سلامت روانی کارمندان را داخل دوران بحران فراموش نکنید

admin دسته‌بندی نشده

عهد عصبی مربوط به اعصاب سال ۲۰۲۰ که با مسری ویروس کرونا فاتحه شد و درادامه با بحران های اقتصادی متعدد بخاطر کسب وکارها ادامه یافت، مشکلات بی شماری برای مدیران درون تمامی سطوح ایجاد کرده است. درحال حاضر، بسیاری از مدیران روی حل کردن مسائل کنونی متمرکز هستند و حفظ درآمد یا رشد را در عهد همه گیری کووید ۱۹ درون دستورکار قرار داده اند. دراین میان، بحرانی جدی نمدار از لحاظ مصونیت جریان ظهور فاحش کرده است که به تامل مشکلات بی شمار قرنطینه و تعطیلی و دگرگونی قضیه کاری از باهم اتحاد کردن بوسیله مسکن به مرور روی رفتارها و عادت های نیروی انسانی تأثیر می گذارد.

دانشکده ی کسب وکار هاروارد (HBR) که بیش از همه با مقاله ها و مطالب متمرکز بر نظرسنجی و تحقیقات گسترده ی میدانی شناخته می شود، شرایط سلامت فصیح افراد در دوران شیوع کرونا را مطالعه کرده است. نتایج اولیه ی تحقیقات آن ها علامت می دهد از زمان شیوع همه گیری، ۷۵ درصد از مردم عاطفه انزوای اجتماعی بیشتر دارند و ۶۷ درصد سطوح بیشتری از استرس را گزارش می کنند و ۵۷ درصد غصه بی تابی بیشتری درمقایسه با عهد پیش از شیوع شورش تجربه کرده اند. از میان افراد فراهم در نظرسنجی، ۵۳ درصد خستگی روحی بیشتری از گذشته احساس کرده اند. نتایج مذکور حاصل نظرسنجی ای بود که از Qualtric و SAP به مشت HBR رسید. این نظرسنجی درمیان ۲،۷۰۰ سازمانی در ۱۰ صنعتی گوناگون در سرتاسر جهان انجام شد و پیرامون ی زمانی مارس و آوریل ۲۰۲۰ را شامل می شد.

مردم ها درون مدیریت تغییرات ایجاد شده در زندگی بیش توانمند هستند؛ اما درمقابل نبود اطمینان و قطعیت شکننده می شوند. وضعیت کنونی گیتی گرداگرد ما، نبود قطعیت را درون سطوح شخصی و صنف ای و اقتصادی بخاطر تمام آدم به عقب دارد. آمارها و یافته هایی که درباره ی سلامت رسیده منتشر می شوند، پیش بینی شدنی، اما با هشدارهایی جدی همچنین همراه هستند. بوسیله هرحال، وضعیت کنونی نشان می دهد شاید تا آینده ی بلندمدت، فشار روانی روی نیروی انسانی بیش باشد و با مشکلات مصونیت مسئله متعددی روبه رو باشیم. دراین میان، مدیران عامل نقشی مهم داخل بهبود وضعیت سلامت کارمندان ایفا می کنند و می توانند با پاس نکاتی، به گشایش وضعیت افراد معاون کنند. درادامه فداکار از این موارد را بررسی می کنیم.

مقدمه گفت وگو

درحدود ۴۰ درصد از کارمندان حاضر درون نظرسنجی اعلام کردند شرکتشان از زمان شیوع همه گیری جویای احوال شرایط زندگی و کار آن ها نشده است. این طور آماری واقعا شوکه کننده به نظر می رسد. افرادی که در این دسته راحتی دارند، ۳۸ درصد بیشتر از سایرین کاهش شرایط سلامت قضیه را گزارش می دهند. مدیر چگونه می تواند بدون سوال وضعیت و حال کارمندان در عهد تلاطم بوسیله او کمک کند؟ قطعا پاسخ صراحت بخاطر این سؤال نیست و باید مرحله ی ابتدا کمک به کارمندان را با همان احوال پرسی و گفت وگو درباره ی وضعیت زندگی مبدا کنید.تعداد چشمگیری از کارمندان از گفت وگو با مدیران درباره ی اشتی روحی استقبال می کنند

