن هم از نوع رشد مجلل تعریف می شود. نوآوری چیره درون حافظه سرمایه گذار به معنای جمع آوری دقیق منابع با شعار بهینه سازی فرصت های برگزیده است. این مدیران افردی تحلیلگر با هوش مالی درخورتوجه و متمرکز پیاده شدن داده و پرانرژی هستند. بخاطر پیداکردن این طور مدیری، دنبال محدودیت با لباس های رسمی امر باشید که با فایل ورق فراخ (اکسل) دست وپنجه نرم می کند؛ درحالی که همکارانش با تی شرت و شلوار جین با فایل های پاورپوینت مشغول هستند!

تنخواه گذاران در فضا هایی موفق می شوند که نوآوری از هر سمت (مشتری، رقیب، استارتاپ و آزمایشگاه) و از هر فرم (بازارها خواه مدل های تصرف وکاری یا نوآوری های متاخر) ایجاد می شود. تمرکز آن ها روی حس مفهوم از مجموعه ای عظیم و تیره از داده است تا بهینه سیاق از میان آن ها تفویض شود. تصرف وکارهای مبتنی بر کالاهای مصرفی که وظیفه ی رشد اصلی خویشتن را درون انتخاب و توسعه ی محصولات صحیح در پورتفولیو اعتراف می کنند، از این طور مدیران نوآوری سود خواهند سرما.

متخصصان متخصص باید درکنار سرمایه گذاران جناب داشته باشند تا امکان پذیری و ظرفیت های آتی ایده ها را درکنار کارایی کنونی بررسی کنند. آن ها باید با تمایل معنی توجه بسیار از حد به نتایج کوتاه مدت و ظرفیت های کنونی ایده ها مقابله کنند. سرمایه گذاران احتمالا برخی اوقات تمرکز بسیار از حدی روی آمار و ارقام دارند و مفاهیم عظمت را داخل دید می گیرند که بخاطر انجام نیاز به زمان بسیار زیاد خواهد داشت.حامی

افراد سرپرست برضد سرمایه گذاران با ایده ها و آرزوهای بزرگ (خصوصا از جانب مشتریان) کار ایده پردازی را شروع می کنند. آن ها عموما پس بنیاد ی بازاریابی یا فکر طراحی دارند. مدیر نوآوری حامی نوآوری خود را با عبارت «ارائه ی چیزی جدید برای مشتریان» توصیف می کند و روی آن هدف بسیار تمرکز می نرم. حامیان مشتریان خویشتن را به نیکوکاری می شناسند و مأموریتشان را در برطرف کردن نیازهای آن ها تحسین می کنند.حامیان بخاطر نوآوری به نیاز مشتری دقت می کنند

حامیان در صنایعی با سرعت پیشرفت زیاد موفق می شوند که بوسیله سبکی از به روزبودن احتیاج دارند. پوشاک و رسانه و تبلیغات از صنایعی هستند که بوسیله مدیر نوآوری حامی حاجت دارند. حفط ناموس و تناسب برند، پیدایش هویت صحیح بخاطر برند، پیش بینی آینده و خلق کردن هیاهوی خبری و اضافه ابتیاع در پی آن، محدودیت های تمرکزی مدیران حامی هستند. آن ها باید جست راسته را حساسیت کنند و یک جنین جلوتر باشند. چنین رویکردی همیشه به سرعت و چابکی بسیار احتیاج دارد.

مدیران نوآور حامی توانایی مناسبی در ارائه ی نوآوری های سریع و کاربردی دارند و دست خط بعدی مشتریان را درک می کنند. البته علاقه ی اکید حامیان به نوبودن ایده ها، فدایی اوقات آن ها را به صورت اندوه زمان به ردگیری مسیرهای متعددی می کشاند. ترکیب حامی با استراتژیست عالی می شود؛ چراکه استراتژیست اندیشه حامی را نظام و بینش های او را به جانب فعالیت های عملیاتی بلندمدت سوق می دهد.مشوق

درون دنیای رقابت، کسب وکارهای متعددی درون تفکر خود توقیف می شوند. مشوقان در این حالت به کمک راه اندازی می آیند و روح خلاقیت کارمندان را آزاد می کنند. چنین رویکردی عموما با متمرکزکردن افراد و فرهنگ روی چشم انداز و کاهش بروکراسی، پیجیدگی اداری و ترس از کار بزرگ انجام می شود. مشوقان داخل انواع پس زمینه های شغلی دیده می شوند و شاید در هریک از دسته بندی های سابق الذکر بی قراری حضور داشته باشند. آن ها با علاقه ی شدید به روایت و آدم ها و استعدادها شناخته می شوند و اغلب رفتاری دوستانه دارند. آن ها نوآوری را با عبارت «آزادکردن نوآوری تو دیگران» مدح می کنند.

