معرفی کتاب «تجارت بحران است» پی ال ریس و جک تروت

admin دسته‌بندی نشده

«بازرگانی نزاع است» کتابی است که دنیای تجارت و کسب وکار را برای قدیم تغییر عدالت. در سال ۱۹۸۶، این تاریخ صنایع را به سوی حساسیتی مدرن و جهانی و دنیایی از منفعت بی سابقه سوق قسط. دنیای تجارت، دنیایی پویا است؛ بنابراین، وقتی برای تصرف وکاری استراتژی بازاریابی تدوین می شود، باید به رفتار ها و واکنش های رقبا بوسیله اندازه ی نیازهای مشتریان اهمیت داده شود. دلیل نام گذاری این تاریخ آن است که نویسندگان از تمثیل های نظامی و جنگی برای وصف و حس پویایی هم چشمی در بازار استفاده کرده اند.تاریخ «تجارت جنگ است» چه می گوید؟مقدمه

از دیدگاه ال ریس و جک تروت، نویسندگان تاریخ «تجارت جنگ است»، اکنون عهد شاهنشاهی مشتریان در میدان بوسیله عادت فصیح است. زمانی حیات که همه ی بازاریابان بر مشتری محوربودن شرکت ها تأکید می کردند و بارها بوسیله مدیران مشارکت ها تذکر می دادند خریدار و نیازهایش را داخل رویت بگیرند. بااین حال داخل سال های اخیر، شریک هایی در برابر امریکن موتورز را گواه بوده ایم که با وجود تلاش های خیلی برای مشتری مداری و تمرکز بر نیازهای مشتریان آن هم به نیکوترین نحو ممکن، نتوانستند در عریضی ی رقابت با همکاری های رقیب بمنظور جنرال موتورز پیروز میدان باشند. درواقع، شاق امثال امریکن موتورز مشتری نیست؛ بلکه بود شریک شدن های رقیب است.ابتیاع با کد کاستن zoomit

این دو نویسنده از شخصی به نام کارل ون کلاوزویتس نام می برند که ژنرال روسی وظیفه خور ای است و کتابی به نام «داخل جنگ» را درون سال ۱۸۳۲ درباره ی اصول استراتژی های دعوایی نوشت. آن ها می گویند این ژنرال روسی به خوبی توانسته دو ویژگی پا بر جا راسته جنگ، یعنی استراتژی و تاکتیک را اظهار نرم و با این کار، سر ی معلق کردن به نعوظ چشمگیری تغییر کرد. اگر میدان را نیز متشابه بازار پیکار ببینیم، این دو خصوصیت همچنان پابرجاست؛ هرچند زنجیر ها دگرگونی می کنند.

اختصار ی کتاب

بیایید به این تامل کنیم که خریدار مهم تر است یا رقابت؟ تلاش برای احضار رویت مشتری و رفع نیازهای او ابهت بیشتری دارد یا پیشی قبض از رقبا؟ آنچه در این کتاب گفته می شود، این است: واقعیت این است که هم چشمی گلچین کننده ی میزان موفقیت و سرما شما است. درحقیقت، این نبردی است که باید در رقابت با رقبای خود برای تصرف موفقیت در آن پیروز میدان باشید. میدان نبرد، حافظه مشتریانتان است. مقاله های مرتبط:استراتژی بازاریابی خود را آزمایش و بهترین سازی کنیدبهترین استراتژی برای بازاریابی انبازی شما چیست

فلسفه ای جدید برای بازاریابی نیاز است که در آن، مدح کلاسیک بازاریابی را نقد می کند؛ همان تعریفی که می گوید: «فقط به نیازهای مشتریانت فکر کن و بوسیله خواسته های آن ها برس». بازار امروز علامت می دهد شرکت هایی که تنها مبتلا خبر و برطرف کردن نیازهای مشتریانشان باشند، داخل چیز پهن ی رقابتیِ تجارت، ماندگار نخواهند بود. تاریخچه «تجارت جنگ است» می گوید برای موفقیت باید رقیب محور بود؛ درحالی که اکثر شرکت ها تلاش می کنند خریدار مدار باشند و طولانی استراتژی های خود را براساس نیازها و خواسته های خریدار بنا نهاده اند؛ بوسیله همین برهان بی آرامی از تاکتیک های نسبتا برابری برای جذب خریدار بهره می برند. بااین همه، به میانه روی چه کسی درون این میان موفق نم است؟

بخاطر موفقیت امروز، هر شرکت باید روی رقبای خودش متمرکز شود. باید بوسیله دنبال شکست های رقبا عزا و سپس به آن ها حملات بازاریابی کرد؛ درست شبیه استراتژی جنگی. به نظر می رسد بسیاری از توفیق های بازاریابی بوسیله همین اسلوب به ثمر رسیده باشد. طرح بازاریابی سنجیده و ارزیابی شده همیشه بخشی برای رقابت با عنوان «تقویم رقابتی» پیاده شدن می گذارد.طرح بازاریابی بخاطر آینده