درون فدایی مواقع، رعایت حریم خصوصی افراد از شکل گیری گفت وگو میان مدیر و کارمند درباره ی شرایط سلامت مانع می شود. همچنین، تحقیقات مدال می دهد از هر پنج نفر، سه نفر مشکلی با احوال پرسی مدیران خود ندارند. نکته ی اساسی تر اینکه بیش از ۴۰ درصد افراد منتظر این رفتار مدیران هستند. درنتیجه، دامنه اول برای کمک به سلامت روانی کارمندان ، بازکردن درها به روی آن ها و احوال پرسی درباره ی وضعیت سلامت فکری خواهد حیات. البته قطعا برخی از کارمندان در شرح دادن وضعیت روحی راحت نیستند، اما به هرحال ساختن امکان گفت وگو، نرخ یدکی دارد.

بهتر است مدیر مستقیما گفت وگو درباره ی وضعیت سلامت کارمندان را ابتدا کند و این مقرری را بوسیله واحد نیروی انسانی برون سپاری نکند. اکثر افراد فراهم در نظرسنجی، مسئولان واحد نیروی انسانی را در کمترین اولویت برای گفت وکو درباره ی وضعیت سلامت روحی فراغت دادند. درمقابل، کارمندان به گپ با همکاران و مدیران بیش از سایر گروه ها امید نشان دادند.شنوایی دادن به گفتگو ها با رویکرد حمایتی

مدیران درمقابل کارمندانی که تمایل بوسیله گفت وگو را از خود مدال داده اند، تو شنیدن صحبت ها باید رویکرد حمایتی را در پیش بگیرند. نیازی ازاله برای حل تمامی مسائل افراد یک باره رفتار کنید. به جای این کار، گوش اعطا کردن با رویکرد حمایتی را تمرین کنید. بوسیله مخاطب خود نشان دهید مشکلات او را درک کرده اید و این شنیده شدن درگیری ها را بوسیله او بفهمانید. از گفت وگوی متقابل و صحبت درباره ی خودتان همچنین نهراسید. همین صحبت های متقابل باعث خلق کردن تکیه می شود. نشان دهید خودتان چگونه غوغا را مدیریت می کنید و حتی آسیب پذیربودن خودتان را پنهان نکنید.

آمارها نشان می دهد ۴۰ درصد از مدیران ارشد در دایره های گوناگون، کاهش شرایط اشتی روحی را از زمان عالمگیر همه گیری امتحان کرده اند. درواقع، تفاوتی نمی بطی ء کارمند معمولی یا مدیر میانی یا مدیرعامل باشید. همه ی افراد دستخوش مشکلات روحی هستند. هرچه افراد زودتر بیدار تنهانبودن داخل دوران بحران شوند، بهتر به یکدیگر کمک خواهند کرد. فراموش نکنید در گفت وگو با کارمندان، قطعا با داستان های متفاوت و سطوح متفاوت از نزاع روحی روبه رو خواهید شد. خود را بخاطر گفت وگوی حمایتی با انواع شرایط آماده کنید.

مشاوره ی دنباله دار

صحبت درباره ی سلامت روان گفت وگویی یک جنین ای و ثابت نیست. با رویکردی استوار و ثابت، می قابلیت به مدیریت قطعیت نداشتن افراد معاون کرد. ۹۰ درصد از افراد حاضر درون نظرسنجی می گویند تو دوران همه گیری، ترجیح می دهند حداقل هفته ای یک بار با نگرش فقره خود وفاق برقرار کنند و حتی ۲۹ درصد از آن ها ارتباط روزمره را اولویت می دهند. اکثر افراد گفت وگوی مستقیم تلفنی با مدیر یمین را بوسیله عنوان نیکوترین روش گفت وگو درباره ی سلامت فکری عنوان می کنند. کارمندان زیرنظر مدیرانی که تو گفت وگوکردن قدرتمند نیستند، به گمان بیشتری درون معرض مشکلات روحی و روند هستند. درنهایت، گفت گوهای دنباله دار و منظم با کارمندان نقش مهمی داخل رفع مشکلات فکری آن ها ارتکاب خواهد کرد.مراقبت از همگی ی جزء های سازمان

مدیران عامل علاوه بر مدیریت و بازرسی پهلو شرایط اشتی روحی کارمندان، باید وضعیت سلامت مدیران میانی را هم تو نظر داشته باشند. حفظ رویکرد منظم در بررسی و بازرسی کنار سلامت روانی در بی مو مدخل های شرکت، کمک شایانی به مدیریت اغتشاش خواهد کرد. پیاده سازی نظرسنجی های منظم پیرامون ای از همه ی کارمندان و مدیران رویکردی کاربردی تو این مسیر محسوب می شود. بوسیله هرحال، شرایط کنونی زمان مناسبی برای واکنشی بودن مدیران نیست و آن ها باید جلوتر از روندها حرکت کنند.

