با مؤلفه های مهم ارزش گذاری علیه آشنا شوید

admin دسته‌بندی نشده

وقتی مشتریان رخت یا سرویس را ازلحاظ ارج یا مقدار بررسی کنند، درواقع ارج درک شده از آن را با پر پشت مقایسه می کنند که فروشنده اعلام می کند. بازاریابان و مدیران سهم بنیانی ای از سعی و زمان خود را بوسیله مدیریت مدخل بها ویژه داده و از حصه ارج بی خبر مانده اند. به هرحال، آن ها طبیعتا به قفا درآمدزایی بیشتر بوده اند که با افزایش مقدار محقق می شود. همچنین، مدیریت ارج را می نبوغ مقدر شدن ساده ی فقره دانست؛ چون دربرگیرنده مدیریت اعداد محدودی می شود و فرایندهای تفریق قیمتی بی آرامی امروز با کیفیت و ساختارمندی مناسبی انجام می شوند.

آنچه کاربرد کنندگان به عنوان ارزش می بینند، مفهومی پیچیده است و ازلحاظ روان شناختی نمی توان آن را به سادگی درک کرد. دراین میان، تیم های رهبری با مشکل جدی مدیریت نرخ و اسلوب هایی بخاطر ارائه ی بهتر آن روبه رو می شوند؛ ارزشی که می تواند در قسمت قسمت کردن بندی های گوناگون عملکردی (نفع جویی در زمان و کاهش خرج) خواه احساسی (کاهش بیم و نمایش ی مشغولیت) تصور و تحلیل شود. 

تحلیل برگزینی منحصربه فرد که ادعا بخاطر ترکیب های متفاوت از قابلیت ها و قیمت و دیگر اجزای محصول را مطالعه می بطی ء و روش های تحلیلی مشابه، ابزارهای قدرتمند و سودمندی هستند. همچنین، آن ها برای آزمایش واکنش استعمال کننده به مفاهیم از پیش تعیین شده ی قیمت طراحی شده اند. مفاهیم از پیش تعیین شده همان هایی هستند که مدیران انتخاب می کنند و عموما دامن تأثیر قضاوت همان مدیران قرار دارند. بخاطر دریافتن مفاهیم جدید ارزش و جلوه گر کردن مؤلفه های بیشتر، باید بوسیله این نکته مداقه کنیم که مردم چه چیزهایی دیگری را ارزشمند می دانند.

طبیعت و استاندارد مقدار هر دشت ابد داخل چشم مالک آن دیده می شود. البته قراردادهای عمومی برای ارزیابی بها بی قراری وجود دارند که به شرکت ها کمک می کنند بهره وری خود را تو بازارهای کنونی افزودن دهند یا به بازارهای جدید بیدار شوند. مدل سازی حرفه ای از ارزش مدنظر مصرف کننده، بوسیله شرکت امکان می دهد ترکیبی جدید از ارزش ها را خلق کردن درنگ که با کالاها و خدمات ارائه دادنی هستند. ترکیب بی عیب پر حرارت به وفاداری بیشتر خریدار منجر می شود. همچنین، تمایل مشتری ها برای امتحان کردن برند جدید به اختلاط کم قیمت مقدار ها رابطه دارد و درنهایت، به نمو درآمدی ثابت و ارزان می رسد.ارزش محصول درون تکامل با استراتژی ارج گذاری بزرگی محسوس می کند