درون بخشی از تاریخ می خوانیم:درون طرح بازاریابی برای آینده، فضای بیشتری را به رقابت اختصاص می دهیم. این طرح بوسیله مداقه کامل شریک شدن های رقابتی را معاینه می کند و سیاهه نقاط ضعف و قوت رقبا را دراختیار ما می گذارد. همچنین، طرح عملیاتی را برای بهره گیری از فرصت یا دفاع دربرابر آن ها شرح می دهد و حتی شاید بهره برسد که شامل سوابق کلیدی حزن بشود. این سوابق شامل تاکتیک و شیوه ی سازمان کردن می شود. این اقدام شبیه به کاری است که آلمان ها درباره ی مدارک فرماندهان متحدین درون جنگ جهانی دوم انجام دادند.
تمام این ها چه چیزی را برای بازاریابان آینده تداعی می کند؟ این کارها تداعی کننده ی این فقره هستند که بازاریابان باید آماده ی نزاع بازاریابی بشوند و کمپین های بازاریابی بیشتر و بیشتری همانند کمپین های نظامی برپا شود.

استراتژی ها

نویسندگان تاریخ معتقدند بازاریابان می توانند از استراتژی های نظامی نکات بسیاری بخاطر پیروزی در عریضی ی هم چشمی میدان بیاموزند. ال ریس و جک تروت داستان های مشهوری از تاریخچه نظامیان را در کتاب می آورند که درس های بی شماری از اغتشاش را نشان می دهد. این پرورش ها مفاهیمی چون نقشه کشیدن و مانوردادن و قدرت کردن بر دشمن را تو بازار تلاطم بیان می بطی ء. این مفاهیم نه تنها تو چیز پهن ی جنگ، بلکه در میدان رقابتی امروز نیز کاربرد دارد. 
درون کتاب «تجارت تلاطم است»، ال ریس و جک تروت درباره ی چهار رویه استراتژی مقدور بخاطر معلق کردن در چیز پهن ی دعوا بازاریابی واج می گویند. این چهار استراتژی عبارت اند از:استراتژی دفاعی: مناسب مدیران بازار که از موضع ممتاز و مسلط دفاع می کنند.استراتژی حمله: مناسب تصرف وکارهایی که می توانند نظر رهبران بازار را نقد کنند.استراتژی جناحی: داخل این روش، حمله ی مستقیمی به مدیران راسته بود ندارد؛ بلکه محصول یا سرو جدیدی در سرزمین ای از میدان است که مدیر بر آن تسلط ندارد.استراتژی پارتیزانی: کم ارزش مشارکت ها و کسب وکارهای کوچک ی است که منبعی برای حمله بوسیله رهبران بازار ندارند؛ اما آن عرض تند هستند که بتوانند با پاسخی نوک تیز به بازار برازنده دفاع و و کوچکی درون بازاریابی گوشه دست پیدا کنند.

ال ریس و جک تروت می گویند بزرگی استراتژی در آن است که با استراتژی کارا و درست، می توان به قرار و با تاکتیک های جزئی تو جنگ بازاریابی فاتح میدان شد. درواقع، آن ها استراتژی را قدرتی مستقل از نتایج تاکتیک ها ندانسته اند. استراتژی باید از پایین به ارتفاع توسعه صریح بطی ء و تابع تاکتیک باشد؛ ولی چیزی به صیت استراتژی خوب یا بد حیات ندارد؛ چون استراتژی ها ماهیتا ارزشی ندارند. استراتژی های بازاریابی باید فقط براساس کارایی موجودی داخل زمان تماس با مشتری و رقابت سنجیده شوند. درباره ی اصول هریک از استراتژی ها در فصل های جداگانه ای شرح داده شده است.

درباره ی کتاب

کتاب «تجارت دعوا است» از تاریخچه کلمه پا بر جا انگلیسی با عنوان Marketing warfar به فارسی برگردان شده است. درون سال ۱۳۸۴، نشر سیته این کتاب را بدوی بار با برگردان ی محمود حمیدخانی و ویراستاری معصومه جباری منتشر کرد. در سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۷، این انتشارات نسخه های جدیدی از تاریخچه را با عنوان تازه ی «جنگ بازاریابی» و فروست «راهکارهای تبلیغات و بازاریابی» داخل چاپ دوم و سومین نمایش کرد. در سال ۱۳۹۸، نشر هورمزد سراغ این کتاب رفت و آن را با برگردان ای از سیدهدایت طریقی نژاد و ویراستاری پریوش زرین منتشر کرد. تو همین سال، این کتاب تجدید طبع شده است. همان نعوظ که از عنوان کتاب مشهود است، درون دسته بندی قفسه ی ملی تو موضوع بازاریابی و رقابت طبقه بندی شده است. همچنین در انتشار هورمزد، با فروست سری کتاب های مملکت ی تصرف وکار چاپ شده است.خرید با کد تخفیف zoomitدرباره ی نویسندگان