آمارها نشان می دهد تقریبا یک سوم از کارمندان ارتباط صمیمی و غیررسمی با سازمان خویشتن ندارند. افرادی که چنین ارتباط هایی تجربه نمی کنند، ۱۹ درصد بیش از سایرین درمعرض تهدید مصونیت فکری هستند. اوضاع واحوال کنونی و کارکردن در خانه، افراد را بسیار ازپیش از هم دور کرده است و گفت وگوهای متداول روزانه درون محیط کار از بین رفته اند. اگرچه نمی توان داخل وضعیت قرنطینه ی خانگی آن کنفرانس های غیررسمی و گفت وگوها را تکرار کرد، می توان با استفاده از ابزارهای موجود، ارتباط غیررسمی و انحصاری را حفظ کرد. جلسه های دوروبر ای غیررسمی در آخر هفته ها و گفت وگوهای دوستانه، داخل حفظ ارتباط افراد با اداره بسیار کارساز هستند.اطلاع رسانی درباره ی دستور کار های پشتیبانیمقاله های مرتبط:ویروس کرونا؛ دوری گزینی مدنی چه تأثیری بر حافظه و بدن دارد؟چگونه از خستگی بیش از حد فرمان تو بناء جلوگیری کنیم؟

اگر تو دایره خود برنامه هایی حمایتی برای بهبود سلامت جریان کارمندان دارید، حتما بوسیله آن ها اطلاع دهید. شاید این طور خدماتی در باهم اتحاد کردن های ایرانی مرسوم نباشد؛ اما می توان با استفاده از شرایط کنونی، بوسیله ممارست این خدمات را هم بوسیله خدمات پرسنلی اضافه کرد. شریک شدن با مشاوران در طرح های مشارکتی و تبادل مزایا در شرایط کنونی به هر دو طرف دستیار می بطی ء. پس از پیاده سازی این امکانات، حتما به کارمندان اطلاع رسانی کنید. برخی از کارمندان قطعا از خدمات استفاده می کنند و برای سایرین همچنین همین اطلاع از تکاپو های همدستی بخاطر سلامت آن ها ارزشمند خواهد وجود.

درنهایت، همه می دانیم شرایط کنونی علاوه بر بحران های اقتصادی، با فساد های فکری و روند همچنین همراه شده است. درون وضعیت کنونی، علاوه بر پشتیبانی و کمکی که افراد می توانند از دوستان و اعضای قوم ی خود گرفتن کنند، بیش از همیشه نیازمند امن مدیران و همکاران هستند. به هرحال، شرکت مخبر سبک و حالت جدیدی شده است و بوسیله نرم کردن نیاز بوسیله تغییر رفتار و رویکردهای مدیران و کارمندان نیز دریافتن می شود.بیشتر بخوانید:معرفی کتاب «اصل صعود: تأثیر شگفت انگیز پیروزی های کوچک داخل فضا کار»با مؤلفه های مهم نرخ گذاری دشت آشنا شویدهوش مصنوعی کسب و کار را متحول خواهد کردداستان ماهی اسایش ای که مایکروسافت برای یکی از مدیران اپل فرستادمعرفی کتاب «خلق کردن برای ماندن» پی صلاحیت دار جیم کالینز

شاید دوست داشته باشید:

پس از حذف کوکی از کروم، چه آینده ای در انتظار دنیای وب است؟

گوگل کروم تا دو سال آینده کوکی های متفرقه خواه بوسیله اصطلاح «کوکی های شخص ثالث» (third-party cookies) را به […]

با مؤلفه های مهم ارزش گذاری علیه آشنا شوید

وقتی مشتریان رخت یا سرویس را ازلحاظ ارج یا مقدار بررسی کنند، درواقع ارج درک شده از آن را با […]

چگونه مهارت اندیشه انتقادی را تو تیم خود ترقی دهیم؟

تفکر انتقادی تو صدر مهم ترین و پرتقاضاترین مهارت ها بخاطر متقاضیان شغلی قرار دارد. با چنین فرضیه ای احتمالا […]