گروه محققان دانشکده ی کسب وکار هاروارد داخل نتایج یکی از تجسس های خود، ۳۰ مؤلفه ی مهم ارزش را تطویل داده اند. مؤلفه های مطرح شده درون چهار مدخل دسته بندی عرضه می شوند: عملکردی، احساسی، تأثیر ژرف پهلو عمر و تأثیر مدنی. فدایی از مؤلفه ها به درون کاربر متمرکز هستند و نیازهای شخصی او را کمال مطلوب قرار می دهند. به عنوان مثال، «جهت» که در دسته بندی تأثیر عمیق بر زندگی فراغت می گیرد، هسته ی ارزشی محصولات ردگیری سلامت فیت بیت محسوب می شود. مؤلفه های دیگر به بیرون مشتری متمرکز هستند و به او کمک می کنند با گیتی دوروبر خویشتن تعامل برقرار و تو آن حرکت کند. در این زمینه، می استعداد مؤلفه ی عملکردی «نظم دهی» را مقدار هسته ای محصولاتی همچون نرم افزارهای شخصی مدیریت مالیات مانند TurboTax از باهم اتحاد کردن اینتویت دانست؛ ابزارهایی که به کاربر امکان می دهند با پیچیدگی های جهان پیرامون بهتر ارتباط متین درنگ.

تحقیقات دانشگاه هاروارد در نگاه مبدا نظر مشتری و بارانی او بخاطر محصول را بررسی نمی کند؛ بلکه ساختارهای زیرسطحی اظهارنظر برای آن ها اهمیت دارد. به عنوان مثال، وقتی کاربر خدمات بانک خود را «مایه تسلی» توصیف می کند، ترانه او مؤلفه های عملکردی صرفه جویی در زمان، کناره گیری از مشکلات، آسان سازی فرایند و کاهش مجاهدت بخاطر انجام فقره هستند. درمقابل، وقتی عکاس دوربین هزاردلاری لایکا را باکیفیت خطاب می کند، مؤلفه های دیگری مدنظر دارد. مؤلفه ی کیفی تأثیرگذار کنار زندگی موسوم به «خود اصلی سازی» یکی از موارد پایه ای بخاطر شکل گیری درود او بوده اند؛ مؤلفه ای که شاید از دریافتن غرور مالکیت دوربینی حرفه ای خلق کردن شود که تو زیاد از یک قرن داخل دست عکاسان صنف ای راحتی داشته است.

مؤلفه های ۳۰ گانه ارج ثمر

مؤلفه های ۳۰ گانه ی بررسی ارزش محصول سه دهه فعالیت محققان دانشکده ی کسب وکار هاروارد را دربر می گیرد که ترکیبی از تحقیقات خریدار و مطالعه و معاینه مشتریان مستخدم محسوب می شود. مطالعات نیز درون دو دسته ی کمّی و کیفی رویت مشتریان را تجرید می کرده اند. اکثر مطالعات نیز با استعمال از تکنیک مصاحبه ی نردبانی انجام شده اند. مدلی که از تحقیقات حاصل شد، داخل مدل هرم نیازهای اساسی مزلو ذات دارد که اولین بار درون سال ۱۹۴۳ چاپ شد. به نعوظ خلاصه، مزلو در نظریه ی خود ادعا می کند فعالیت های انسان از خواست درونی بخاطر برطرف کردن نیازهای مختلف از نیازهای بیش اولیه قرین امنیت و غذا و فراغت تا گوناگون پیچیده همچون عزت لمحه و نوع مودت نشئت می گیرد. امروزه، تقریبا تمامی بازاریابان با هرم مزلو آشنا هستند. رویکرد مؤلفه های بها همچنین همین چشم انداز را با تمرکز روی انسان بوسیله نشانی استعمال کننده مطرح می نرم. در گروه بندی جدید، رفتار آدم ها داخل بستگی با محصولات و کالاها تطویل داده می شود.