ال ریس (Al Ries) و جک تروت (Jack Trout) نویسندگان تاریخچه های پرفروشی درزمینه ی بازاریابی هسته ای شبیه Bottom-Up Marketing و ۲۲ قانون تغییرناپذیر بازاریابی هستند. آن ها به عنوان دانشجویان استراتژی تجارت و تاکتیک های بازاریابی ناموس مناسبی در سخنرانی ها و کتاب ها و مقاله هایشان کسب کرده اند. 

دیگران درباره دعوا بازاریابی چه می گویند؟

بیل گیتس خواندن این کتاب را برای همه ی مدیران ضروری دانسته است. نامه ی نیوزویک درباره ی کتاب فساد بازاریابی تصنیف است: «کتابی درزمینه ی کسب وکار با تفاوتی آشکار: تصنیف های تر و توصیه های شفاف و با حداقل اصطلاحات مرموز.» بیزینس ویک هم این تاریخچه را حرکتی انقلابی داخل تجارت و شگفت انگیز خوانده است. بینندگان کتاب در گودریدز بسیار از چهار ستاره به این تاریخ داده اند و از آن به نشانی کتابی نام برده اند که بیان کننده ی مبانی بازاریابی درون هر تصرف وکاری داخل هر جای دنیا است. تو آمازون هم این تاریخ حدود چهار بازیگر از کاربرانش ستاندن کرده و فداکار از خوانندگان آن را یکی از کتاب های آسان و بزرگوار درون زمینه ی استراتژی بازاریابی دانسته اند. Usa Today همچنین درباره ی این کتاب می گوید: «این تاریخچه با بیان استاندارد های قاهر و ضعف خورده از چندین مبارزه ی بازاریابی، مطالعه ای مرتبط و دوست داشتنی به وجود می آورد.» واج سرانجام

ال ریس و جک تروت شباهت های کار کننده و کاربردی و جذابی میان استراتژی های جنگی کارآمد کلاوزویتس و استراتژی های بازاریابی در کتابشان اشعار کرده اند. البته آن ها در مقطعی فکر می کنند به شفاف سازی احتیاج است و اذعان می کنند با مقایسه ی رویه های جنگی با استراتژی های بازاریابی قصد خرابکاری خواه انتزاع مدیران را ندارند؛ بلکه این عزب روشی فیزیکی است که می قابلیت با کمک آن به دعوا بازاریابی نگریست؛ زیرا که جنگ بازاریابی دعوایی است که در حافظه ها ائتلاف می افتد و از این نظر می تواند شاق و پیچیده باشد. استراتژی های دعوایی راهی برای عینیت بخشیدن به این نزاع ذهنی میان رقبای بازار است. این روش پرقدرت ترین روش نظامی محسوب می شود که ۱۵۰ سال برجا الباقی و در دانشگاه های نظامی تدریس شده است.زومیت را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:اینستگرام توییتر یوتیوب تلگرامبیشتر بخوانید:جزء ویدیو و تبلیغات ویدیویی بازار چه خدماتی بوسیله کاربران و کسب وکارها نمایش می کند؟معرفی تاریخ «اسرار ذهن ثروتمند» کتابی بخاطر اندیشیدن به سبک میلیونرهامعرفی کتاب «بازیکن تیمی ایدئال» نوشته پاتریک لنچونیپنج اختلال عملکرد آویشن های کاری چیست؟معرفی کتاب «کلان داده» نوشته برایان کلگ

شاید دوست داشته باشید:

پس از حذف کوکی از کروم، چه آینده ای در انتظار دنیای وب است؟

گوگل کروم تا دو سال آینده کوکی های متفرقه خواه بوسیله اصطلاح «کوکی های شخص ثالث» (third-party cookies) را به […]

با مؤلفه های مهم ارزش گذاری علیه آشنا شوید

وقتی مشتریان رخت یا سرویس را ازلحاظ ارج یا مقدار بررسی کنند، درواقع ارج درک شده از آن را با […]

چگونه مهارت اندیشه انتقادی را تو تیم خود ترقی دهیم؟

تفکر انتقادی تو صدر مهم ترین و پرتقاضاترین مهارت ها بخاطر متقاضیان شغلی قرار دارد. با چنین فرضیه ای احتمالا […]