مشوقان را نمی استعداد در دسته ای برملا از تصرف وکار جانمایی کرد. آن ها برای هر حقوق بگیر کم ارزش هستند که بوسیله متعاقب بازنوآوری خویشتن باشد. این افراد با ساختن فضاهای برانگیزنده نوآوری و خلاقیت، توانایی ایجاد تحول مجلل تو موسسه ها را دارند.

تغییر داخل فرهنگ سازمانی همیشه مشکلات متعددی دارد. به علاوه چنانچه مدیرعامل موسسه نباشید، مشکلات پیچیده نم تیمار می شوند. مشوقان عموما بدون هیچگاه وجهه یا حتی منابع صحیحی بوسیله این طور وظایفی مشغول می شوند. درنهایت، زنهار مدیرعامل و هیئت مدیره شکوه بسیاری برای آن ها دارد.راه اندازی دهنده

افراد با خاطر سازمان دهی اعتقاد دارند فرایندها اصول فقره را شکل می دهند. آن ها با رفتارهایی همچون تقویم های کاری منظم و پایبندی به اسلوب «ادا صحیح کارها» و میزهای منظم شناخته می شوند. چنین افرادی ربط و دقت اضافی به نشانگرهای بهره وری و عوامل این چنینی می کنند. سازمان دهنده ها بیش از خویشتن نوآوری، به اجرا بی عیب کارها جلال می دهند. درواقع، آن ها نوآوری را «فرایندی صحیح و دقیق بخاطر رسیدن به ایده های متاخر» درود می کنند.موسسه دهنده اجرای بی عیب پروگرام ها را هدف فراغت می دهد

خدمات حرفه ای و سازمان های آموزشی و ساختارهای دولتی به مدیران نوآوری دایره دهنده نیاز دارند؛ بنیان هایی که عموما با نیروی حکم متمرکز بر معرفت سروکار دارند. شاید چنین افرادی برای دیگر انواع افراد نوآور خسته کننده به رویت برسند؛ اما بود آن ها در راه اندازی هایی که نوآوری نیازمند همکاری گسترده ی کارمندان باشد، برای مدیریت بهینه الزامی است. سازمان دهنده ها با درک نوآوری های جدید، خلق شتاب و جمع آوری پشتیبانی و تصویب قوانین بخاطر علت دهی بوسیله ایده را انجام می دهند تا به واقعیت تحول شود.

سازمان دهنده ها کارایی فراوانی دارند؛ اما برخی اوقات چشم انداز اصلی را فراموش می کنند. آن ها نیازمند شرکایی هستند که با درک مشتریان، تمرکز روی قضیه ی اصلی را انجام دهند. به علاوه مشوقان تیمار می توانند تکمیل کننده ی سازمان دهنده ها باشند.

شاید با نگاهی بوسیله دسته های مذکور به این خراج برسید که سازمان شما به گنجایش هایی از همه ی این افراد احتیاج دارد. این طور تصوری غلط نیست؛ اما برای انتخاب بی عیب باید بین نیازهای خود اولویت بندی کنید. مدیرانی با کامل انفراد های بالا قطعا وجود خارجی ندارند و اکثر سازمان ها نیز بودجه ی لازم را برای استخدام همه ی گوناگون ندارند. درنهایت، با مشعشع بودن درباره ی نوع نوآوری موردنیاز داخل سازمان، گزینه ی مناسب را هویدا و با مهیا کردن منابع و سازوکارهای صحیح، او را بوسیله سمت موفقیت راهنمایی کنید.بیشتر بخوانید:بوئینگ و FAA پروازهای آزمایشی برای تأیید مجدد هواپیمای ۷۳۷ مکس را شروع کردندشیائومی و هواوی در سراب بعدی گوشی های تاشدنی خود از فناوری UTG مصرف می کنندکارزار بایکوت تبلیغات فیسبوک روزبه روز ارشد پر حرارت می شودمایکروسافت تمامی فروشگاه های حضوری خود را تعطیل می کندکارت گرافیک جی فورس RTX 3080 Ti احتمالا حداکثر ۲۳ ترافلاپس قابلیت محاسباتی خواهد داشت

شاید دوست داشته باشید:

بخش ویدیو و تبلیغات ویدیویی میدان چه خدماتی به کاربران و کسب وکارها عرضه می کند؟

راسته نزدیک بوسیله دو سال است که درخت سرو اختصاصی ویدیویی خود را راه اندازی کرده است. این سرویس با […]

ترفندهایی که بازاریابان برای جذب مشتری استعمال می کنند

دنیای دوره ما مملو از تبلیغات شده است. از خلال تولد تا مرگ، با انواع و اقسام تبلیغات زندگی می […]

هفت اشتباه مخرب در بازاریابی محتوا

شایدبازاریابی محتوا، مفهوم جدیدی به دیدن برسد؛ اما این گونه از صدها سال قبل استعمال داشته است. داستان گویی یکی […]