مقایسه ی هرم مزلو با مؤلفه های ۳۰ گانه مقدار گذاری ثمر خالی از لطف نیست. او نظریه ی خود را به رخ متنی مطرح کرد؛ اما مفسران بعدا طراحی هرم را برایش ابداع کردند. در پایین هرم، نیازهای امنیتی و فیزیولوژیکی را مشاهده می کنیم؛ درحالی که در بالای آن، نیازها تیره تر می شود و بوسیله نیازهایی همچون خویشتن پا بر جا سازی و خودبرتر بینی می رسیم. تصور اولیه و مرسوم این است که مردم تا پیش از برطرف شدن نیازهای موجود در پله های پایین هرم، نمی توانند نیازهای بالایی برطرف کنند. البته دیدگاه خود مزلو تفاوت های ظریفی با تفسیر کنونی داشت. او متقی بود الگوهای متنوعی برای رفع نیازهای هر پله وجود دارد. به عنوان مثال، صخره نوردان نیاز به خویشتن پا بر جا سازی را در ترفیع به قله های بغرنج بدون استفاده از طناب برطرف می کنند؛ درحالی که نیازهای نخستین همچون کنف را نادیده می گیرند.

هرم مؤلفه های مقدار گذاری علیه نیز ساختاری نسل مراتبی دارد؛ هرچند لزوما ازلحاظ تئوری ادعای کامل بودن نمی کند. در این هرم، قوی ترین مؤلفه های ارزشی در اوج استراحت دارند؛ درنتیجه، شرکتی که تمایل دارد مؤلفه های فوقانی را تو محصول خود عرضه کند، باید چندی از مقدار های عملکردی رایج در دسته بندی دشت خویشتن داخل لایه های پایین را اندوه داشته باشد. البته درنهایت خیساندن های متنوعی از مؤلفه ها داخل محصولات و سرویس های فیروز امروزی دیده می شوند.

بسیاری از مؤلفه های قیمت محصول از صد ها پیش و حتی قبل تیز حیات داشته اند؛ بااین حال، ظهور و ابراز آن ها قطعا با چشم پوشی زمان تغییر کرده است. به عنوان مثال، قیمت «متصل کردن» را داخل گذشته پیام رسان هایی نمایش می دادند که پیام ها را با پای پیاده جابه جا می کردند. سپس، گوناگون پست، تلگراف، تلفن، اینترنت، ایمیل و اپلیکیشن های پیام رسان نماد این بها شدند.

ارتباط مؤلفه ها بسته به صنعت محل فعالیت و نزاکت و گروه بندی جنسیتی و سنی مشتریان تبدیل می نرم. به عنوان مثال، مقدار «نوستالژی» یا «کامل کردن» احتمالا معنای خاصی بخاطر کشاورزانی نخواهد داشت که داخل کشورهای درحال توسعه فعالیت می کنند؛ درحالی که «کاهش مخاطره» و «درآمدزایی» برای آن ها حیاتی خواهد بود. بوسیله همین ترتیب، درون طول تاریخ شکل و نماد «خود اصلی سازی» تغییر کرد و عموما خارج از دسترس اکثر مصرف کنندگانی وجود که روی «بقا» متمرکز بودند. درنهایت، هر ثمر و خدماتی که به صرفه جویی درون زمان و کاهش دشواری ها و خرج ها منجر می شد، همیشه طرفدار داشت.

افزودن درآمد

محققان هاروارد بخاطر مطالعه ربط و تأثیر مؤلفه های قیمت روی عملکرد شرکت ها، خصوصا وفاق با مشتری و افزایش درآمد، با سرویس Research Now همدستی کردند تا روی بیش از ۱۰ هزاره مشتری مردمان ایالات متحده درزمینه ی گرفتن و درک آن ها از حدود ۵۰ همدستی مستقر در آن کشور جستار کنند. هریک از افراد حاضر در نظرسنجی شرکتی که محصولی از آن خریده بودند، بخاطر هر مؤلفه با امتیازی بین صفر تا دَه تجسس کردند. درنهایت، امتیازهای به دست آمده با عوامل عمده ارتباط با خریدار و درآمدزایی شرکت مقایسه شد تا ارتباط آن ها کشف شود.

هرم مزلو

تصور نخستین بر این وجود که مشارکت هایی با عملکرد کم قیمت داخل مؤلفه های متنوع، مشتریان وفادارتری از دیگران خواهند داشت و نظرسنجی و نتایج اولین ی آن تا حدودی این تصور را تأیید می کرد. عامل NPS (یکی از عوامل بنیادی بررسی ارتباط با مشتری) باهم اتحاد کردن هایی که در چهار مؤلفه خواه بیشتر از ۵۰ درصد از مشارکت کنندگان امتیاز بالا (هشت خواه بیشتر) دریافت کردند، سه برابر بیشتر از شرکت هایی بودند که این امتیاز را تنها درون یک مؤلفه محزون بودند. بوسیله علاوه، NPS شرکت های سابق الذکر (شرکت هایی همچون اپل، سامسونگ، USAA ،TOMS و آمازون) چهاربرابر شرکت هایی حیات که در هیچگاه مؤلفه ای نمره اوج نداشتند. قطعا هرچه امتیازهای بالا داخل مؤلفه های بیشتری به دست بیاید، عملکرد شرکت بهتر خواهد بود؛ ولی هیچگاه شرکتی نمی تواند تمامی ۳۰ مؤلفه را داخل ثمر و نوکری خود نمایش بطی ء. تا اینکه اپل که از شرکت های موفق بازار مصرف کننده محسوب می شود، عزب ۱۱ مورد از ۳۰ مؤلفه را داشت. دراین میان، اهمیت انتخاب بی عیب و استراتژیک مؤلفه ها بخاطر هر محصول مشخص می شود که درادامه آن را توضیح می دهیم.تو هرم مزلو و تفسیر آن بخاطر نیازهای بشر، استثناءهایی غصه وجود دارد

محققان در پیش زمینه ای دیگر تصور می کردند که شرکت هایی با عملکرد مناسب داخل چند مؤلفه ی ارزشی، سرعت نمو درآمدی بهتری از سایرین خواهند داشت. قطعا عملکرد پرعضله و مفت هر مشارکت در چند مؤلفه، با درآمد بیشتر و نمو زننده تر مالی همراه می شود. شرکت هایی که چهار تشخیص رفعت به مشت آوردند، چهاربرابر سرعت نمو بیشتری از شرکت های دیگر با یک تشخیص فراز امتحان می کردند. شرکت های پیروز بازار در رقابت با دیگر فعالان در برگزینی مؤلفه های متاخر خلاقانه تر عمل می کنند؛ هرچند لزوما از مؤلفه های موجود در هرم ارزش ها پیروی نکرده باشند.

نکته ی دیگری که در تحقیقات بررسی شد، تأثیر مؤلفه های نرخ روی نمو سریع سهم بازار مشارکت های دیجیتالی بود. این نظریه هم به خوبی در نظرسنجی تأیید شد. به عنوان مثال، آمازون بیشترین امتیازها را در نظرسنجی تصرف کرد که قدرت اضافه ارزش به مفهومی هسته ای را به نیکی نشان داد. آن ها قابلیت هایی را در محصولات خود پیاده کرده اند که نزدیک به مؤلفه های مطر ح شده در هرم ارج هستند. بوسیله نشانی مثال، تو آمازون پرایم که در سال ۲۰۰۵ معرفی شد، انبازی روی دو مؤلفه ی مهم «کاهش هزینه» و «صرفه جویی در زمان» تمرکز کرده بود. کاربران با صیقل سالانه ۷۹ دلار، تحویل دوروزه ی کالا را به قیافه تضمین شده دریافت می کردند. آن ها سپس قابلیت هایی همچون استریم محتوا را بوسیله پرایم اضافه کردند که مقدار های «دسترسی» و «لذت/مشغولیت» را ارائه می کرد. از قابلیت های دیگر می توان به سرو بی نهایت ذخیره سازی عکس در سرورهای آمازون اشاره کرد که قیمت «کاهش ریسک» را به همراه داشت. هر مؤلفه ی متاخر گروه وقار از مشتریان را به همدستی جذب می کرد و درخت سرو ها را پیشرفت می انصاف. پرایم اکنون بوسیله بیش از ۴۰ درصد از میدان ایالات متحده خاصیت کرده است و بوسیله نشانی غول لقمه فروشی شناخته می شود. همین موفقیت ها به شریک امکان داد تا مقدار سرویس خویشتن را هم بوسیله ۱۱۹ دلار اضافه دهد.الگوهای مقدار

محققان درادامه برای اینکه بتوانند بوسیله شرکت ها تو مدیریت بخش نرخ مطابقت ی محصول کمک کنند، چگونگی تأثیر مؤلفه ها کنار نصیب وری کسب وکار را تحلیل کردند. آیا تعدادی از مؤلفه ها بیش از بقیه اهمیت داشتند؟ آیا شرکت ها بخاطر موفقیت بیشتر باید در بالای هرم رقابت کنند؟ آیا آن ها می توانند با تمرکز روی مؤلفه های عملکردی رشد کنند؟ مصرف کنندگان در مقایسه ی محصولات دیجیتال با سنتی چه ارزش هایی می بینند؟ با ترکیب داده های جمع آوری شده از نظرسنجی، سه الگوی حقیقی برای ابداع ارزش تدوین شد.

برخی مؤلفه ها متجاوز از بقیه ابهت دارند

تو میان تمامی صنایعی که در تجرید HBR حضور داشتند، چونی تصورشده از دشت زیادترین تأثیر را روی وفاداری خریدار می گذاشت. محصولات و خدمات هر شریک باید حداقلی از این مؤلفه را داشته باشند و هیچ مؤلفه ی دیگری در هیچگاه سطحی نمی تواند هبوط کیفیت را تکرار کند.

مؤلفه ی حیاتی پس از چونی وابستگی یدکی به صنعت هدف تصرف وکار دارد. داخل صنایع غذایی و نوشیدنی، قطعا «جذبه ی حسی» بسیار مهم است. درون بانکداری مصرف کننده، «ارائه ی دسترسی» و «وراثت (سرمایه گذاری کم قیمت برای اولاد های آینده)» شکوه واضح می کند. درواقع، «وراثت» را می نبوغ مؤلفه ای کاملا حیاتی تو تمامی سرویس های مالی دانست که از ارتباط مستقیم پول و وراثت نصیب می سرما. تو صنعت گوشی موبایل، ترکیبی از مؤلفه های گوناگون وقار دارد که از میان آن ها می توان به «کاهش محظور ها»، «صرفه جویی در زمان»، «ایجاد وابستگی»، «کامل کردن»، «تنوع»، «تفریح و مشغولیت»، «ارائه ی دسترسی» و «نظم دهی» اشاره کرد. تولیدکنندگان مرجح فعال داخل این صنعتی تو نظرسنجی ها زیادترین امتیازهای قیمت دهی به خریدار را قبض کردند.مصرف کنندگان ارزش همدستی های دیجیتالی را بیشتر می دانند

کسب وکارهای آنلاین با نقشه کشی و ساختاردهی عالی بسیاری از تعامل های مشتری را آسان تر و دردسترس نمدار می کنند. درواقع، اکثر تصرف وکارهای دیجیتال تو ارزش هایی همچون «نفع جویی در زمان» و «دوری از مشکلات»، عملکرد موفقی دارند. به عنوان مثال، نتفلیکس در نظرسنجی درمقایسه با تلویزیون های سنتی، در ارزش هایی همچون کاهش هزینه و بها درمانی و نوستالژی سه برابر و تو مقایسه با دیگر شرکت های رسانه ای، در ارزش تنوع امتیاز بیشتری کسب کرد.شرکت های سنتی هنوز می توانند درون برخی مؤلفه ها برنده بازی شوند

خرده فروشان و فعالانی که هنوز از یک کانال (ابتیاع سنتی) بخاطر تعامل با مشتری استعمال می کنند، داخل فداکار مؤلفه های احساسی و تأثیر پیاده شدن زندگی عملکرد بهتری دارند. بوسیله نشانی مثال، آن ها در پیروزی درون مؤلفه هایی همچون «مقدار آماج ای» و «جذابیت» و «ربط و تعلق»، دوبرابر اقبال بیشتری از خرده فروشانی دارند که تنها آنلاین فعالیت می کنند. مصرف کنندگانی که از فروشندگان مجهز تو فروشگاه ها کمک می گیرند، رتبه های بیشتری به تکه فروشان می دهند. درنهایت، همین مؤلفه های احساسی باعث شدند برخی از خرده فروشان متمرکز بر بیع فیزیکی، در کسب وکار زنده بمانند.

تصرف وکارهایی که مؤلفه های ارزش احساسی بیشتری دارند، در افزایش فاکتور NPS درمقایسه با رقبایی فیروز تر می شوند که بیشتر روی عملکرد علیه متمرکز هستند. قبلا مطالعه ای انجام شده بود که تا حدودی این نتیجه را تأیید می کرد. داخل مطالعه ی مذکور، ادعا شد فناوری های دیجیتال به جای محو کردن کسب وکارهای فیزیکی، آن ها را متحول می کنند؛ درنتیجه، ترکیب کانال های فیزیکی و دیجیتالی بیش کاربردی مرطوب از تمرکز صرف کردن روی یکی از حوزه ها خواهد بود. به همین دلیل، کسب وکارهای متنوعی را می بینیم که با حقیقت های فیزیکی بوسیله ممارست کانال های دیجیتال را برای ارتباط و جذب مشتری تفویض می کنند. تو مقابل، کسب وکارهای آنلاین و دیجیتالی متعدد غم بوسیله جانب سیاق اندازی کانال های فیزیکی پیش رفته اند. پس مجددا می قابلیت پیش بینی کرد ارائه ی نرخ های متنوع، موفقیت را آسان تر می کند.به کارگیری مؤلفه های مقدار گذاری

پس از دریافتن مؤلفه های ارزش محصول و خدمات و تأثیر الگوهای متنوع آن ها در صعود کسب وکار، نصیب و قسمت بوسیله پیاده سازی آن ها می رسد. به هرحال، مؤلفه ها باید به حل مشکلات اساسی کسب وکار همچون اضافه درآمد معاون کنند و کمترین حاجت را برای تحول اساسی محصول و خدمات موجود داشته باشند.

بسیاری از شریک شدن هایی که با محققان دانشکده ی تصرف وکار هاروارد همکاری می کنند، مقدار های ۳۰ گانه ی آن ها را به مرور در ساختار خود پیاده کرده اند. آن ها حتی ذهنیتی متمرکز بر نخجیر ارزش را در میان کارمندان توسعه داده اند. اگرچه بسیاری از کارآفرینان موفق به عارض فطری راهکارهایی بخاطر ارائه ی ارج را در روانی نوآوری خود کشف کرده اند، با رشد شرکت کار آن ها مشکل می شود. تو شریک شدن های بزرگ، رهبران زمان قدری را به وفاق با مشتریان اختصاص می دهند؛ درنتیجه سرعت نوآوری به مرور در شریک شدن کاهش می یابد. مؤلفه های ارج به این رهبران کمک می کنند ارزش های جدید را خبر کنند. 

فدایی از کسب وکارها پس از درک ارج های مهم و کاربردی برای محصول، آن ها را به ساختار ارائه دادنی درون میزان کسب وکاری خود تبدیل می کنند و فدایی دیگر مجددا تحقیقات را شروع و ارزش های عمده برای صنعت محل فعالیت را پیدا می کنند. سپس با سرمایه گذاری روی آن ارزش ها، نفوذ و درآمد خویشتن را افزودن می دهند. شریک هایی که تو قیمت های اصلی صنعت خود کمبود دارند، پیش از افزودن کردن مؤلفه های جدید به مدل کسب وکاری، باید شکست ها را برطرف کنند.

اضافه کردن ارزش بوسیله مؤلفه های کنونی کسب وکار اهمیت اضافی تو افزودن قیمت طاس محصولات دارد. اهمیت این بخش زمانی بیشتر می شود که بتوانید با حفظ وضعیت موجود و تنخواه گذاری و توجه بیشتر، مؤلفه ی جدید را افزودن کنید. به عنوان مثال، شرکت های یواش افزاری درون سال های اخیر با افزایش کردن قابلیت های پس انداز سازی و پردازش ابری، مقدار «کاهش ریسک» را به محصولات و خدمات خود افزوده اند که تا حدودی ارزش «عرضه ی دسترسی» را همچنین به همراه دارد.مقاله های مرتبط:آموزش گوناگون رویکردها و استراتژی های قیمت گذاریآموزش: تفویض استراتژی های بازاریابی در مراحل مختلف حرکت دورانی ی حیات محصول

فرایند پیداکردن مؤلفه ی ارزشی جدید بخاطر محصولات و تکثیر کردن آن به ساختار کنونی، بوسیله رسیدگی و بررسی عمیق مدیران نیاز دارد. به عنوان مثال، می قابلیت خوش نویسی زیر را به نشانی پیشنهادی برای تجسس و پیداکردن ارج متاخر بخاطر شرکت مطرح کرد.

تحقیقات گسترده و شنیدن رویت مشتریان بالقوه و بالفعل را می نبوغ مرحله ی اول تو شناسایی مؤلفه ارزشی متاخر دانست. در این مرحله، باید رجحان های مشتری بخاطر تفویض محصول در دسته بندی هدف خود واضح و سپس موضوعاتی همچون دلایل ناخرسندی بررسی شوند. پس از بررسی و شناخت این مؤلفه ها، باید با وحدت آن ها به مؤلفه های اصلی و تأثیرگذار در هرم، ایده های متاخر را وقوف کرد. داخل مراحل بعدی، باید نمونه های ابتدایی را دقیقا مانند مدل سازی محصول متاخر اول کنید. پس از نقشه کشی مدل های اولیه و مفهومی، مجددا باید فرایندهای بازخوردگیری و حتی مصاحبه های رودررو را بخاطر تحلیل ایده های جدید انجام دهید.

مؤلفه های قیمت محصول زمانی مفید و کارساز خواهند وجود که رهبران راه اندازی بوسیله اهمیت آن ها داخل خلق فرصت های رشد برای شرکت، خصوصا درآمدزایی، پی ببرند. در چنین وضعیتی، قطعا افزایش کردن ارزش متاخر بوسیله محصولات خواه بازنگری درون طراحی آن ها برای گشایش اختلاط ارج به تقدم سازمان تبدیل خواهد شد. حداقل مدیریت ارزش و بازطراحی محصول برای ترکیب بهینه باید داخل اولویتی نزدیک به مدیریت خرج و قیمت گذاری محصول و افزایش وفاداری مشتری راحتی گیرد. نقاط اصلی هدف کسب وکارها که باید مأموریتی حول بهبود مقدار ها داشته باشند، در موارد ذیل خلاصه می شوند:توسعه ی محصول جدید: مدلی که معرفی کردیم، خصوصا در نقشه کشی محصول جدید یا افزودن کردن ارزش به دشت کنونی وقار و کارایی دارد. به نشانی مثال، مدیران برای توسعه ی مؤلفه ی ارزشی جدید می توانند این طور سؤالاتی مطرح کنند: آیا می توانیم راه جدیدی برای ارتباط با مصرف کنندگان توسعه دهیم؟ آیا مشتریان ما از ادغام سرو با دیگر اپلیکیشن ها و نرم افزارها منفعت می برند؟ آیا می توانیم ارزشی درمانی بوسیله درخت سرو خویشتن اضافه کنیم؟قیمت گذاری: مدیران عموما قیمت دشت و سرویس را به عنوان رادیکال ترین اهرم مدیریت تقاضا می بینند. زمانی که تقاضا مدلل باشد، قیمت بیشتر به معنای سود بیشتر خواهد بود. همچنین، بها بیشتر تا حدودی معادله ی ارزش برای استعمال کننده را تغییر می دهد. درنتیجه، هرگونه بحث و تبادل دیدن درباره ی تغییر در قیمت ها باید افزایش کردن مؤلفه های ارزشی جدید را در نظر داشته باشد. بوسیله یاد بیاورید آمازون با افزودن کردن مؤلفه ی ارزش حیاتی، به نرم کردن توانایی اضافه کردن بها ها را همچنین بی پرده کرد.

قسمت قسمت کردن بندی مشتریان: اکثر همدستی ها در تقسیم بندی مشتریان بوسیله گروه های جنسیتی و سنی و رفتاری رویکردی متداول دارند. آن ها سپس بها های هریک از گروه ها را تحلیل و محصولات و خدماتی بخاطر عرضه ی آن بها ها عرضه می کنند.

هرگاه فرصتی برای گشایش ارزش ها پدیدار شود، مدیران باید نظرسنجی و بررسی کلی روی مشتریان کنونی و بالقوه انجام دهند تا وضعیت کنونی شرکت را در ارائه ی فرصت ها مشاهده کنند. نظرسنجی باید برند را نیز درکنار محصولات بررسی بطی ء. آزمایش سطح مؤلفه های ارزشی در هریک از این دو شاید نتایج متفاوتی داشته باشد. به عنوان مثال، شاید خویشتن میوه ارزش فراوانی داشته باشد؛ اما مشتریان امکان اخذ خدمات مفت مشتری و پشتیبانی را نداشته باشند که به کاهش ارزش منجر می شود.

مفهوم بها ذات ای ژرف درون روان شناسی دارد؛ البته با مطالعه و درک مؤلفه های ارزش کمی از شبهه روند کاسته می شود و می توان بها را به رخ مفهوم شهودی دریافتن کرد. مزلو حجم درخورتوجه علم روان شناسی را با شهودی کردن یافته هایش درباره ی نیازهای بشر به همگان علامت رحم. حالا مؤلفه های ارزش بوسیله مدیران کمک می کنند با حساسیت همین مفهوم فصیح شناسانه، ارج محصولات و برند و خدمات خود را درک کنند و تکثیر دهند؛ مسیری که درنهایت به رضایت بیشتر مشتریان، یعنی داوران اصلی نرخ محصول و خدمت می انجامد.بیشتر بخوانید:افزایش ۴۰ درصدی میزان سود آمازون تو مفارقت دوم ۲۰۲۰اپل ابزارهای بازاریابی اپل موزیک را به روز کردهرآنچه از رویداد آنپکد سامسونگ در هفته آینده میل داریمبه یادماندنی ترین لحظات جلسه کنگره آمریکا با بزرگان مملکت فناوریچرا مایکروسافت داخل کنفرانس استماع دنده آمریکا حضور نداشت؟

شاید دوست داشته باشید:

کاربران iOS از این پس می توانند بوسیله رایگان اسناد آفیس مایکروسافت را تصحیح کنند

تا پیش از این عزب می شد در iOS اسناد ذخیره شده با اپلیکیشن های سرویس آفیس مایکروسافت را مشاهده […]

۴۰۰ بازی بخاطر گوگل استادیا در حال ساخت صبر دارند

داخل حال حاضر، ۲۰۰ انبازی بازی ساز در حال ساخت ۴۰۰ بازی برای سرویس گوگل استادیا هستند. جک باسر، از […]

خرید گل و گیاه از  VIP Shop؛ داخل ایام کرونا

حتما بخاطر شما هم پیش آمده که عاری پروگرام ریزی به مهمانی یا میتینگ ای دعوت می شوید و برای […]